Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Freddymercury
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

Referentieadres

#1 , 10 maand 1 week geleden (05 dec 2017 17:50)

Goede avond,

Eventjes kort schetsen :

Door beroepsomstandigheden verblijf ik vaak in het buitenland in verschillende landen. Ik heb een referentieadres bij een kennis diende post netjes inscant en doormailt. Blijkbaar is sedert dit jaar een nieuwe wet van kracht waardoor ik dreig van ambtshalve geschrapt te worden. Blijkbaar mag men maar 1 jaar zo’n adres hebben. Nu heb ik nog tot de zomer ongeveer een adres nodig tot ik definitief terugkeer naar België. Mijn domicilie zonder referentieadres bij die persoon zetten kan niet omwille van fiscale redenen.
Iemand een oplossing?

Alvast bedankt!

Franciscus
Berichten: 31887

#2 , 10 maand 1 week geleden (06 dec 2017 18:45)

Dat klopt maar is al lang zo
Eens lezen:
https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten- ... entieadres
Ik lees geen wijziging het laatste jaar - wet laatst gewijzigd in 2015.

Hier de regelgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... 1991071931.

de personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben voor een maximale duur van één jaar ; deze tijdsbeperking geldt niet voor de gevallen die zijn vermeld in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters, artikel 20 §2;

Ik heb verschillende familieleden die soms meer langere periodes weg waren en dikwijls van vb Dubai ineens naar Chili gingen zonder via BE te komen.... die hebben nooit enig probleem gehad.
Best een laten navragen bij de gemeente waar uw referentieadres is gevestigd.

Kris2020
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#3 , 10 maand 1 week geleden (06 dec 2017 21:11)

@freddymercury. In de lente van 2017 is de wetgeving over de administratieve referentieadressen veranderd en/of de bestaande wetgeving wordt strikter toegepast. De lokale overheid, dus gemeenten en steden, zijn ontvoogd. Dit wil zeggen de bevoegdheid ligt bij de gemeenten en steden; binnenlandse zaken niet meer tussenkomt. De overheid verstrekt geen admin. referentieadres meer aan binnenschippers, burgers die lange tijd in het buitenland verblijven etc. Zo'n burgers hebben dus een vaste woonplaats in BE nodig, zo niet worden zij ambthalve geschrapt na enige tijd. Gevolg is dubieuze zakenlui allerlei constructies (proberen) op te zetten om "woonsten" te verhuren aan burgers die afstand moeten doen van hun admin. ref.adres. Dus huur u ergers een kamer voor pakweg 250 euro per maand waar u uw domicilie kunt zetten. Zorg ervoor dat u werkelijk woont in die kamer totdat de lokale politie uw verblijf er heeft vastgesteld. Helaas kost het u meer dan een admin. ref.adres.

PS: Binnenlandse Zaken heeft ons dit aangesmeerd in het kader van 's lands veiligheid. Brussel wil na de aanslagen op de luchthaven in Zaventem in 2016 weten waar iedereen effectief verblijft, want zo denken onze allerbekwaamste beleidmakers nieuwe aanslagen te voorkomen; op zijn minst terroristen sneller op te sporen.

Reclame

Franciscus
Berichten: 31887

#4 , 10 maand 1 week geleden (06 dec 2017 23:52)

Kan u mij de wetswijziging aangeven in de lente van 2017 ?
Een vlugge scanning van mijn gegevens levert wat dat betreft geen resultaat op.

Dit is nog steeds de regelgeving in voege:
19 JULI 1991. - Wet betreffende [de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten] en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. <Opschrift gewijzigd door W 2007-05-15/42, art. 7, 013; Inwerkingtreding : 18-06-2007>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-07-1991 en tekstbijwerking tot 30-11-2015)

Trouwens ontvoogding gaat over ruimtelijke ordening - bevolking is nog altijd (bij mijn weten) en federale bevoegdheid.
Uiteraard is de burgemeester de emanatie voor een goed (bevolking) beleid.
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... 7XI926KSLP

PS het verhuren van postbusadressen is een heel oud zeer - en heeft al voor een aantal ambtenaren serieuze gevolgen gehad - veroordeling en ontslag mer eventueel verlies van pensioenrechten...

asperger
Berichten: 4836
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#5 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 00:04)

Inderdaad niks van wetswijziging of zo. Eén van mijn kinderen heeft al sedert maart dit jaar zijn referentieadres bij ons en dat geeft geen enkel probleem. En dat zal nog een hele tijd zo blijven aangezien hij om de x maanden telkens -voor dezelfde werkgever- in een ander land zijn beroep uitoefent. Nooit enig probleem mee gehad! Maar hij houdt wel zijn zaken netjes op orde. Daar wringt meestal het schoentje bij de verongelijkten.

