verkiezingen niet aanwezig

nicostien
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

verkiezingen niet aanwezig

#1 , 2 maand 2 weken geleden (11 apr 2019 15:07)

Indien je niet aanwezig kan zijn op de verkiezingen en ook geen volmacht geeft, kan je dan ook niet op een andere dag je stem alsnog uitbrengen?

Ik las elders op dit forum dat je gewoon een bewijs van afwezigheid moet hebben, maar op de site van vlaanderen.be, staat er indien geen volmacht dan zal de vrederechter beoordelen of je een straf krijgt blijkbaar..

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. Die lijst wordt na de verkiezingen naar de vrederechter gestuurd. De politierechter bepaalt welke straf of boete u krijgt als u wordt vervolgd (opent in nieuw venster).

Als u aan de voorzitter van het stembureau (vooraf of op de dag zelf door een andere kiezer) attesten of bewijsstukken hebt bezorgd om uw afwezigheid te verantwoorden, dan worden die meegestuurd naar de vrederechter. Die zal beoordelen of uw afwezigheid aanvaard kan worden of niet.

Als u tijdens de stemming nog geen bewijs van afwezigheid hebt bezorgd, moet u dat bewijs zo snel mogelijk na de verkiezingen bezorgen aan de vrederechter.

Ook als u op de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent om tijdig in het stemlokaal aanwezig te zijn (bv. wegens ziekte, verkeersongeval, afgelaste vlucht, ...), moet u zorgen dat u een bewijs voor uw afwezigheid krijgt (bv. doktersattest, proces-verbaal van het ongeval, attest van de reisorganisatie, ...) en dat bewijs zo snel mogelijk bezorgen aan de vrederechter.


En je kan ook allleen maar volmacht geven aan iemand die in dezelfde stad woont ook al zijn het geen gementeraadsverjkiezingen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
mava105
Berichten: 17590
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 2 maand 2 weken geleden (11 apr 2019 15:55)

Neen, dat kan niet

Blaatpraat
Berichten: 2889

#3 , 2 maand 2 weken geleden (11 apr 2019 16:54)

U moet op voorhand melden dat u niet kunt gaan stemmen (met bewijs). Volmacht is niet verplicht.

De mogelijkheid om achteraf dit te doen, bestaat er zodat mensen die bijvoorbeeld ziek vallen, een ongeval krijgen, in die aard, en daarom niet kunnen gaan stemmen (maar dit wel van plan waren) zich toch kunnen verantwoorden.

De persoon aan wie u een volmacht geeft, moet trouwens niet in dezelfde gemeente wonen als u.
Ze moeten wel in uw gemeente gaan stemmen, in uw stemkantoor.
U kunt dus bijvoorbeeld als inwoner van Oostende een volmacht geven aan iemand uit Hasselt. Die moet dan zowel in Hasselt als in Oostende gaan stemmen.

Reclame

nicostien
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#4 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 04:16)

Volmacht is niet verplicht.
Ok, maar daar is blijkbaar wel een staartje aan. Op de site van radio2.be staat het precies beter uitgelegd dan vlaanderen.be=

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op een lijst van kiezers die niet hebben gestemd. Die lijst wordt na de verkiezingen aan de vrederechter bezorgd en die zal dan bepalen of je al dan niet vervolgd wordt omdat je aan je stemplicht hebt verzaakt.

De staat kan je niet verplichten om een volmacht te geven. Misschien ben je wel té ziek om je daarmee bezig te houden of vind je niemand in je directe omgeving aan wie jij je volmacht wil geven. Als dat het geval is, doe je er goed aan om ook die beslissing te motiveren en te bezorgen aan de vrederechter. Een brief waarin je uitlegt waarom je niet gaat stemmen, de motivering waarom je geen volmacht geeft en de bewijsstukken waarom je niet kan gaan stemmen. Een doktersattest bijvoorbeeld.


Ik neem aan als je een reis hebt geboekt in die periode dat de vrederechter minder mild gaat zijn..?

nicostien
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 04:35)

Op de site van ejustice staat er beschreven wat de sacties kunnen zijn:

TITEL VI. - SANCTIE OP DE STEMPLICHT.

Art. 207. Kiezers die onmogelijk aan de stemming kunnen deelnemen, mogen de redenen van hun onthouding, met de nodige verantwoording, aan de vrederechter doen kennen.
(Zij die op de dag van de stemming krachtens een rechterlijke of administratieve beslissing van hun vrijheid beroofd zijn, worden geacht onmogelijk aan de stemming te kunnen deelnemen.) <W 05-07-1976, art. 69>

Art. 208. <W 18-07-1991, art. 7> Er wordt geen vervolging ingesteld wanneer deze verschoning gegrond wordt geacht door de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings.

Art. 209.(Binnen acht dagen na de afkondiging van de namen van de gekozenen maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wier verschoning niet is aangenomen.) <W 18-07-1991, art. 8>
(Deze kiezers verschijnen op een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die, het openbaar ministerie gehoord, beslist zonder mogelijkheid van hoger beroep.) <W 05-07-1976, art. 70>
[1 ...]1.
----------
(1)<W 2016-11-17/12, art. 16, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2016>

Art. 210. Een eerste, niet gewettigde onthouding wordt naar gelang van de omstandigheden gestraft met berisping of met geldboete (van vijf tot tien frank.) <W 30-07-1991, art. 46, 1°>
(Bij herhaling is de geldboete tien frank tot vijfentwintig frank.) <W 30-07-1991, art. 46, 2°>
Vervangende gevangenisstraf wordt niet uitgesproken.
(Lid opgeheven) <W 30-07-1991, art. 46, 3°>
(Onverminderd de voormelde strafbepalingen wordt de kiezer, indien de niet gewettigde onthouding ten minste vier maal voorkomt binnen vijftien jaar, voor tien jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die tijd geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid.) <W 30-07-1991, art. 46, 4°>
In de gevallen van dit artikel kan (geen uitstel van de tenuitvoering van de straf worden verleend.) <W 26-06-1970, art. 1, § 1, 42>
Tegen een veroordeling bij verstek staat verzet open gedurende zes maanden na de betekening van het vonnis. Het verzet kan worden gedaan bij eenvoudige verklaring, zonder kosten, op het gemeentehuis.


Is er dan geen update van de wet ergens te vinden? Een geldboete van 5 à 25 frank dat kunnen we zelfs niet meer betalen gezien er geen franks meer in omloop zijn...

LennieK
Berichten: 836
Juridisch actief: Nee

#6 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 10:49)

maar waarom geef je dan niet gewoon een volmacht? Probleem opgelost :D Desnoods aan uw buurvrouw of uw bakker...

JurecaBE
Berichten: 80
Juridisch actief: Ja

#7 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 16:02)

Frank dient al jaren gelezen te worden als €.
JurecaBE moderator

scorpioen
Berichten: 8275
Juridisch actief: Nee

#8 , 2 maand 1 week geleden (15 apr 2019 17:41)

Toen de euro werd ingevoerd werd beslist dat alle boetes die in strafwetten in franken uitgedrukt werden moeten gelezen worden als "euro".
Om te vermijden dat hierdoor de boetes 40 maal zwaarder zouden zijn, werd beslist:
In artikel 1, eerste en tweede lid, van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, gewijzigd bij de wet van 24 december 1993, worden de woorden " duizend negenhonderd negentig " vervangen door het woord " veertig ".

Terug naar “Staatsrecht”