In België ingeschreven maar al zeker dik 20 jaar woonachtig in buiten land

BloodNight
Berichten: 549

Re: In België ingeschreven maar al zeker dik 20 jaar woonachtig in buiten land

#16 , 22 mei 2020 15:41

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolkin ... registers/

Of

"Een valse aangifte van hoofdverblijfplaats kan beschouwd worden als een poging om fraude te plegen ook al wordt deze valse aangifte niet gevolgd door een inschrijving in de bevolkingsregisters, in principe is de valse aangifte op zichzelf dus eveneens strafbaar. Dit aangezien de wet over de bevolkingsregisters de verplichting oplegt aangifte te doen van het adres waar men zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, bij een valse aangifte werd deze verplichting dus niet gevolgd."

Interessante lectuur voor u misschien?

Hoofdverblijfplaats moet worden aangegeven. Indien betrokkene zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft moet hij niet LIEGEN en zeggen dat dit in België is enkel en alleen om de mutualiteit te kunnen behouden. De mutualiteit/verzekering voorliegen maakt dat deze oa. hun risico niet kunnen inschatten...
Heb je ook een link naar een uitspraak van een Belgische rechtbank die een Belgisch onderdaan verplicht heeft zich uit te schrijven in België vanwege verblijf in het buitenland?

Het is de politie die dit zal doen. Politie staat in voor de controle hiervan... Als deze vaststellen dat u niet echt woonachtig bent in België, hetgeen in dit verhaal het geval is, zullen deze de persoon in kwestie ambtshalve laten uitschrijven...
Politie doet een voorstel tot schrapping, de gemeente doet vervolgens het nodig.
Gedaan met al de voordelen...

Persoon krijgt zelf een mooie seining aan zijn naam erbij trouwens.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Marcus Aurelius
Berichten: 1916
Juridisch actief: Nee

#17 , 22 mei 2020 16:28

Betrokkene kan enkel tussenkomst krijgen van een Belgische ziekteverzekering, indien hij Belgisch verzekerd is. Indien hij in het buitenland werkt, zal hij zich aldaar moeten verzekeren. Indien hij zich heeft laten domiciliëren bij vrienden om alzo als persoon ten laste ingeschreven te worden voor de ziekteverzekering, pleegt hij én domiciliefraude én fraude t.o.v. de ziektekostenverzekering. Indien hij echter een sociale zekerheidsuitkering ten laste van België geniet en niet werkt, blijft hij ziekenfondsverzekerd ten laste van België en is er geen sprake van fraude. Lees https://www.besafe.be/sites/default/fil ... _05_11.pdf. https://www.bnr.be/actua/strijd-tegen-d ... getrokken/
zie ook:  RvS 7 januari 1986, 1920.
 RvS 29 juni 1987, nr. 28.257.
 RvS 22 maart 1995, nr. 52.415.
 RvS 4 juli 1996, nr. 60.752
 RvS 4 juli 1996, nr. 60.752.
 RvS 13 november 2003, nr.125.305
 RvS 24 februari 2005, nr. 141.200.
 RvS 24 juni 2008, nr.184.609
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

CityBird
Berichten: 495

#18 , 22 mei 2020 16:56

Het is de politie die dit zal doen. Politie staat in voor de controle hiervan... Als deze vaststellen dat u niet echt woonachtig bent in België, hetgeen in dit verhaal het geval is, zullen deze de persoon in kwestie ambtshalve laten uitschrijven...
Politie doet een voorstel tot schrapping, de gemeente doet vervolgens het nodig.
Dat is m.i. onuitvoerbaar omdat de overheid nooit een Belgisch staatsburger permanent kan schrappen of verbieden om zich ergens in te schrijven op Belgisch grondgebied. Ook na schrapping.
Gedaan met al de voordelen...
Waarom zouden dat wel voordelen zijn? Het lijkt mij nogal vanzelfsprekend dat iemand die aan exact dezelfde financiële verplichtingen onderworpen is ook van dezelfde "voordelen" kan genieten. De tarieven van de DOSZ zijn niet noodzakelijk minder gunstig als locale mutualiteitsbijdragen als bv ingezetene, ervaring uit eerste hand.

Reclame

BloodNight
Berichten: 549

#19 , 22 mei 2020 19:35

Het is de politie die dit zal doen. Politie staat in voor de controle hiervan... Als deze vaststellen dat u niet echt woonachtig bent in België, hetgeen in dit verhaal het geval is, zullen deze de persoon in kwestie ambtshalve laten uitschrijven...
Politie doet een voorstel tot schrapping, de gemeente doet vervolgens het nodig.
Dat is m.i. onuitvoerbaar omdat de overheid nooit een Belgisch staatsburger permanent kan schrappen of verbieden om zich ergens in te schrijven op Belgisch grondgebied. Ook na schrapping.
Gedaan met al de voordelen...
Waarom zouden dat wel voordelen zijn? Het lijkt mij nogal vanzelfsprekend dat iemand die aan exact dezelfde financiële verplichtingen onderworpen is ook van dezelfde "voordelen" kan genieten. De tarieven van de DOSZ zijn niet noodzakelijk minder gunstig als locale mutualiteitsbijdragen als bv ingezetene, ervaring uit eerste hand.
Natuurlijk is dit uitvoerbaar, dit is standaard zo...
Politie heeft redenen om aan te nemen dat u niet meer woonachtig bent waar u nog staat ingeschreven->controle uitvoeren->voorstel tot schrapping->schrapping gemeente ->seining voor verblijfplaats op te sporen

Ik heb nooit gezegd dat de overheid u permanent zal schrappen...
De persoon in kwestie kan voor een referentie adres zorgen (nog mogelijkheden) om zich alzo terug in regel te stellen.

Er zijn een hele hoop voordelen die een "Belg" heeft tegenover een "niet ingeschreven Belg". Denk maar bij de onmiddellijke inning bij verkeersboetes, uitkeringen, etc...

BloodNight
Berichten: 549

#20 , 22 mei 2020 19:38

De persoon in het verhaal van TS moet zich gewoon uitschrijven in België en zich laten registreren in het buitenland bij de ambassade en daar een verzekering zoeken of gebruik maken van de andere (eerdere) voordelen die België ter beschikking stelt van mensen die in het buitenland (willen) wonen.

Franciscus
Berichten: 34693

#21 , 22 mei 2020 19:44

Klopt want nu kent ambassade of consulaat zelfs niet dat er een belg in dat land woont.
Wat doet persoon met zijn EId en vooral met zijn rijbewijs? bij verlies ==> terug naar BE komen..
Een EU rijbewijs kan in elk land worden gebruikt in de EU maar laat men best registreren in de gemeente waar men verblijft.

Marcus Aurelius
Berichten: 1916
Juridisch actief: Nee

#22 , 23 mei 2020 17:26

Ik denk dat dit onderwerp best wordt afgesloten gezien TS alle antwoorden heeft ontvangen. Het gaat hier trouwens om een "derde". Wij weten dus niet hoe de vork precies aan de steel zit.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Administratief recht”