De wet differentieert ook niet naar gemeente. Ze geldt voor het hele territorium van het Koninkrijk.

De ontvoogding van gemeenten heeft er ook niets mee te maken. Dat is inderdaad voor de R.O. in Vlaanderen.
Tja als men alles op één hoop gooit en er dan dikke erwtensoep van maakt dan wordt het wel ingewikkeld en ziet men spoken.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Kris2020
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#6 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 11:59)

@ asperger. U weet ondertussen waarom ik u geen antwoord verstrek op uw commentaar.

@freddymercury. Vooreerst mijn excuses voor mijn onduidelijkheid over het begrip ‘de gemeente is ontvoogd. Het is inderdaad een begrip uit de ruimtelijke ordening. Ik doelde op de gemeente en lokale politie bevoegd is tot het toekennen van een domicilie en/of een administratief referentie adres.

Welnu, mijn recente ervaring leert de gemeenten en steden het nieuwe Koninklijke Besluit van 8 mei 2017 strikt - en soms te streng - toepassen.

Sommige gemeenten en steden gaan zelfs zover door een administratief referentie adres sowieso te weigeren aan iedere burgers. Daartoe verstrekken zo’n gemeenten en steden geen informatie aan de aanvrager.

De burgerlijke stand van de Stad Antwerpen, heeft mij laten weten: ‘nee, wij mogen geen administratieve referentie adressen geven’, wat te scherp door de bocht is, omdat onder bepaalde voorwaarden het K.B. van 8 mei wel degelijk voorziet in het toekennen van een administratief referentie adres. De belangrijkste voorwaarde is de bewijsplicht, aangetoond door de aanvrager. U zal dus moeten bewijzen dat u recht heeft op zo’n administratief referentie adres.

Welnu, hoe zit de vork precies in de steel van de administratieve referentie adressen? Een hoge federale ambtenaar bij binnenlandse zaken heeft mij laten weten, in de lente van dit jaar 2017, en ik citeer hem:

‘... In ’t kort geef ik u hieronder de huidige mogelijkheden weer:
1) Personen in een mobiele woning (rondtrekken in een mobiele woning op Belgisch grondgebied).
2) Personen zonder verblijfplaats bij gebrek aan bestaansmiddelen (attest van ocmw, ambtshalve afgeschreven, geen verblijf bij particulier!)
3) Gedetineerden, opgesloten in binnenland
4) Personen zonder verblijfplaats, wegens beroepsredenen in buitenland (max 1 jaar),
Van allemaal dienen bewijsstukken te worden voorgelegd.’

Mijn contact bij BZ zegt verder, met betrekking tot de domicilie in een niet-woongebied:

‘Er mag geen enkele inschrijving als hoofdverblijfplaats geweigerd worden omwille van de veiligheid, de gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke ordening ... Sedert het KB van 8 mei is bepaald dat Binnenlandse Zaken niet meer bevoegd is om tussen te komen in geschillen inzake voorlopige inschrijvingen. Voor ons houdt het hier dus op.’

Omwille van die laatste zin, schreef ik over ‘de gemeente is ontvoogd’, wat op vandaag nog enkel gerelateerd is aan ruimtelijke ordening.

Mijn contact bij BZ schrijft ook:

‘Als de gemeente weet waar u verblijft, mag men u niet ambtshalve schrappen...'

Kortom, freddymercury, ik volhard in mijn standpunt over u zal een kamer moeten huren aan circa 250 euro per maand om uw domicilie in België te hebben, want voor verblijf in buitenland om beroepsredenen wordt een administratief referentie-adres maar voor één jaar toegekend, sedert het nieuwe K.B. van 8 mei 2017. Een kamer huren is niet hetzelfde als een postbusadres huren. Op een kamer staat u ingeschreven als alleenstaande, en alleeen uzelf staat er gedomicilieerd. Op een postbusadres worden honderde burgers ingeschreven op één woonentiteit omdat de verhuurder de lokale politie-inspecteur omkocht met twee maanden huur per ingeschrevene. De overheid kent - na enige tijd - de lokatie van die postbusadressen.

freddymercury, de Belgische Staat maakt het mensen als ons moeilijk, hoewel bij belastingen betalen aan die staat. Wat houdt u tegen om uw adres in Bulgarije te zetten? Dit land heeft een beleid dat Europese administratieve vluchtelingen verwelkomt. Daar kunt u voor pakweg 120 euro een kamer huren met domicilie, en daar betaalt u 10% personenbelasting op uw inkomen uit arbeid in het buitenland, zijnde een vlaktaks.

