vraag over de grondwet en macht van de koning

grensgeval
Topic Starter
Berichten: 5

vraag over de grondwet en macht van de koning

#1 , 4 jaar 6 maand geleden (08 jun 2015 15:36)

Hallo Allemaal.

Om even te schetsen gisteren was ik met een paar buitenlandse bezoekers door Brussel aan het wandelen en bij het paleis was ik dus ook wat uitleg aan het verschaffen over de koning zijn functie enz. Na het vermelden van het feit dat de koning nog steeds de opperbevelhebbber van het leger is kreeg ik een vraag waar ik zelf het antwoord ook niet op wist en die nu al heel de dag door mijn hoofd blijft spoken. Vandaar dat ik deze even wou voorleggen
Ik besef dat deze vraag grotendeels puur theoretisch is maar toch.
Kan de koning als opperbevelhebber van ons leger ingaan tegen de regering?
Moest België in een situatie verkeren waar de regering een beslissing neemt die ingaat tegen het welzijn van de bevolking zou de koning dan in de mogelijkheid verkeren om het leger in te zetten tegen de regering.
stel bij wijze van voorbeeld dat (en ik weet dan het gelijkheidsbeginsel en onze rechten als burger in de grondwet dit in principe niet toelaten maar dit puur ter illustratie ) we binnen x jaar een fascistische regering aan de macht krijgen die zou besluiten om een holocaustscenario in te voeren tegen een bepaalde bevolkingsgroep. Zou de koning op zo'n moment kunnen en mogen besluiten om ons militair apparaat in te zetten om de regering tegen te houden van zo iets te doen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 33510

#2 , 4 jaar 6 maand geleden (08 jun 2015 16:26)

Eens lezen zeker de art 33 tot 41

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... 29#LNK0004" onclick="window.open(this.href);return false;

grensgeval
Topic Starter
Berichten: 5

#3 , 4 jaar 6 maand geleden (08 jun 2015 17:17)

voor zover ik het juridisch gebrabbel versta is het antwoord dus ja. Of zie ik het verkeerd

Reclame

j.demoor
Berichten: 10360

#4 , 4 jaar 6 maand geleden (10 jun 2015 11:41)

“Art.91...De Koning neemt eerst bezit van de troon nadat hij, in een vergadering der verenigde Kamers, de volgende eed plechtig heeft afgelegd :" Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, 's Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren. ". Art.105.De Koning heeft geen andere macht dan die welke de Grondwet en de bijzondere wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, hem uitdrukkelijk toekennen.Art.106.Geen akte van de Koning kan gevolg hebben, wanneer zij niet medeondertekend is door een minister, die daardoor alleen reeds, ervoor verantwoordelijk wordt.Art.167.§1.De Koning voert het bevel over de krijgsmacht, stelt de staat van oorlog vast alsook het einde van de vijandelijkheden...”(17 FEBRUARI 1994. - De gecoördineerde Grondwet).

Echter:
“Art..De vormen van operationele inzet waaraan de militair in werkelijke dienst in periode van vrede kan deelnemen, zijn de volgende :
1° ordehandhavingsinzet;
2° waarnemingsinzet;
3° beschermingsinzet;
4° passieve gewapende inzet;
5° actieve gewapende inzet;
6° de deelname aan een operatie buiten de inzetzone;
7° de transit van of naar één van de voornoemde vormen van operationele inzet.
De tot opeising bevoegde overheden beslissen over de ordehandhavingsinzet.
De regering of de minister van Landsverdediging beslist over de vormen van operationele inzet bedoeld in het eerste lid, 2° tot 5°.”(6 JULI 1994. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de vormen van operationele inzet , hulpverlening en militaire bijstand, en van de voorbereidingsactiviteiten met het oog op de aanwending van de krijgsmacht).

Zie ook :
-D'ARGENT,P.,'Le Roi commande les forces armées',B.T.I.R. 1994,210-232;
-DUBUISSON,F.,La participation de l‘armée belge à l‘opération ‘Force Aliée’ de l’OTAN au Kosovo:questions au regard de l’article 167 de la Constitution,A.P.T. 2001,51-60;
-RUYS,T.,Kroniek van een nakende grondwetswijziging? Parlementaire controle op het inzetten van strijdkrachten in het buitenland,R.W.2009-10,514-530.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Franciscus
Berichten: 33510

#5 , 4 jaar 6 maand geleden (10 jun 2015 14:28)

Wij hebben een parlementaire democratie ... het is het parlement dat beslist - de regering die de uitvoering doet en de koning mag onder sommige stukken nog zijn handtekening zetten.
Indien hij of zij dat niet doen .. zal de onmogelijkheid worden vastgesteld en zal de ministerraad de bevoegdheid van de koning overnemen.
In België heeft de koning een 'quasi protocolaire' functie dus hij/zij mag overal bijzijn en handjes schudden.
Zelfs wat het genaderecht betreft dat de koning verleend wordt in feite verleend door een dienst van FOD justitie.

De koning is trouwens niet verantwoordelijk voor zijn daden deze moeten steeds 'gedekt' zijn door een minister.
De laatste koning die nog iets te zegen had zal Albert 1 zijn geweest. Lees daarom het boek van prof. Jan Velaers maar - geeft o.a. staatsrecht aan de UA.
Samen met prof. HermanVan Goethem heeft hij ook een boek geschreven over Leopold III. deze geeft o.a. de geschiedenis van het recht aan de UA.
Beide de moeite om te lezen.

DavidP585
Berichten: 110

#6 , 3 jaar 9 maand geleden (24 feb 2016 08:38)

Elke beslissing, elke handeling van de Koning moet gesteund worden door minstens 1 minister, zelfs de meest triviale. Voor triviale handelingen is die steun stilzwijgend.

Ik denk dat daar historisch gezien geen enkele uitzondering op bestaat, zelfs wat Leopold III tijdens wo2 gedaan heeft was gesteund door 1 minister.

Terug naar “Staatsrecht”