Strafbevel van Duitsland gekregen?

denlowie
Berichten: 12299
Juridisch actief: Nee

Re: Strafbevel van Duitsland gekregen?

#16 , 8 maand 3 weken geleden (02 jun 2018 07:33)

Je mag alles vragen maar daarom krijg je dit niet daar zijn regels voor dit kan Je maar weten wat je volgende veroordeling gaat zijn
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
boos
Topic Starter
Berichten: 305

#17 , 8 maand 3 weken geleden (02 jun 2018 12:21)

Proeftijd 5jaar. Binnen 5 jaat toch de fout ingegaan. 3 maanden toen in hechtenis genomen. Hoeveel moet men nu zeker zitten? Verschijnen voor de rechtbank bijna en kan de rechter onmiddellijk aanhouding bevelen of aanmelden in de gevangenis. Enkelband mogelijk of moet de gevangenis straf hoger dan 14 maanden zijn?

Nieuwe feiten uitspraak over 2 weken moet men verschijnen en dan oordeeld de rechter over de nieuwe feiten inclusief oude feiten ivm de fout in zijn geweest binnen de 5 jaar. Word de voorwaardelijk straf onmiddellijk uitgevoerd? Dank u

Jackrussell
Berichten: 702

#18 , 8 maand 3 weken geleden (02 jun 2018 12:27)

Ik zou een Duitse advocaat raadplegen. Denk dat je daar meer te weten komt over hoe dit in Duitsland werkt dan op een Vlaams forum.

Reclame

denlowie
Berichten: 12299
Juridisch actief: Nee

#19 , 8 maand 3 weken geleden (02 jun 2018 13:15)

U heeft toch recht op een pro deo en laat die dit uitzoeken hoe dit in Duitsland gaat !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

boos
Topic Starter
Berichten: 305

#20 , 8 maand 3 weken geleden (02 jun 2018 14:15)

Heb het nu over België

Franciscus
Berichten: 31989

#21 , 8 maand 3 weken geleden (02 jun 2018 17:31)

Dat kan een rechter allemaal.
Gaat niet alleen over de voorwaardelijke straf maar ook de nieuwe straf;
Bij herhaling kan het dus nog hoger oplopen.

boos
Topic Starter
Berichten: 305

#22 , 8 maand 2 weken geleden (03 jun 2018 14:03)

Maar wat is het maxima wat je effectief kunt krijgen voor oplichting

Franciscus
Berichten: 31989

#23 , 8 maand 2 weken geleden (03 jun 2018 16:51)

AFDELING III. - OPLICHTING EN BEDRIEGERIJ.

Art. 496.Hij die, met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen doet afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot drieduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Mogelijk is herhaling ook van toepassing
Art. 53. De wet bepaalt in welke gevallen en met welke straffen poging tot wanbedrijf wordt gestraft.

HOOFDSTUK V. - HERHALING.

Art. 54. (Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 2003-01-23/42, art. 12, 040; Inwerkingtreding : 13-03-2003> Hij die, na tot een criminele straf te zijn veroordeeld, een misdaad pleegt die strafbaar is met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar, kan worden veroordeeld tot opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.
Indien de misdaad strafbaar is met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar, kan de schuldige worden veroordeeld tot opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar.
Hij wordt veroordeeld tot ten minste zeventien jaar opsluiting indien de misdaad strafbaar is met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar.

Art. 55. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Hij die, na tot een criminele straf te zijn veroordeeld, een misdaad pleegt die gestraft wordt met hechtenis van vijf jaar tot tien jaar, kan worden veroordeeld tot hechtenis van tien jaar tot vijftien jaar.
Indien de misdaad wordt gestraft met hechtenis van tien jaar tot vijftien jaar, kan de schuldige worden veroordeeld tot (hechtenis van vijftien jaar tot twintig jaar). <W 2003-01-23/42, art. 13, 040; Inwerkingtreding : 13-03-2003>
Hij wordt veroordeeld tot ten minste zeventien jaar hechtenis, indien de misdaad strafbaar is met (hechtenis van vijftien jaar tot twintig jaar). <W 2003-01-23/42, art. 13, 040; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

Art. 56.Hij die, na tot een criminele straf te zijn veroordeeld, een wanbedrijf pleegt, kan worden veroordeeld tot het dubbele van het maximum van de straf, bij de wet op het wanbedrijf gesteld.
Dezelfde straf kan worden uitgesproken in geval van een vroegere veroordeling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar, indien de veroordeelde het nieuwe wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard is.
[1 Zelfs in de gevallen bedoeld in het eerste en tweede lid, indien het nieuwe wanbedrijf een misdaad is die werd gecorrectionaliseerd of waarvoor het hof van assisen het bestaan van verzachtende omstandigheden heeft aanvaard, mag de gevangenisstraf de maximumduur van de opsluiting waarin de wet voorziet voor die misdaad of veertig jaar indien het om levenslange opsluiting gaat, niet te boven gaan.]1
[1 In geen geval mag de uitgesproken straf een jaar straf onder elektronisch toezicht, driehonderd uren werkstraf of twee jaar autonome probatiestraf te boven gaan.]1
----------
(1)<W 2016-02-05/11, art. 14, 114; Inwerkingtreding : 29-02-2016>

Art. 57. De bepalingen betreffende de herhaling worden toegepast overeenkomstig de vorige artikelen, ingeval een vroegere veroordeling door een militaire rechtbank is uitgesproken wegens een feit dat door de gewone strafwetten misdaad of wanbedrijf wordt genoemd, en tot een straf die door deze wetten is gesteld.
Indien een bij de militaire wetten gestelde straf wegens dat feit is uitgesproken, nemen de hoven en rechtbanken, bij het beoordelen van de herhaling, alleen de laagste straf in aanmerking, die het bij het eerste vonnis gestrafte feit volgens de gewone strafwetten ten gevolge kon hebben.

