Wederrechtelijk verkregen vermogen

Justitia00
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

Wederrechtelijk verkregen vermogen

#1 , 8 maand 13 uur geleden (05 apr 2019 17:48)

Heel beknopt verhaal:

Zoals er hoogstwaarschijnlijk honderden voor mij zijn geweest, ben ik om financiële redenen verleid geweest tot het verkopen van verdovende middelen. Net zoals honderden voor mij zag ik er toen weinig kwaad (ik weet nu wel beter). Ondertussen zitten we op het moment waarin ik betrapt ben en het onderzoek in zijn laatste fase zit en het wederrechtelijk verkregen vermogen berekend wordt.

Uiteraard, wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten en ik heb onterecht geld verdiend met een illegale activiteit. Dat begrijp ik en ik probeer ook mijn verantwoordelijkheid niet te ontlopen (vooraleer men schamper reageert). Maar ondertussen heb ik mijn leven terug op de rails, hetzij fragiel. Na een open gesprek met mijn werkgever mocht ik aanblijven, ook naar mijn omgeving toe heb ik inspanningen geleverd om het gebroken vertrouwen te herstellen. Tot slot ben ik ook in begeleiding gegaan (één van de oorzaken dat ik in het milieu verzeild ben geraakt, kon aangepakt worden d.m.v. begeleiding).

Het hele gebeuren heeft me sowieso al aardig wat geld gekost aan advocaten en begeleiding (beiden noodzakelijk en ik ben blij dat die mensen er zijn) en die kost is nog niet ten einde. Uiteraard begin ik me, nu mijn leven stilaan wat vorm begint te krijgen, enorm zorgen te maken over mijn komende straf (zowel in straftijd, als in boetes en wat men noemt 'wederrechtelijk vermogen').

Ik ben een leek in dergelijke dingen, maar waaraan kan ik me verwachten?
Dit is de eerste keer dat ik zal voorkomen voor drugsfeiten van eender welke soort.
Is het zo dat men sowieso de som van het berekende wederrechtelijke vermogen als boete zal opleggen of kan een rechter hier vrij in beslissen en mildheid tonen naargelang iemand zijn leven terug opgenomen heeft en gerehabiliteerd is?

Ik had al het gevoel dat er een zwaard van Damocles boven mijn hoofd ging door de mogelijkheid van een gevangenisstraf, maar sinds ik vernomen heb dat men een ruwe schatting maakt van het vermogensvoordeel die iemand verkreeg (en waar men blijkbaar nog ruim in durft rekenen, niet altijd even correct), heb ik het gevoel dat ik daarbovenop nog uitkijk op een nakende schuldenberg ook.

Iemand die me ietwat kan voorbereiden op wat ik kan verwachten?
Dingen die ik nog kan doen om een gunstigere afloop te bekomen?

Alvast bedankt voor de tijd en moeite, waardeer ik oprecht.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
JurecaBE
Berichten: 139
Juridisch actief: Ja

#2 , 8 maand 9 uur geleden (05 apr 2019 22:23)

Over welke hoeveelheden gaat het - periode en netwerk?
Bent u verschenen voor raadkamer en kamer inbeschuldigingstelling hof van beroep?
JurecaBE moderator

Justitia00
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#3 , 8 maand 7 uur geleden (06 apr 2019 00:31)

Over welke hoeveelheden gaat het - periode en netwerk?
Bent u verschenen voor raadkamer en kamer inbeschuldigingstelling hof van beroep?
Verkoop in kleine hoeveelheden, wel meer dan één soort drugs, waarbij per maand 25g/50g vastgesteld kon worden in het dossier.
Over een periode van een jaar en half.
Als enkele verkoper, geen netwerk.

Verschenen voor de raadkamer (2x) en 1x voor de KI.
Bij mijn eerste raadkamer al voorwaarden gekregen, maar openbaar ministerie hield het tegen (de KI dan ook). Tweede raadkamer wel vrij onder voorwaarden.

Reclame

Ghentian
Berichten: 579
Juridisch actief: Ja

#4 , 7 maand 4 weken geleden (06 apr 2019 11:00)

De verbeurdverklaring staat los van de boete. Ze hebben een ander doel.

De verbeurdverklaring is een bijkomende straf. Hiermee wil men de teller op 0 zetten: de illegaal verkregen winsten afnemen (gedachte: criminaliteit loont niet). Dat is op zich geen straf. Het verkregen voordeel is vaak moeilijk exact te berekenen, men raamt dit. Dat geld verdwijnt immers: men betaalt schulden af, men geeft het uit...

De geldboete is een straf. Hiermee wil men u een negatieve prikkel geven om u te straffen voor wat u heeft gedaan. Dat kan financieel zijn, maar ook door vrijheidsontneming.

De verbeurdverklaring gaat dus altijd gepaard met een boete of een gevangenisstraf of enkelband.

De raming van de verbeurdverklaring probeert men objectief te doen op basis van stukken in het onderzoek, de boete volgens de bepalingen in de wet. De rechter heeft een zekere vrijheid in het bepalen van de boete, maar dient te grenzen gesteld door de wet te respecteren.
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

Justitia00
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#5 , 7 maand 4 weken geleden (06 apr 2019 19:39)

De verbeurdverklaring staat los van de boete. Ze hebben een ander doel.

