overlijden Stiefvader

RENWIN
Topic Starter
Berichten: 24

overlijden Stiefvader

#1 , 1 jaar 3 maand geleden (17 nov 2017 12:16)

Onze ( we zijn met 2 ) stiefvader, meer dan 35j gehuwd geweest met onze moeder, is overleden. Ze waren getrouwd volgens wett. stelsel, gn huwelijkscontract, noch is er een testament. Hij had nog in leven zijnde zuster.
Ik ga er vanuit dat mijn moeder, als langstlevende alles ( woning en cash ) erft ( in volle eigendom ). Klopt dat ?
Als mijn stelling correct is, moet ik dan op de aangifte van nalatenschap toch nog mezelf en mijn zuster als erfgenaam vermelden?
moet wij ook op enerlei wijze rekening houden met de stieftante ( zuster van stiefvader ). Kan zij aanspraak maken op iets?

Alvast dank voor jullie deskundige toelichting.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
wanton
Berichten: 8898
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 1 jaar 3 maand geleden (17 nov 2017 19:28)

Als er geen testament is erven jullie niet van stiefvader. Zonder huwelijkscontract erft zijn vrouw alle gemeenschappelijke goederen. Maar er wordt nagegaan wat tot zijn persoonlijk vermogen behoort. Dat kan wel wat zijn : hetgeen hij (Bewezen) had voor het huwelijk en hetgeen hij ooit geërfd of geschonken heeft gekregen. Dit deel gaat in blote eigendom naar zijn zuster, maar moeder behoudt het vruchtgebruik. Hierover wordt best een overeenkomst gemaakt tussen moeder en die zuster.
Er dient dus onderzocht wat stiefvader in eigen vermogen had. Van wie was de woning?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

RENWIN
Topic Starter
Berichten: 24

#3 , 1 jaar 3 maand geleden (18 nov 2017 09:24)

De woning hebben ze samen gekocht. Stiefpapa had geen eigendommen voor hun huwelijl.
Als ik het dan goed begrijp moet ik onze namen niet vermelden op de aangifte van nalatenschap?
Enkel een akte van bekendheid halen op de registratie nerm ik dan aan voor de vrijgave van de banrekeningen?

Bedankt

Reclame

wanton
Berichten: 8898
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 1 jaar 3 maand geleden (18 nov 2017 12:56)

Ja, jullie erven niet van je stiefvader. Het blijft spijtig dat hij geen testament heeft gemaakt ten gunste van jullie of van jullie moeder. Dan blijft zijn zuster overal buiten. Vraag dat attest van erfopvolging ( bij de Registratie) en daar zal zij waarschijnlijk vermeld staan. Het probleem blijft : wat is er in zijn persoonlijk vermogen? Heeft hij bvb. ooit iets geërfd van zijn ouders?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

RENWIN
Topic Starter
Berichten: 24

#5 , 1 jaar 3 maand geleden (18 nov 2017 14:01)

Neen, bij het overlijden van zijn ouders werd alles verdeeld onder hem en zijn zuster.
Tenzij ik het dan verkeerd zie, zal zijn zuster nu op niets aanspraak kunnen maken en is onze moeder de enige erfgenaam ( zo hoop ik het toch )
Het zijn allemaal tegoeden verworven tijdens hun huwelijk.

asperger
Berichten: 5453
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#6 , 1 jaar 3 maand geleden (18 nov 2017 17:32)

Neen, bij het overlijden van zijn ouders werd alles verdeeld onder hem en zijn zuster.
Tenzij ik het dan verkeerd zie, zal zijn zuster nu op niets aanspraak kunnen maken en is onze moeder de enige erfgenaam ( zo hoop ik het toch )
Het zijn allemaal tegoeden verworven tijdens hun huwelijk.
U beantwoordt de vraag van Wanton verkeerd.
Het juiste antwoord luidt: "Ja hij en zijn zuster hebben van hun ouders geërfd!
Stiefvader had dus wel persoonlijke bezittingen.
Herlees Wanton wat er mee gebeurt.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

wanton
Berichten: 8898
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 1 jaar 3 maand geleden (18 nov 2017 23:16)

Stiefvader had dus een testament moeten maken.
Of : jullie via kleine adoptie adopteren.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

RENWIN
Topic Starter
Berichten: 24

#8 , 1 jaar 3 maand geleden (19 nov 2017 10:17)

Ik heb jullie verkeerde info gegeven, sorry.
Mijn stiefvader erfde van zijn ouders enkel een kleine geldsom ( ong 3500 euro ).
Het huis waar zijn ouders woonde stond op zijn naam. Na het overlijden heeft hij dat gewoon verkocht. Er sas dus geen onroerend goed in de erfenis.
Ik neem dan aan, dat zijn zuster, geen aanspraak kan maken op eender wat. Het huis dat ze vandaag bezitten werd gekocht tijdens hun huwelijk en staat o,n.v mijn moeder en stiefvader.
Ik hoop echt dat alle tegoeden voor mijn moeder mogen zijn.

wanton
Berichten: 8898
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#9 , 1 jaar 3 maand geleden (19 nov 2017 11:36)

Ik hoop dat met u mee. Maar dat bedrag dat stiefvader ontvangen heeft bij de verkoop, is en blijft zijn vermogen als hij geen maatregelen getroffen heeft.
Is er nooit iemand geweest die gewezen heeft op de problemen die er nu aankomen? Notaris, bank,....