Art. 57bis. [1 De bepalingen betreffende de herhaling, bepaald in de artikelen 54 tot 56, worden toegepast in geval van een vroegere veroordeling die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis.]1
----------
(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-25/23, art. 60, 104; Inwerkingtreding : 24-05-2014>

HOOFDSTUK VI. - SAMENLOOP VAN VERSCHEIDENE MISDRIJVEN.

Art. 58. Hij die schuldig bevonden wordt aan verscheidene overtredingen, wordt gestraft met de straf die op elk van die overtredingen is gesteld.
(Indien werkstraffen worden uitgesproken, kan de duur ervan maximum driehonderd uren bedragen.) <W 2002-04-17/33, art. 4, 035; Inwerkingtreding : 07-05-2002>
[1 [2 Indien straffen onder elektronisch toezicht worden uitgesproken, kan de duur ervan maximum een jaar bedragen.]2 ]1
[2 Indien autonome probatiestraffen worden uitgesproken, kan de duur ervan maximum twee jaar bedragen.]2
----------
(1)<W 2014-02-07/15, art. 10, 110; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-05-2016, opgeheven op 29-02-2016 bij W 2016-02-05/11, art. 42>
(2)<W 2014-04-10/80, art. 12, 111; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-05-2016 (zie W 2014-05-08/55, art. 6, gewijzigd zichzelf bij W 2015-11-23/02, art. 13), gewijzigd in dezelfde zin bij W 2016-02-05/11, art. 52, 114>

Art. 59. Bij samenloop van één of meer wanbedrijven met één of meer overtredingen worden [1 alle geldboeten, autonome probatiestraffen, werkstraffen, straffen onder elektronisch toezicht]1 en correctionele gevangenisstraffen samen opgelegd binnen de grenzen in het volgende artikel bepaald.
----------
(1)<W 2014-04-10/80, art. 13, 111; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-05-2016 (zie W 2014-05-08/55, art. 6, gewijzigd zichzelf bij W 2015-11-23/02, art. 13), art. 13 gewijzigd bij W 2016-02-05/11, art. 53, 114>

Art. 60. <W 01-02-1977, art. 5> Bij samenloop van verscheidene wanbedrijven worden alle straffen samen opgelegd, zonder dat zij evenwel het dubbele van het maximum van de zwaarste straf te boven mogen gaan. [3 De uitgesproken straf mag niet hetzij twintig jaar gevangenisstraf, hetzij de zwaarste gevangenisstraf als deze meer dan twintig jaar gevangenis is, te boven gaan.]3 [2 In geen geval mag de uitgesproken straf één jaar straf onder elektronisch toezicht, driehonderd uren werkstraf of twee jaar autonome probatiestraf te boven gaan.]2
----------

denlowie
Berichten: 12299
Juridisch actief: Nee

#24 , 8 maand 2 weken geleden (03 jun 2018 17:41)

Komt dit voor in Belgie of in Duitsland !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

boos
Topic Starter
Berichten: 305

#25 , 8 maand 2 weken geleden (04 jun 2018 12:36)

België, ben niet wijs geworden wat de maximale straf is die een rechter mag uitspreken dat je in de gevangenis moet zitten.

boos
Topic Starter
Berichten: 305

#26 , 8 maand 2 weken geleden (05 jun 2018 21:45)

Reactie gewenst

denlowie
Berichten: 12299
Juridisch actief: Nee

#27 , 8 maand 2 weken geleden (05 jun 2018 22:01)

maximum 20 jaar , maar dit gaat men nooit uitspreken in u geval.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

boos
Topic Starter
Berichten: 305

#28 , 8 maand 2 weken geleden (08 jun 2018 02:43)

Ok. Ik denk dat het meer richting 36 maanden zal zijn. Hoeveel effectief moet ik. Dan gaan zitten.
Nog een vraag. Een inleidende zitting moet daar een advocaat aanwezig zijn of niemand, ook mogelijk?

denlowie
Berichten: 12299
Juridisch actief: Nee

#29 , 8 maand 2 weken geleden (08 jun 2018 08:49)

Als u het weet dat het 36 maanden gaat zijn, waarom vraag je den ?
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

boos
Topic Starter
Berichten: 305

#30 , 8 maand 2 weken geleden (09 jun 2018 22:06)

Hoeveel moet je daar dan voor gaan zitten was de vraag. En moet ik aanwezig zijn op een inleidende zitting .

Terug naar “Misdrijven tegen personen of goederen”