De verbeurdverklaring is een bijkomende straf. Hiermee wil men de teller op 0 zetten: de illegaal verkregen winsten afnemen (gedachte: criminaliteit loont niet). Dat is op zich geen straf. Het verkregen voordeel is vaak moeilijk exact te berekenen, men raamt dit. Dat geld verdwijnt immers: men betaalt schulden af, men geeft het uit...

De geldboete is een straf. Hiermee wil men u een negatieve prikkel geven om u te straffen voor wat u heeft gedaan. Dat kan financieel zijn, maar ook door vrijheidsontneming.

De verbeurdverklaring gaat dus altijd gepaard met een boete of een gevangenisstraf of enkelband.

De raming van de verbeurdverklaring probeert men objectief te doen op basis van stukken in het onderzoek, de boete volgens de bepalingen in de wet. De rechter heeft een zekere vrijheid in het bepalen van de boete, maar dient te grenzen gesteld door de wet te respecteren.
Dat biedt me al wat meer inzicht in het hele gebeuren en de achterliggende gedachte.

Ligt het aan mij of is zo'n raming moeilijk 'objectief' te noemen, want in alle eerlijkheid zou ik zelfs het vermogensvoordeel niet kunnen bepalen (en ik ben de betrokken partij). Lijkt me toch een moeilijke of zelfs onbegonnen zaak?
Zo heb ik bijvoorbeeld moeten verklaren wat ik maandelijks gemiddeld verkocht en aan welke prijzen. Daarbij heb ik ook meermaals herhaald dat dit voor mij een onbegonnen werk is om daar accuraat in te zijn. Hun raming kan hier dus al schromelijk ernaast liggen. Zij wilden zich bij de beraming ook beroepen (vertelden ze) op het aangekochte aantal zakjes. Hierover had ik, voor men er al zelf over begon, verklaard dat ik er, op vraag van mijn leverancier, ook voor hem bestelde (wat overigens ook klopt).

Hoe werkt dat dan als verklaringen en bewijsstukken op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden? Want ik heb het gevoel dat ze de intentie hebben om mij hoger te berekenen dan effectief het geval is...
Op welke manieren vallen (onjuiste) beweringen hierover dan aan te vechten? Op vele manieren is dit toch 'woord tegen woord' tenzij men effectieve aankopen (auto, juwelen) of cash geld kan aantonen?

Wat ik me ook afvroeg inzake de verbeurdverklaring: De rechter kan een zekere vrijheid hanteren in het bepalen van de boete, maar dient de grenzen gesteld door de wet te respecteren. In welke mate heeft een rechter de vrijheid om de berekende som van de verbeurdverklaring te milderen? Of is dit iets wat, eens berekend, vaststaat?

Ik probeer wat inzicht te krijgen in wat te verwachten, want uiteraard vrees ik nu een grote schuldenberg die op mij afstevent. In dat geval weet ik liever waaraan me te verwachten.

Alvast enorm bedankt voor uw advies en uitleg.
Het heeft me al enorm vooruit geholpen in de voor mij onbekende juridische procedures.

Ghentian
Berichten: 579
Juridisch actief: Ja

#6 , 7 maand 4 weken geleden (06 apr 2019 20:59)

U merkt terecht op dat een objectieve raming onmogelijk is. Natuurlijk is dit niet echt een argument, gelet op het feit dat de onmogelijkheid tot vaststelling voortvloeit uit de handeling van de dader. Het zou vreemd zijn dat een dader met een keurige boekhouding te maken zou krijgen met een verbeurdverklaring, en diegene die het onmiddellijk uitgeeft en niets bijhoudt niet. Het is ook begrijpelijk dat men niet al te veel waarde hecht aan uw verklaring, daar u natuurlijk uzelf (terecht) wenst te beschermen. Daders zullen dus (meestal) onderschatten.

Door middel van de ‘kaalplukwet’ is het probleem opgelost door te werken met een vermoeden. Verdacht vermogen kan zo aangeslagen worden. U heeft steeds de mogelijkheid om aan te tonen dat u dat specifieke vermogensbestanddeel legaal gekregen hebt.

Veronderstel dat u veel schulden hebt en een middelmatige job, en toch bent u in het bezit van een zeer dure wagen. Dat is niet verboden, maar wel vreemd. Als u kan aantonen dat u die wagen op een legale wijze verkregen heeft (een cadeau of een erfenis), kan men deze niet verbeurd verklaren. Als u dat niet kan, zal men de positie innemen dat u deze bekostigd hebt met winsten uit uw illegale handel.

Dit neemt niet weg, dat men alsnog tot beslag kan overgaan indien u de schuld ontstaan door de veroordeling niet kan betalen. Het beslag dient echter om een schuld te voldoen, de verbeurdverklaring is het ontnemen van een eigendom dat onrechtmatig werd verkregen of gebruikt of daaruit voortvloeit.

Bijzondere verbeurdverklaring wordt ook gebruikt om de instrumenten van het misdrijf af te pakken, denk aan precisieweegschalen, apparatuur, grondstoffen etc.

Finaal beslist de rechter over wat hij verbeurd verklaart en wat niet, hij is er niet toe verplicht. Veel hangt af van de concrete situatie, de kwaliteit van het onderzoek van politie en parket, uw persoon etc. Strafrecht is op dat vlak erg ambigu en voorspellingen - daar waagt niemand zich aan.

Indien de verbeurdverklaring u niet zint, kan u beroep aantekenen. Dat is het enige redmiddel (maar kan ook tot een strafverzwaring leiden)
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

Terug naar “Misdrijven tegen personen of goederen”