Verborgen gebreken/pfas

Lynn_
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

Verborgen gebreken/pfas

#1 , 25 mei 2023 05:50

Hallo allen,

Ik koop een huisje. Bij nazicht van de akte vallen onderstaande zaken op:
- “De kopende partij heeft geen verhaal tegen de verkopende partij wegens bekende of verborgen gebreken, de slechte staat of het gebrekkig onderhoud van de gebouwen, de ongeschiktheid van de grond en elk ander gebrek van welke aard ook.”
=> Mijn recht op verhaal wordt…afgenomen?
- “Indien het verkochte goed getroffen zou zijn of worden door enig besluit van de bevoegde overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, rooilijnen betreffende de voor- of achterbouw, ruimtelijke ordening of stedenbouw of door enig ander overheidsbesluit of reglement, dan zal de kopende partij zich moeten gedragen naar al die voorschriften zonder verhaal tegen de kopende partij wegens verlies van grond, weigering van stedenbouwkundige vergunning of om welke andere reden ook.”
- “De kopende partij ontslaat de notarissen ervan opzoekingen te verrichten in verband met de stedenbouwkundige toestand in het algemeen en de ontworpen onteigingen in het bijzonder. De verkopende partij verklaart hieromtrent tot op heden geen betekening hiervan heeft ontvangen.”
- “De verkopende partij verklaart dat de kopende partij voor het ondertekenen van onderhavige akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest, afgeleverd door ovam en dat de inhoud werd opgenomen in de onderhandse verkoopovereenkomst.”

=> Bij verder nazicht is “de grond niet opgenomen in het grondeninformatieregister”. Bij google nazicht blijkt de woonst in een pfas regio te liggen…
=> Probleem 2: Wat valt onder ‘verborgen verbreken’? Op de vloer ligt een laag die de vloer bedekt. Bij navraag aan de verkoper. “Dat is geen vocht, enkel aftekening van de tegels.” Bij verder nazicht blijkt de vloer wel vochtig te zijn…

Ik wacht beter even met het tekenen van die akte? Enig advies voor mij? :/

Bedankt.

Thomas_A
Berichten: 2285
Juridisch actief: Nee

#2 , 25 mei 2023 06:11

Wat staat hier allemaal over in de compromis? Geen enkele partij kan extra voorwaarden in de akte opnemen, tenzij afgesproken in de compromis.

Heeft u een eigen notaris aangesteld?

Lynn_
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#3 , 25 mei 2023 06:42

Bedankt voor uw reactie.
In de compromis staat verder niets over ‘extra voorwaarden’.
Die kan ik dan ongeldig verklaren/weigeren? Dit staat echter genoteerd onder een titel “voorwaarden”. Er staat nergens een melding van “extra voorwaarden”.
Ik heb inderdaad een eigen notaris aangesteld. Echter ken ik deze persoon nog niet/enkel telefonisch contact gehad.

Reclame

Thomas_A
Berichten: 2285
Juridisch actief: Nee

#4 , 25 mei 2023 07:20

Vraag hem dan of u dit moet aanvaarden. Daar betaalt u hem (dik) voor.

Lynn_
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#5 , 25 mei 2023 07:26

In het compromis staat:
“Het goed wordt verkocht:

In de huidige staat en zonder waarborg van maat of oppervlakte; elk verschil in meer of min, zelfs indien het meer dan 1/20 bedraagt, zal ten bate of ten schade komen van de koper, zonder wijziging van de prijs;

Met alle zichtbare en verborgen gebreken, zowel van de constructies, de grond, als de ondergrond; de koper bevestigt het verkochte goed te hebben bezocht, de staat ervan voldoende te kennen en er geen nadere beschrijving van te verlangen. Voor zover de 10-jarige aansprakelijkheid van aannemer en architect nog niet verstreken is bij het verlijden van de akte, gaan de rechten ter zake over op de koper. De verkoper verklaart geen kennis te hebben van verborgen gebreken;

Zonder waarborg van juistheid van de kadastrale aanduidingen, die louter ten informatieve titel gegeven worden. Enige onnauwkeurigheid of onjuistheid kan geen verhaal doen ontstaan.”

Lynn_
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#6 , 25 mei 2023 07:27

(Straks contacteer ik de notaris)

Thomas_A
Berichten: 2285
Juridisch actief: Nee

#7 , 25 mei 2023 07:35

Gewoonlijk is het trouwens de notaris van de koper die de tekst van de akte schrijft en de notaris van de verkoper die checkt of er geen niet afgesproken voorwaarden zijn opgenomen.

Inazuma
Berichten: 9768
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#8 , 25 mei 2023 08:08

Wat in akte staat, heeft u toch al goedgekeurd in de compromis ?

Livios
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

#9 , 06 jun 2023 14:35

Dag Lynn

Livios schreef een artikel waarin ze uitleggen wat verborgen gebreken zijn en welke verdere stappen je kan ondernemen: https://www.livios.be/nl/artikel/24938/ ... n-na-koop/

Veel succes!

Terug naar “Kopen”