Er is in het verhaal niets gezegd over een kind uit deze relatie. Ik veronderstel dus dat dat er niet is. Dat zou de zaak wel veel vereenvoudigen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

RENWIN
Topic Starter
Berichten: 24

#10 , 1 jaar 3 maand geleden (19 nov 2017 12:03)

Neen, wij zijn de kinderen uit het eerste huwelijk, zij beide hebben later geen kinderen meer gehad.
En neen, niemand heeft hen ooit gewezen op deze complicaties.
Mijn stiefvader had al meer dan 30 j geen contact meer met zijn zuster.
Het zou een waarlijke ramp zijn moest die nu aanspraak kunnen maken op wat dan ook.
Zelf ging ik er eerlijk gezegd ook van uit dat dit in het wettelijk stelsel gewoon in de gemeenschap kwam.
Betekent dat dan ook dat bv zijn zuster haar akkoord mort geven voor de deblokkering van de bankrekeningen?

asperger
Berichten: 5453
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#11 , 1 jaar 3 maand geleden (19 nov 2017 12:09)

Helaas. Het maakt geen verschil of stiefvader dat persoonlijk huis al of niet nog bezat bij overlijden.
Ofwel zit het huis in de erfenis (niet dus wegens verkocht), ofwel de opbrengst ervan.
Indien die opbrengst is opgegaan in de gemeenschap van het huwelijk dan is er nu een vordering
op het gemeenschappelijke bezit ten belope van dat bedrag.
Daar kan de zus van de overledene aanspraak opmaken.
Echtgenote heeft wel recht op vruchtgebruik over dat bedrag.

Zoals Wanton heeft aangegeven is het daarom betreurenswaardig dat stiefvader geen testament heeft gemaakt.
Want zelfs als die zus een brave ziel is en afziet van haar erfdeel zullen toch de hoge erfrechten broer/zus
aangerekend worden.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

RENWIN
Topic Starter
Berichten: 24

#12 , 1 jaar 3 maand geleden (19 nov 2017 12:43)

Sorry voor de vele vragen, maar ..... wat een materie !!

als ik het dus goed begrijp dan, stel ( want ik ken het bedrag niet zo uit het hoofd ) dat de opbrengst destijds 50.000 euro was, dan heeft zijn zuster, na > 30 jaar haar broer te hebben genegeerd, toch recht op de 25.000 euro, maar mijn moeder moet daar dan de intresten van krijgen ?
Wat gebeurt er dan als of die zuster sterft of mijn moeder sterft. Naar wie/waar gaat dan die 'naakte eigendom'?

Noch als ik het goed begrijp, zal die zuster dus altijd dan erfenisrechten moeten betalen op die 25000 euro?

asperger
Berichten: 5453
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#13 , 1 jaar 3 maand geleden (19 nov 2017 18:45)

Ja dat klopt.
Als die zuster overlijdt dan gaat dat bedrag samen met de rest van haar nalatenschap naar haar wettige erfgenamen, tenzij ze anders beschikt in een testament. Ze kan het bv. legateren aan een goed werk.
Als de zus nu 25 000 EUR erft dan betaalt ze daar voorzeker erfrechten op.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

wanton
Berichten: 8898
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#14 , 1 jaar 3 maand geleden (20 nov 2017 11:31)

Als dat huis indertijd verkocht is voor 50.000 €, erft de zus 50.000 € ( niet 25.000) in blote eigendom. Die daarna in haar bezit en erfenis blijven. Het vruchtgebruik kan in één keer uitbetaald worden op basis van de officiële (leeftijds) barema's.

We hebben al verschillende mogelijkheden vermeld die hadden kunnen gedaan zijn om deze situatie te voorkomen. Wat nog niet vermeld is :
vader had dat geld kunnen inbrengen in de gemeenschap of het schenken aan zijn echtgenote. Hiervoor was wel een officieel document nodig.

Gezien dit alles, raad ik toch aan een notaris in te schakelen.
Ik had vorig jaar een vraag om een aangifte te doen met een vergelijkbare situatie. Maar ik heb die mensen ook doorverwezen naar een notaris.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

asperger
Berichten: 5453
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#15 , 1 jaar 3 maand geleden (20 nov 2017 11:37)

Inderdaad altijd notaris raadplegen in dergelijke gevallen.
Altijd mogelijk dat er ergens nog iets over het hoofd wordt gezien.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Terug naar “Successie- & Registratierechten”