Verwijzing in verkoopakte naar uittreksel vergunningenregister

SomTingWong
Topic Starter
Berichten: 112

Verwijzing in verkoopakte naar uittreksel vergunningenregister

#1 , 05 jan 2021 11:24

Dit staat in onze verkoopakte.

"Op verzoek van ondergetekende notaris heeft het college van burgemeester en schepenen van de Stad ..... bij brief van ... de gebruikelijke inlichtingen bezorgd. De koper ontslaat de instrumenterende notaris voornoemd schrijven van de gemeente letterlijk op te nemen in onderhavige akte en verklaart voorafgaandelijk aan heden een kopie ontvangen te hebben. De koper verklaart te weten dat de inhoud van voormelde inlichtingen-brief louter als informatie geldt zonder verdere garantie over de inhoud ervan noch over de feitelijke toestand ervan, en dat het gemeentebestuur niet verantwoordelijk is voor eventuele foutieve en/of onvolledige informatie."

De brief waar hij naar verwijst is in feite het uittreksel uit het vergunningenregister.

Is het gebruikelijk dat dit (het ontslaan van de notaris door de koper) in een akte staat?

Het lijkt mij er op te wijzen dat onze notaris heel goed wist dat er bouwmisdrijven hebben plaatsgevonden bij het door ons aangekochte pand.

Reclame