Indirecte weigering van crisiswoning

random_name
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Indirecte weigering van crisiswoning

#1 , 04 apr 2021 10:04

Kan een OCMW van een naastliggende gemeente (Y) dan de gemeente waar je ingeschreven bent (X), weigeren een crisiswoning te voorzien op basis dat je niet van die gemeente bent in gemeente (Y)? Op de website staat duidelijk bij de voorwaarden:
Voor crisiskamers en doorgangswoningen komen alleen mensen in aanmerking die via één of andere sociale dienst zijn aangemeld. Rechtstreekse inschrijving is niet mogelijk.
Ik ben ingeschreven bij de sociale dienst van gemeente X.

random_name
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#2 , 04 apr 2021 10:05

Kan een OCMW van een naastliggende gemeente (Y) dan de gemeente waar je ingeschreven bent (X), weigeren een crisiswoning te voorzien op basis dat je niet van die gemeente bent in gemeente (Y)? Op de website staat duidelijk bij de voorwaarden:
Voor crisiskamers en doorgangswoningen komen alleen mensen in aanmerking die via één of andere sociale dienst zijn aangemeld. Rechtstreekse inschrijving is niet mogelijk.

Ik ben ingeschreven bij de sociale dienst van gemeente X, maar zij hebben geen crisiswoningen.

Marcus Aurelius
Berichten: 2388
Juridisch actief: Nee

#3 , 04 apr 2021 10:20

wat is de crisis? Wat bedoelt u met crisiswoning?

Wat is uw precieze vraag?

Ik vrees immers dat u verschillende wetgevingen en rechtsregels door mekaar haspelt.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

random_name
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#4 , 04 apr 2021 11:22

Beste,

Kamer, woning, opvang.. deze termen zijn in mijn context allemaal synoniemen voor elkaar.

Het is een geldige crisis situatie waarvoor crisisonderdak kan worden aangevraagd (en geen flop). Ik woon in West-Vlaanderen. De vraag is of deze weigering wettig is.

LYNX XX
Berichten: 574
Juridisch actief: Nee

#5 , 04 apr 2021 11:33

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wv ... woning.pdf


____________________________________________________________________________________________________________

beleefdheid=hoffelijkheid = een sociale vaardigheid = respect

Franciscus
Berichten: 35306

#6 , 04 apr 2021 11:51

Bij mijn weten is het het OCMW van uw gemeente dat moet instaan voor uw opvang indien u voldoet aan de regelgeving.
Het OCMW kan opvang zoeken buiten de gemeente.

Zo waren er in een bepaalde gemeente meer dan 100 gemeenten die voor 'onderdak' zorgden voor opvang van mensen die ze niet in hun gemeente konden onderbrengen.

Marcus Aurelius
Berichten: 2388
Juridisch actief: Nee

#7 , 04 apr 2021 14:18

Vandaar dat ik de vraag stelde of het om een crisiswoning, dan wel om een crisisopvang gaat. Wanneer het om een crisissituatie gaat, zoals bv. ramp, brand een plotse situatie waardoor een persoon/gezin geen onderdak meer heeft, heeft de burgemeester de mogelijkheid om een leegstaande woning op te eisen, art. 64 van het decreet lokaal bestuur, overeenkomstig art. 134bis van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester vanaf de aanmaning van de eigenaar elk gebouw, dat sedert meer dan 6 maanden verlaten is, opeisen om het ter beschikking tet stellen van dakloze personen. Het opeisingsrecht kan alleen uitgeoefend worden binnen de zes maanden vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gebracht en op voorwaarde dat de eigenaar een billijke vergoeding krijgt.

Om op de vraag van TS te antwoorden:

- de burgemeester en het OCMW zijn enkel bevoegd op hun eigen grondgebied.
- zij kunnen in geval van crisisopvang samen met de cliënt zoeken naar een gepaste opvang binnen en buiten de gemeente indien de gemeente niet over een eigen crisisopvang beschikt. Een burger kan zijn gemeentebestuur niet verplichten om in crisisopvang te voorzien. Een zeer belangrijk aspect is dat er in geval van opvang strikte regels bestaan voor het ten laste nemen van kosten. In geval van crisis kan er enkel naar een oplossing gewerkt worden indien beide partijen samenwerken. Gaan zwaaien met niet bestaande wetgeving of verwijzen naar niet bestaande rechten zal hier zeker niet toe bijdragen.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.
Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Administratief recht”