Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
yves111
Topic Starter
Berichten: 45

Dakwerker veroordeeld hoe krijg ik mijn geld

#1 , 9 jaar 4 maand geleden (20 aug 2008 08:19)

-6 jaar geleden is mijn dakwerker veroordeeld voor het voledig verknoeien van mijn dak (ik kan het niet anders noemen).
De dakwerker is nooit naar de uitspraak gekomen en heeft het land verlaten (zogezegd want hij woont nog hier), uiteraard heeft deze hier niets op zijn naam staan. Meer nog : na enkele weken krijg ik een brief van vadertje-staat "dat ze aandachtig het proces hebben gevolgd en dat de beschuldigde nog 3 jaar belastingsachterstand heeft en dat zij dus op de eerste plaats komen voor het geld indien er iets gevonden word" (kunnen ze dan zelf geen proces beginnen ipv te profiteren van een burger die zijn geld in het proces steekt en daarna alles moet afgeven)

Nu 6 jaar later na veel zoekwerk heb ik hem teruggevonden. Hij werkt nu als chauffeur en heeft een eigen vrachtwagen (die waarschijnlijk niet op zijn naam staat) en nog andere dure materialen.
Officieel staat hij in een ander land ingeschreven maar hij woont en werkt dus wel hier.

Nu is mijn vraag, hoe ga ik hier mee verder.
Ik dacht in de richting van bedriegelijk onvermogen of zo.
Ik heb al eens overal bij officiele instanties geprobeerd om meer inlichtingen in te winnen over zijn evntuele schulden aan de staat, of hij nog bezittingen heeft, waar hij juist woont enz.
Maar dat mogen zij niet zeggen want dat is een schending van de privacy. Maar wat zijn mijn rechten dan????

11000 euro heb ik moeten betalen voor mijn dak en daarna de herstellingen, de rechtskosten enz. Maar ik mag niets doen.
MAW een crimineel heeft veel meer rechten dan een slachtoffer.
Waarom kan de politie hem niet oppakken, hij is toch veroordeeld?

Dit verhaal is nu in het heel kort geschreven want het gaat nog veel verder
Indien nodig kan ik er nog meer over vertellen

ps ik hoop dat het in de juiste rubriek staat want ik wist niet waar ik het moest zetten)


j.demoor
Berichten: 10310

#2 , 9 jaar 4 maand geleden (21 aug 2008 12:08)

“Art.490bis.§1...wordt gestraft hij die bedrieglijk zijn onvermogen heeft bewerkt en aan de op hem rustende verplichtingen niet heeft voldaan..."(Strafwetboek).

‘De opsomming in art.490bis,§1,al.2 is niet limitatief.Als dusdanig kan ook in aanmerking worden genomen de inschrijving op een brievenbusadres‘[Cass. AR940136N,23 mei 1995(Bertinchamps t. Gemeentekrediet),TRD&I 1995,704,827].

‘Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden die samen het materiëel bestanddeel vormen,verenigd zijn,namelijk het bewerken van zijn onvermogen door de schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen,waarbij het onverschillig is welk van beide materiële bestanddelen het andere in de tijd voorafging‘[Cass. ARP990189N,5 december 2000(P.),TRD&I 2001-07,70].

U kan dus ook strafklacht neerleggen bij de Procureur des Konings,rechtstreeks of via de politie,al dan niet met burgerlijke partijstelling.

Uw gerechtskosten komen in mindering van het eventueel te verdelen saldo en worden aan u betaald.

“Art.1413.Iedere schuldeiser kan in spoedeisende gevallen aan de rechter toelating vragen om op de voor beslag vatbare goederen van zijn schuldenaar bewarend beslag te leggen.”(Gerechtelijk Wetboek).

Het risico op wegmaking kan spoed eisen.

Ga volledigheidshalve naar (Belgische wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be/ . Klik voor WetBOEKEN in de balk achter ’Juridische aard’.Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten.

yves111
Topic Starter
Berichten: 45

#3 , 9 jaar 4 maand geleden (24 aug 2008 13:40)

Met dat bedriegelijk onvermogen zouden we misschien wel iets kunnen doen
Het probleem ligt hierin dat de politie niets kan doen, ik kan hem niet laten oppakken ofzo, ik mag in principe zelfs deze man niet lastig vallen of hij kan mij aanklagen.
Ook kan (of mag) niemand mij zeggen of hij nog schulden heeft aan de staat en over hoeveel dit dan gaat. Als hij nog enkele 10000 euro moet betalen dan moet ik ook niet verder iets ondernemen want dan gaat de staat toch met alles lopen.
Eigenlijk mag en kan je als burger niets ondernemen en heeft de dader meer rechten dan ik
Ik denk dat ik beter even een knokploeg inhuur en zo mijn geld ga halen :? (grapje he)

Terug naar “Misdrijven tegen personen of goederen”