Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Vealing
Topic Starter
Berichten: 23
Reputation: 0

opzoeken wetgeving

#1 , 7 jaar 3 maand geleden (27 feb 2011 22:52)

Hallo,

Kan iemand me wegwijs maken in het opzoeken van artikels in de wetgeving?
Ik heb via http://www.just.fgov.be/index_nl.htm (Belgisch staatsblad -> Belgische wetgeving) de site http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm gevonden, maar vind niet echt hoe ik er een artikel kan laten uitrollen.
Ik heb geprobeerd naar artikel 1730 (ingevuld bij nummer) te zoeken in het burgerlijk wetboek (juridische aard) maar dit geeft geen zoekresultaten

EvilFreD
Berichten: 678
Reputation: 0

#2 , 7 jaar 3 maand geleden (27 feb 2011 23:21)

Al eens geprobeerd om bij Juridische Aard "Burgerlijk wetboek" te selecteren en voor de rest niets?
Dan krijg je een lijst met 17 resultaten.
In de lijst kom je dan op nr. 11 "21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL VI tot XIII (art. 1582-2010)" tegen.
Het kan geen al te groot probleem om daar artikel 1730 in te vinden.

Art. 1730. <W 29-12-1983, art. 4> § 1. (De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.) <W 2007-04-25/38, art. 100, 010; Inwerkingtreding : 18-05-2007>
Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift ingediend voor het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep.
§ 2. Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.
Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in paragraaf 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen betreft.
§ 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig.
§ 4. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.
Ik weet dat u denkt, dat u zou willen begrijpen wat u denkt dat ik gezegd heb. Maar ik ben er niet zeker van of u begrijpt, dat dat wat u gehoord heeft, niet dat is, wat ik bedoel. (Richard Nixon)

Vealing
Topic Starter
Berichten: 23
Reputation: 0

#3 , 7 jaar 3 maand geleden (28 feb 2011 17:40)

Hartelijk bedankt :D

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Nuttige sites”