Vernemen bankinstellingen overledene

kensington
Topic Starter
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

Vernemen bankinstellingen overledene

#1 , 1 jaar 7 maand geleden (22 jul 2017 23:55)

Als erfgenaam werd ik de laatste jaren volledig buiten beheer van het patrimonium van mijn thans overleden moeder (wilsbekwaam) gehouden . Beheer gebeurde bij volmacht door de andere erfgenaam , inwonend bij de overledene.

Las in een van de vorige onderwerpen hier op dit forum dat door de bankinstellingen soms zeer weigerachtig gedaan wordt voor het bekomen van de saldi op overlijdensdatum t.o.v. de erfgenamen ( meerdere maanden vooraleer deze verstrekt worden, verwijzing dat saldi enkel aan notarissen verstrekt worden,...)
Hier wordt ervan uitgegaan dat men als erfgenaam al op de hoogte is bij welke bankinstelling(en) de overledene rekeningen had .

Maar hoe kun je nu als erfgenaam , die niet werd betrokken bij het beheer van het patrimonium weten bij welke bankinstellingen de overledene rekening(en) had op overlijdensdatum.
Je kunt toch moeilijk alle bankinstellingen contacteren .

Dus hoe kun je als erfgenaam , niet betrokken bij beheer patrimonium, weten dat je een correcte aangifte in de successie ondertekent ? Je kunt achteraf aansprakelijk gesteld worden voor de naheffingen en boetes maar volgens mij ben je in bovengenoemd geval overgeleverd aan de goodwill van de beheerder van het patrimonium ( correcte en volledige gegevens) .

Welk verweer heb je als erfgenaam die niet betrokken werd bij beheer patrimonium?

N.B. Bovendien heb je geen zicht op evt belangrijke transacties in de laatste 3 jaar voor overlijdensdatum die evt ook van belang zijn voor de erfbelasting

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
wanton
Berichten: 8898
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 1 jaar 7 maand geleden (23 jul 2017 10:02)

Stel een notaris aan die optreedt in uw plaats. Een notaris beschikt over meer mogelijkheden om één en ander te achterhalen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

mbbs1024
Berichten: 220

#3 , 1 jaar 7 maand geleden (23 jul 2017 10:16)

Kan dat niet bij de nationale bank opgevraagd worden ?
Weliswaar mits het voorleggen van een bewijs van erfopvolging.

Bel daar anders eens naar, als het niet bij hen is, kunnen ze je misschien doorverwijzen naar de juiste instantie.

Reclame

basejumper
Berichten: 2924
Locatie: Diest

#4 , 1 jaar 7 maand geleden (23 jul 2017 20:53)

beste

uit Moneytalk

Bij een sterfgeval is het vaak niet helemaal duidelijk bij welke banken de overledene klant was. Zonder die informatie is het voor de erfgenamen echter moeilijk om de nalatenschap te verdelen en om hun fiscale verplichtingen na te komen.

Gelukkig kan je een aanvraag indienen bij Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Dat kan via e-mail (li@febelfin.be), per fax (02/888.68.11) of per post (Aarlenstraat 82 in 1040 Brussel). Deze instantie gaat dan na bij welke financiële instellingen de overledene titularis was van een rekening, andere tegoeden (bijvoorbeeld effecten op naam) had of een kluis huurde.
Wie kan de aanvraag indienen?

De aanvraag kan gedaan worden door een van de erfgenamen of door de notaris die met de vereffening van een nalatenschap belast is. Ook de curator bij een onbeheerde erfenis of een advocaat kunnen hiervoor aankloppen bij Febelfin.

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

Naam, voornaam, adres, geboorteplaats, geboortedatum en sterfdatum van de overledene.
Een kopie van de officiële overlijdensakte.
Informatie over de aanvrager (naam, voornaam, adresgegevens en een kopie van de identiteitskaart).
Een akte van bekendheid of een erfrechtverklaring, waaruit blijkt dat de aanvrager een erfgenaam is.

Het kan ook nuttig om extra info over bijvoorbeeld de burgerlijke staat van de overledene en de naam van zijn partner toe te voegen. Zulke gegevens kunnen de zoektocht immers vergemakkelijken.
Hoeveel betaal je hiervoor?

Na ontvangst van de aanvraag controleert Febelfin de bijhorende documenten. Als aanvrager krijg je een bevestiging en word je verzocht om (125 euro + 21% btw =) 151,25 euro over te schrijven. Daarna wordt de aanvraag doorgestuurd naar alle aangesloten financiële instellingen.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

kensington
Topic Starter
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 7 maand geleden (23 jul 2017 23:26)

Dank voor de nuttige info. Komt er dus wel op neer dat je geld moet uitgeven om aan je verplichtingen inzake de successieaangifte te voldoen als je vermoedt dat één van de erfgenamen informatie achterhoudt . Je moet als erfgenaam die niet bij het beheer van de rekeningen betrokken was enerzijds geld uitgeven om de bankinstellingen te weten te komen en nogmaals geld uit te geven om detail van de rekening bij de bank te bekomen. Doe je dit niet dan doe je een onvolledige aangifte in de erfbelasting met alle eventuele gevolgen vandien ( naheffing, boetes...) . Toch wel een onlogische situatie ... En dit terwijl de overheid wel degelijk over alle rekeninggegevens van een overledene kan beschikken en zodoende kan controleren of alle tegoeden werden opgenomen in de aangifte .

kensington
Topic Starter
Berichten: 19
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 7 maand geleden (23 jul 2017 23:43)

En voor die 125,25 € kom je dan waarschijnlijk nog maar enkel te weten bij WELKE bankinstellingen de overledene een rekening had. En zouden ze enkel de rekeningen op overlijdensdatum vermelden of ook deze in de 3 jaar voor het overlijden die ondertussen werden afgesloten ? Want ook dit kan van belang zijn voor een correcte aangifte ...

Terug naar “Successie- & Registratierechten”