Waarborg voor verwijderen stookolietank

zierbeek
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Waarborg voor verwijderen stookolietank

#1 , 16 nov 2023 11:45

Beste,

In de notariele akte waarin wij de kopende partij zijn werd bedongen dat, indien het attest van verwijderen van stookolietank niet aangeleverd wordt, 8 weken na ondertekening van de akte dat ons een som verschuldigd is. De werken werden op tijd uitgevoerd, het attest liet echter op zich wachten, zelfs na herhaaldelijk vragen door ons aan het immo kantoor. De som wordt door onze notaris bijgehouden op een derdenrekening.

Nu hebben we aan onze notaris duidelijk gemaakt dat we deze som graag zouden opeisen. Dit laat allemaal erg lang op zich wachten.
Is er, vooraleer deze som doorgestort wordt, nood aan een akkoord van de verkopende partij?

basejumper
Berichten: 4453
Locatie: Diest

#2 , 16 nov 2023 15:48

Beste

Begrijp ik het goed dat ‘de werken werden tijdig uitgevoerd’ betekent dat de stookolietank effectief werd verwijderd? En dat u enkel het attest daarvan laattijdig ontvang? Het voorwerp van consignatie is vervuld. En u kan geen enkel nadeel aantonen. Geen enkele rechtbank volgt u in een onterechte verrijking.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

mava105
Berichten: 22058
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 16 nov 2023 16:40

Waarschijnlijk onmiddellijk betaald. Stuur de aannemer een AANGETEKEND schrijven met de eis de attesten binnen de 14 dagen te ontvangen, of dat je anders naar de VR zal stappen (in verzoening of procedure)

Reclame

zierbeek
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#4 , 17 nov 2023 11:10

Beste

Begrijp ik het goed dat ‘de werken werden tijdig uitgevoerd’ betekent dat de stookolietank effectief werd verwijderd? En dat u enkel het attest daarvan laattijdig ontvang? Het voorwerp van consignatie is vervuld. En u kan geen enkel nadeel aantonen. Geen enkele rechtbank volgt u in een onterechte verrijking.
Ik volg u deels, in de akte staat volgende:
"De verkoper verklaart dat in het verkochte goed een ondergrondse stookolietank aanwezig is en dat deze stookolietank niet meer in gebruik is. In de verkoopovereenkomst dato xxx had de verkoper zich ertoe verbonden om aan de koper een attest af te leveren waaruit blijkt dat de tank buiten gebruik werd gesteld bij het verlijden van de authentieke akte. De verkoper verklaart dat dit evenwel nog niet gebeurd is en heeft de opdracht heirtoe gegeven op xxx. De verkoper verbindt zich er toe het bedolede attest af te leveren aan de koper binnen de termijn van 8 weken. Tot waarborg van deze verbintenis wordt een bedrag geblokkeerd op de derdenrekening. "

Hierin lees ik dat de verbintenis gaat over het afleveren van het attest. klopt?

basejumper
Berichten: 4453
Locatie: Diest

#5 , 17 nov 2023 19:54

Dat lijkt me semantiek. Fundamenteel is dat die stookolietank u vroeg of laat geen probleem zou kunnen opleveren en dat daarom het attest zekerheid moet geven dat die buiten gebruik gesteld werd op professionele wijze.
Dus ja : het attest is te laat geleverd. maar neen : u kan geen schade aantonen ingevolge het laattijdig afleveren van dat attest. De verbintenis (= stookolietank professioneel buiten gebruik stellen) werd nagekomen, zij het laattijdig. geattesteerd. Mijns inziens is de consignatiesom een waarborg voor de uitvoering van het overeengekomen werk. U kan evenmin beweren dat het werk niet uitgevoerd werd (wat wél aanleiding geeft tot opvragen consignatiesom hetwelk u toelaat de nalatige werken zelf te laten uitvoeren) En als dit voor een rechtbank komt dan wordt altijd gekeken naar de effectieve schade die u daardoor leedt. Het zichzelf verrijken louter omwille van een formaliteit die geen enkele schade meebrengt leidt zelden tot een juridisch succes.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

zierbeek
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#6 , 20 nov 2023 10:48

Duidelijk en begrijpelijk.
Al lijkt het wel gek dat je dan eigenlijk gewoon dingen te laat mag doen, zonder daar ooit enig nadeel van te hebben?
Werken uitgevoerd klopt, maar eigenlijk had dat al bij akte het geval moeten zijn. Je kan dus alles niet te nauw nemen, zonder daar iets aan te verliezen.

Terug naar “Kopen”