BG is een lidstaat van de EU, waar de administratie u in het Engels te woord kan staan. Ik raad u wel aan om u te laten begeleiden door een Bulgaarse advocaat in uw integratie in Bulgarije, wat u voordeliger zal uitkomen omdat zo’n advocaat wel de lokale taal en gewoonten kent, want als buitenlander zal uzelf veel moeilijkheden ondervinden om te huren aan 120 euro per maand all-in. U spreekt immers geen Bulgaars, en sommige bulgaren zijn racisten.

U bent vrij zich te verplaatsen in de EU. U kiest dus in welke van de 28 EU-lidstaten u uw vakanties doorbrengt. Wij zijn (nog) niet zover de overheid elke burger traceert door middel van een enkelband.

Kris2020
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#7 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 12:42)

@ Franciscus U vindt misschien het nieuwe K.B. en/of omzendbrief van 8 mei 2017 via de link: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking ... ndbrieven/

Kris2020
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#8 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 12:48)

@ Franciscus. Linkje naar de omzendbrief van 8 mei 2017, waarin is vermeld administratieve referentie-adressen voor beroepsredenen voor max. 1 jaar worden toegekend. Dit is misschien geen nieuws voor een doorwinterde jurist of advocaat, want op mijn eerste zicht is het gebasseerd op oude wetgeving. http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/us ... 031_KB.pdf

asperger
Berichten: 4836
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#9 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 14:04)

@ asperger. U weet ondertussen waarom ik u geen antwoord verstrek op uw commentaar.

Ja, omdat u juridisch onbekwaam bent, ten bewijze daarvan uw nieuwe sprookje over "de ontvoogde gemeente".
Man of vrouw toch, laat u onder voogdij stellen (dan moet u niet langer in een portaal onder een "postbus" met wifi verbinding slapen) en stop met uw onzin en losgeslagen beledigingen.

Het warm water is al lang geleden uitgevonden.

Verder: alvorens uw bekje open te trekken moet u goed weten tegen wie u praat:

Het is merkwaardig dat u als would-be portaalbewoner aan lager wal (wat niet het geval is!) op 4 december reeds weet dat:

"Het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van de Universiteit Antwerpen, dat op woensdag 6 december 2017 wordt voorgesteld, zegt dat ruim 10 procent van alle Vlamingen leeft van een inkomen onder de armoede-risicogrens. Deze medeburgers overleven meestal in een ontegensprekelijk ongezonde woningen waarvoor zij meer dan de helft van hun inkomen afdokken aan de verhuurder – die er wel beter van wordt - , hoewel er wel geschikte woonsten bestaat in recreatiegebieden, waar die sukkelaars gerechtelijk vervolgt kunnen worden wanneer zij er zich vestigen."

Mag ik u voorstellen om academische publicaties via geëigende weg, nml via wetenschappelijke publicaties voor te stellen -en niet via een stukje
komische komedie op een rechtenforum en zo behulpzame mensen voor aap te houden. Een juridisch forum is geen podium voor stand-up comedians, zelfs als ze op die wijze het resultaat van een wetenschappelijke studie willen meedelen.

Blijkbaar bent u nog jong en ondanks uw kennis en vermoedelijk hoge begaafdheid nog zeer naief en oh zo doorzichtig.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

asperger
Berichten: 4836
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#10 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 15:04)

[b]freddymercury, de Belgische Staat maakt het mensen als ons moeilijk, hoewel bij belastingen betalen aan die staat. Wat houdt u tegen om uw adres in Bulgarije te zetten? Dit land heeft een beleid dat Europese administratieve vluchtelingen verwelkomt. Daar kunt u voor pakweg 120 euro een kamer huren met domicilie, en daar betaalt u 10% personenbelasting op uw inkomen uit arbeid in het buitenland, zijnde een vlaktaks.[/b

@freddymercury: negeer deze raad, het is aanzet tot domiciliefraude en dat is strafbaar.

Dit is ook de reden waarom men niet lukraak in België een referentieadres kan plaatsen en onbeperkt behouden.

Het is erg dat het forum wordt geïnfiltreerd door mensen die "juridische raad" geven die tegen de Belgische en bij uitbreiding de Europese regelgeving indruist.

Ik vraag me af wie die "mensen als ons zijn"...wie zijn ze, waar gaan ze naartoe....?

