Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Reflex
Topic Starter
Berichten: 13

Radioscanner

#1 , 7 jaar 6 maand geleden (29 jan 2011 05:48)

Een radioscanner is een ontvangtoestel waarmee men buiten de geautoriseerde luisterfrequenties communicatie kan opvangen en beluisteren (vb. luchtvaartcommunicatie tussen piloten en luchtverkeersleiding).

Weet er iemand hoe het anno 2011 zit met de regelgeving hierrond? Welke facetten zijn nu wel of niet strafbaar? Het loutere bezit? Het uitluisteren van frequenties? Enkel het uitluisteren van 'verboden' frequenties? Is het beluisteren van commerciële radiofrequenties (vb. Studio Brussel) met zo een toestel toegelaten? Maar wat als het toestel ook technisch in staat is om andere frequenties te beluisteren? Kan men, wanneer het toestel in het buitenland werd gekocht in de reguliere handel en dus een CE-keurmerk bezit, het toestel zomaar op Belgische bodem verbieden?

U ziet, een heleboel vragen. Hoe zit het nu eigenlijk met deze materie?

Alvast bedankt voor wat raad!
Laatst gewijzigd door Reflex op 01 mar 2011 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.

Franciscus
Berichten: 31347

#2 , 7 jaar 6 maand geleden (12 feb 2011 13:12)

wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving

Reflex
Topic Starter
Berichten: 13

#3 , 7 jaar 5 maand geleden (28 feb 2011 04:44)

Franciscus schreef:wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving


Die wet is al jaren opgeheven en vervangen door de Wet op de Elektronische Communicatie van 2005. De weinige rechtspraak die ik heb gevonden baseert zich nog op die oude wet van 1979. Ik stel mij ook de vraag of de 'strenge' bepalingen in de wet van 2005 wel stroken met de principes uit het arrest van het Europese Hof van Justitie (24 maart 1994) dat bepaalt dat het verbieden van scanners niet zomaar kan omdat deze toestellen in vele Europese landen vrij verkocht en gekocht kunnen worden.
Laatst gewijzigd door Reflex op 01 mar 2011 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.

Reclame

Franciscus
Berichten: 31347

#4 , 7 jaar 5 maand geleden (28 feb 2011 12:18)

De verkoop en koop is vrij het gebruik echter niet. Het afluisteren is in vele gevallen verboden.

Wat de wet betreft hebt u gelijk....

Is hetzelfde als het capteren van televisiesignaal wat ook niet verboden is... indertijd zijn er kasjes van integan of telenet geweest die de signalen ook oppakten ... .
Ik herinner me dat er bij een controle bij een handelaar meerdere in beslag zijn genomen en na enige tijd allemaal teruggegeven.
Reden de verkoop is niet verboden.

Reflex
Topic Starter
Berichten: 13

#5 , 7 jaar 5 maand geleden (01 mar 2011 20:14)

Franciscus schreef:De verkoop en koop is vrij het gebruik echter niet. Het afluisteren is in vele gevallen verboden.


Waarop baseer je je om dit te verklaren? Ik ben het al op zo veel plaatsen gaan vragen en de ene zegt zus, de ander zo maar ik heb nog nooit een motivering met wetgeving of rechtspraak gezien. Dat hoop ik hier wél te vinden.

Ik heb zelf al wat informatie opgezocht: HIER vind je het standpunt van het BIPT aangaande deze toestellen. Nu vraag ik mij af in hoeverre het BIPT hierover iets te zeggen heeft (parket en vervolgingsbeleid?) en of dat standpunt enige legitimiteit heeft wanneer relevante wetsbepalingen (of de interpretatie van deze) niet stroken met dat standpunt. Daarenboven dateert het document van 2003 terwijl in 2006 de strafwetgeving werd aangepast:

