Discriminatie

denlowie
Topic Starter
Berichten: 14701
Juridisch actief: Nee

Discriminatie

#1 , 1 jaar 1 maand geleden (18 okt 2018 12:50)

Discriminatie op basis van leeftijd .

Op een horeca platform kwam ik het volgende tegen.

Een grote brasserie op den dijk weigert nog kinderen toe te laten in zijn zaak, op tripadvisor is er een golf van protest ( meer dan 80) van ouders die dit ongehoord vinden !

Ik heb even op de wetgeving van discriminatie gekeken en heb mijn bedenkingen erover

10 MEI 2007. - Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
.
Art. 3.Deze wet heeft tot doel met betrekking tot de in artikel 5 bedoelde aangelegenheden een algemeen kader te creëren voor de bestrijding op GROND VAN DISCRIMINATIE VAN LEEFTIJD, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, [1 syndicale overtuiging,]1 taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.
.
Art. 5. §. 1. Met uitzondering van de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen of van de Gewesten vallen, is deze wet zowel in de overheidssector als in de particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties, op alle personen van toepassing met betrekking tot :
1° DE TOEGANG TOT EN HET AANBOD VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DIE PUBLIEKELIJK BESCHIKBAAR ZIJN;

kan de eigenaar dit hard maken ????
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Jabbe
Berichten: 586

#2 , 1 jaar 1 maand geleden (18 okt 2018 13:22)

Los uit de hand kan ik verwijzen naar wat Unia daarover stelt in een interpretatie van die wet:
Algemene rechtvaardigingstoets

In bepaalde gevallen kan een leeftijdsonderscheid wettelijk aanvaardbaar zijn.
Het algemene principe van de objectieve en redelijke rechtvaardiging voor een direct of indirect leeftijdsonderscheid houdt in dat men moet kunnen aantonen dat men met het onderscheid een legitiem doel nastreeft en dat de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn. Dit betekent dat men het volgende moet nagaan:
• wat is de onderliggende reden voor het leeftijdsonderscheid? Is deze reden aanvaardbaar? (Is er sprake van een legitieme doelstelling?)
• kan men met het leeftijdsonderscheid het doel bereiken? (Is het middel passend?)
• kan men het doel niet op een andere manier bereiken? (Is het middel noodzakelijk of proportioneel?)
Soms is een inkomverbod gerechtvaardigd
• De wet bepaalt dat het maken van een onderscheid op basis van de hierboven
opgesomde criteria niet kan.
• Los van deze criteria is een inkomverbod soms toch gerechtvaardigd. Binnen een
aantal duidelijke grenzen mogen horecazaken zelf bepalen wie binnen mag en
wie niet. Hieronder geven we een overzicht van situaties waarin een inkomverbod
is gerechtvaardigd.
• Wanneer mag je als uitbater of portier iemand de toegang weigeren?
1. De klant is duidelijk dronken of onder invloed van drugs.
2. De klant maakt zich schuldig aan ongewenste intimiteiten.
3. De klant is actief betrokken bij een vechtpartij, heeft een mes of een ander
wapen bij zich, verkoopt drugs,...
4. De klant toont zich agressief in toon of houding.
5. Horecazaken mogen een dresscode en lidkaartensysteem hanteren.

Voor een uitgebreider reglement kan altijd contact opgenomen worden met het
Meldpunt Discriminatie.
In dit laatste punt zou je kunnen stellen dat de uitbater enkel volwassenen toelaat in zijn zaak.

Reclame

Terug naar “Misdrijven tegen personen of goederen”