Geschil persoonlijke kelder vs gemeenschappelijke kelder

Quartier
Topic Starter
Berichten: 7

Geschil persoonlijke kelder vs gemeenschappelijke kelder

#1 , 13 jan 2020 09:37

Het gaat over een geschil rond verkoop van mijn vorige appartement: verkocht door mij in 2019 via makelaar, zelf gekocht in 2016 uit de hand, vorige eigenaars hebben het gekocht in 2012 via makelaar.
Kelder in kwestie is volgens een andere eigenaar een gemeenschappelijke kelder en dus niet die van mijn verkochte appartement.

Zowel de vorige eigenaars (2012-2016) als een andere buurvrouw die al lang in het appartementsblok woont, bevestigen dat deze kelder altijd bij 'mijn' appartement hoorde. Beiden zeggen dat dit ook voor 2012 het geval was. Dit is door beiden bevestigd op email.

Nu voelen de nieuwe eigenaars zich voorgelogen en eisen ze een best fikse schadevergoeding.

NOTA: Op het grondplan van de basisakte zijn nummers aangebracht, waaruit zou blijken dat inderdaad een andere kelder aan mijn appartement toehoort. Het plan zelf lijkt origineel (blauwprint met verwijzing naar 'chauffage', 'kolen') maar de nummers zijn er duidelijk in typex naderhand op aangebracht.

Ik heb niet met slechte wil gehandeld en steeds ervan uitgegaan dat er geen probleem was ivm de kelder.
Wat denken jullie van dit geschil en wat zounden mijn rechten zijn?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
mava105
Berichten: 19582
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 13 jan 2020 12:33

Als er een andere kelder aan u toebehoort, moet je die in gebruik nemen en uw huidige kelder vrij maken. Is er een syndicus? dan dient hij dat te regelen. Is de oppervlakte van beide kelders gelijk? Tegenpartij dient te bewijzen dat hij gelijk heeft.

Sirkii
Berichten: 4021

#3 , 13 jan 2020 17:19

In oudere appartementsblokken werden de kelders dikwijls niet in de akte opgenomen zodat inderdaad discussie kan ontstaan van wie welke kelder is. In recentere blokken kregen de kelders ook een KI nummer (en (klein) kadastraal inkomen) en werden ze in de aankoopakte opgenomen.

Je hebt dus een kelder verkocht die niet in uw akte gedocumenteerd is.... Syndicus zal mi het gebruik ervan moeten bevestigen. Of de claim van de koper kans maakt hangt ervan af wat je in het compromis schreef: je kon immers geen kelder verkopen die officieel niet van jou was ... Je kon wel een. Gebruiksrecht aangegeven hebben. Wat zegt je notaris?

Reclame

Inazuma
Berichten: 6664
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#4 , 13 jan 2020 17:27

Zowel de vorige eigenaars (2012-2016) als een andere buurvrouw die al lang in het appartementsblok woont, bevestigen dat deze kelder altijd bij 'mijn' appartement hoorde. Beiden zeggen dat dit ook voor 2012 het geval was. Dit is door beiden bevestigd op email.
Nu voelen de nieuwe eigenaars zich voorgelogen en eisen ze een best fikse schadevergoeding.
Laat hen weten dat u te goeder trouw aan hén verkocht hebt, wat in 2016 zo aan u verkocht werd.

Kopietje mails vorige eigenaar en buurvrouw er bij.
maar de nummers zijn er duidelijk in typex naderhand op aangebracht.
Zeer fraudegevoelig dus ...

Wie bewaart die plannen ?

Als "een andere eigenaar " iets claimt, zal hij het ook moeten bewijzen.
Best niet met een met typex bijgewerkt plan ...

LennieK
Berichten: 1388
Juridisch actief: Nee

#5 , 14 jan 2020 11:50

ga eens na of de originele bouwplannen (zonder typex) nog beschikbaar zijn bij de gemeente.

Quartier
Topic Starter
Berichten: 7

#6 , 20 jan 2020 19:57

Dank je voor jullie tips!

om op jullie suggesties te antwoorden:

- Er is een syndicus, maar deze is niet responsief (toen ik het appartement kocht, hadden we geen rechtsbijstand voor het gebouw, als resultaat rekening van +- 1.000 EUR voor zaak met buren; op mijn advies hebben we polis afgesloten; ik wilde deze kosten "pending" houden, maar is bij verkoop afgerekend door notaris)
- Kelder is in akte opgenomen: in basisakte van 1987 staat hetvolgende: "Gemeenschappelijke delen, ondergronds: een gemeenschappelijke kelder ten gebruike van al de medeëigenaars (zijnde kelder nummer negen zoals in wit cijfer aangeduid op het hieraangehecht (funderings)plan)" => vraag is natuurlijk hoe "origineel" is het funderingsplan dat ik in handen heb gekregen. Ik zal eens polsen bij de gemeente en bij syndicus. Vorige verkoper had funderingsplan niet gezien, ik heb dat ook niet gezien toen ik het aankocht...


Ik heb ondertussen ook situatie doorgestuurd naar DAS om hun input te bekomen.
Voor mij gaat het vooral in de richting die @Inazuma aanhaalt: ik heb ter goede trouw gehandeld, in de praktijk is het ok om kelder te gebruiken. Op wie kan/moet ik dit verhalen moest dit echt tot een rechtzaak komen.

Terug naar “Kopen”