Art. 314bis. <Ingevoegd bij W 1994-06-30/49, art. 2; Inwerkingtreding : 03-02-1995> § 1. Met gevangenisstraf van zes maanden tot één jaar en met geldboete van tweehonderd [euro] tot tienduizend [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
1° ofwel, opzettelijk, met behulp van enig toestel privé-communicatie of -telecommunicatie, waaraan hij niet deelneemt, tijdens de overbrenging ervan, afluistert of doet afluisteren, er kennis van neemt of doet van nemen, opneemt of doet opnemen, zonder de toestemming van alle deelnemers aan die communicatie of telecommunicatie;
2° ofwel, met het opzet een van de hierboven omschreven misdrijven te plegen, enig toestel opstelt of doet opstellen.
§ 2. Met gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot twintigduizend [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij, die wetens, de inhoud van privé-communicatie of -telecommunicatie die onwettig afgeluisterd of opgenomen is of waarvan onwettig kennis genomen is, onder zich houdt, aan een andere persoon onthult of verspreidt, of wetens enig gebruik maakt van een op die manier verkregen inlichting. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, gebruik maakt van een wettig gemaakte opname van privé-communicatie of -telecommunicatie.
(§ 2bis. Met gevangenisstraf van zes maanden tot één jaar en met geldboete van tweehonderd euro tot tienduizend euro of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die, onrechtmatig, een instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast om het in § 1 bedoelde misdrijf mogelijk te maken, bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt met het oog op het gebruik ervan, invoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikking stelt.) <W 2006-05-15/46, art. 3, 1°, 059; Inwerkingtreding : 22-09-2006>
§ 3. Poging tot het plegen van een der misdrijven bedoeld (in de §§ 1, 2 of 2bis) wordt gestraft zoals het misdrijf zelf. <W 2006-05-15/46, art. 3, 2°, 059; Inwerkingtreding : 22-09-2006>
§ 4. De straffen gesteld (in de §§ 1 tot 3) worden verdubbeld indien een overtreding van een van die bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak van een vonnis of een arrest houdende veroordeling wegens een van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare feiten beoogd (in artikel 259bis, §§ 1 tot 3), dat in kracht van gewijsde is gegaan. <W 2006-05-15/46, art. 3, 3°, 059; Inwerkingtreding : 22-09-2006>


Het "bezit" is dus blijkbaar ook strafbaar gesteld zonder meer. En gaat deze bepaling dan weer niet in tegen de uitspraak van het Europese Hof van Justitie?

Ik heb met deze informatie het BIPT destijds om opheldering en een nieuw standpunt gevraagd. Ik heb hier echter nooit antwoord op gekregen. Weten ze het zelf niet meer?

float
Berichten: 2465
Juridisch actief: Ja

#6 , 7 jaar 5 maand geleden (05 mar 2011 16:02)

Ik volg volledig de juridische analyse van het BIPT. Het is een standpunt van deze organisatie en bindt alleen haar. Of er wordt vervolgd op basis van het strafwetboek of een bijzondere strafwet hangt af van het parket. Het parket is niet gebonden door de visie van het BIPT.

In verband met het arrest. Dat arrest stelt enkel dat "Door een goedkeuringsregeling vast te stellen en te handhaven, die zonder onderscheid wordt toegepast op alle enkel voor ontvangst geschikte toestellen voor radioverbinding, met als enige uitzondering de toestellen die uitsluitend zijn bestemd voor de ontvangst van radio- of televisieuitzendingen,
en die is neergelegd in artikel 7 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en de uitvoeringsbesluiten betreffende de radioberichtgeving, is het Koninkrijk België de krachtens artikel 30 van het Verdrag op hem rustende verplichtingen niet nagekomen."
Ik zie evenwel geen bepaling in de wet van 2005 die dit opnieuw opneemt.

Mijn inziens vergeet je ook een belangrijk woord te lezen in art. 314bis, §2bis Sw. Er staat "Met gevangenisstraf van zes maanden tot één jaar en met geldboete van tweehonderd euro tot tienduizend euro of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die, onrechtmatig, een instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast om het in § 1 bedoelde misdrijf mogelijk te maken, bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt met het oog op het gebruik ervan, invoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikking stelt."
Alleen als je je scanner gebruikt om onrechtmatig bijvoorbeeld frequenties te beluisteren dan heb je een misdrijf. Ik lees daar niet een volledig verbod in voor alle scanners.
Daaruit volgt mijn inziens dat het standpunt van het BIPT kracht wordt bijgezet door deze aanpassing met betrekking tot het misbruik van deze instrumenten.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Misdrijven tegen personen of goederen”