Bovendien geven ze ook blijk geen moer af te weten van fiscale wetgeving, meer bepaald de bilaterale verdragen, want ook op dat vlak ijlen ze.
Om maar te zwijgen van de desastreuze gevolgen op het vlak van sociale bescherming die het gevolg zijn van hun "raadgevingen".

Dit is een schandvlek op een forum dat een "rechtenforum" wil zijn en zeker geen "rechtenverkrachtingsforum".
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

buitenlandbelg
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#11 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 17:02)

WAARSCHUWING!!!!!

"Kris2020 schrijft: "Bulgarije is een lidstaat van de EU, waar de administratie u in het Engels te woord kan staan. Ik raad u wel aan om u te laten begeleiden door een Bulgaarse advocaat in uw integratie in Bulgarije, wat u voordeliger zal uitkomen omdat zo’n advocaat wel de lokale taal en gewoonten kent, want als buitenlander zal uzelf veel moeilijkheden ondervinden om te huren aan 120 euro per maand all-in. U spreekt immers geen Bulgaars, en sommige bulgaren zijn racisten."

Ik vestig de aandacht van TS erop dat dit illegale publiciteit is om zich te bezondigen aan domiciliefraude.
Het is bekend dat malafide Bulgaarse advocaten de markt afschuimen via internet met illegale aanbiedingen zoals deze:
http://belgianbulgariantaxandlawconsult ... e-met.html

Vermoedelijk is Kris2020 een mol.

Webmasters: gelieve deze thread en de andere van Kris2020 van het forum te wijderen. Dit is ILLEGAAL!!!!!

Kris2020
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#12 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 18:38)

Voor alle duidelijk, ik heb er geen belang bij waar welke burger zich vestigt. Iedere Europeaan is vrij in zijn keuze in welke EU-lidstaat hij zich vestigt. Mijn schrijven over Bulgarije is uitsluitend mijn vrijblijvend advies aan de vraagsteller Freddymercury. Ik hoop dat hij zijn administratief referentie-adres kan behouden, of op één of andere manier zijn afvoering van ambstwege kan voorkomen, want zonder (administratief referentie-)adres heeft zijn sociale bescherming een einde gevonden in België vanaf het tijdstip hij wordt afgevoerd van ambtswege. Ik lees geen raad of advies aan hem, behoudens mijn vergissing. Hoe kan Freddymercury zijn probleem oplossen? In elk geval kan niemand bij mij terecht voor een begeleiding in zijn integratie in een land. Ik ben geen Bulgaar; ook geen advocaat. Blijft de vraag: ' Hoe kan Freddymercury zijn probleem oplossen?'
Laatst gewijzigd door Kris2020 op 07 dec 2017 18:56, 4 keer totaal gewijzigd.

Kris2020
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#13 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 18:42)

@ buitenlandbelg. 'Ik vestig de aandacht van TS erop dat dit illegale publiciteit is om zich te bezondigen aan domiciliefraude.' terwijl uzelf de kat bij de melk zet door uw publiceren van een linkje naar de website van zo'n fraudeur. Gelieve dit linkje te verwijderen.
Laatst gewijzigd door Kris2020 op 07 dec 2017 18:58, 1 keer totaal gewijzigd.

buitenlandbelg
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#14 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 18:58)

Kris2020 schreef:@ buitenlandbelg. 'Ik vestig de aandacht van TS erop dat dit illegale publiciteit is om zich te bezondigen aan domiciliefraude.' terwijl uzelf een linkje legt naar zo'n fraudeur. Gelieve dit linkje te verwijderen.


Ja dat was de link waar de info staat waarop u zich beroept en die u onweerlegbaar persoonlijk aanraadt als te volgen weg ("Mijn schrijven over Bulgarije is uitsluitend mijn vrijblijvend advies aan de vraagsteller Freddymercury!!!")

De link was nodig om aan te tonen dat u dezelfde woorden gebruikt als een fraudeur.

In tegenstelling tot uw onwettige suggesties kan TS alias freddymercury alle WETTELIJKE info vinden o.a bij de VDAB, te beginnen hier:
https://www.vdab.be/internationaal

Alternatieven:
https://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk- ... buitenland
https://www.belgium.be/nl/huisvesting/v ... buitenland
Laatst gewijzigd door buitenlandbelg op 07 dec 2017 19:16, 2 keer totaal gewijzigd.

Kris2020
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#15 , 10 maand 1 week geleden (07 dec 2017 19:00)

@ buitenlandbelg. mooie linkjes, naar mooie website, maar wat is nu het advies voor Freddymercury? Hoe kan Freddymercury zijn probleem oplossen?'

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Administratief recht”