Bevoegdheden minister-president Brussels Hoofdstedelijk Gewest

vincce94
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

Bevoegdheden minister-president Brussels Hoofdstedelijk Gewest

#1 , 17 aug 2020 16:14

Beste,

N.a.v. de coronacrisis heeft de minister-president van de Brusselse Hoofdstelijke Regering een besluit uitgevaardigd, die het dragen van een mondmasker in de publieke ruimte oplegt. De niet-naleving ervan wordt vervolgd op basis van de wet van 6 maart 1818. - WET betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen.

Het eerste artikel van die wet luidt:
De overtredingen tegen de koninklijke besluiten, op welke geen bijzondere straffen bij de wetten zijn of zullen worden vastgesteld, alsook de overtredingen tegen de besluiten door de gouverneurs en de arrondissementscommissarissen krachtens de artikelen 128 en 139 van de provinciale wet genomen, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot veertien dagen en met geldboete van zes en twintig tot tweehonderd frank, of met één van die straffen alleen.
Nu is mijn vraag, kan men strikt genomen, in het licht van het verzwaarde legaliteitsbeginsel bij strafzaken, de besluiten van gouverneurs en arrondissementscommissarissen die zij krachtens de artt. 128 en 139 van de Provinciewet gelijkstellen met een besluit van de minister-president van de Brusselse regering?

Het artikel 128 bepaalt:
De gouverneur zorgt in de provincie voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid.
Daartoe kan hij een beroep doen op de federale politie. Hij richt zich daarvoor tot de bestuurlijke directeur-coördinator.
Hij ziet toe op een goede samenwerking tussen de politiediensten en tussen de politiezones in de provincie.
Hij kan door de bevoegde ministers worden belast met bijzondere opdrachten met betrekking tot veiligheid en politie
Waar kan een rechtsbasis gevonden worden die deze bevoegdheid toekent aan de minister-president van de Brusselse regering?
Als dit er niet zou zijn, kan men op basis van artikel 159 van de Grondwet de exceptie van illegaliteit inroepen als men voor de correctionele rechtbank op basis van het voormeld besluit wordt vervolgd?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
builder
Berichten: 85

#2 , 17 aug 2020 19:51

Wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, art.4, §2quater.
En
Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, art. 48.

Reclame

Terug naar “Staatsrecht”