successierecht

arthemis
Topic Starter
Berichten: 17
Juridisch actief: Nee

successierecht

#1 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jun 2017 10:22)

Wij zijn getrouwd met scheiding van goederen.Wij hebben geen kinderen.

Wij wensen een ontervingstestament m.b.t onze ouders op te maken, waarbij we elkaar wederzijds alles nalaten.

Volstaat het dan dat we elk een testament opmaken waarbij we elk onze echtgenoot aanduiden als 'enige algemene legataris' ?

Of moeten we, in diezelfde 2 testamenten, expliciet vermelden dat onze ouders hierbij onterfd worden?

Of moeten we zelfs, buiten deze 2 testamenten, ook 2 'ontervingstestamenten' opstellen (waarbij dus expliciet vermeld wordt dat onze ouders onterfd worden)?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
asperger
Berichten: 5453
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#2 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jun 2017 11:53)

Ieder een testament waarin staat dat de andere echtgenoot alles erft zal alleszins voldoende zijn.

Gewoon "Ik laat al mijn bezittingen, roerend en onroerend, na aan NN".
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

mava105
Berichten: 16778
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jun 2017 14:00)

En wie gaat er dan erven als toevallig beide echtgenoten samen, of kort na elkaar, overlijden, bvb door een ongeval?

Reclame

asperger
Berichten: 5453
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#4 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jun 2017 14:02)

En wie gaat er dan erven als toevallig beide echtgenoten samen, of kort na elkaar, overlijden, bvb door een ongeval?
Art.721Wanneer de volgorde waarvan twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden.”(Burgerlijk Wetboek).

Dan erft de familie van de man van de man en de familie van de vrouw van de vrouw.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

iota
Berichten: 372

#5 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jun 2017 16:22)

Ik zou voor alle zekerheid toch expliciet vermelden dat u niet wenst dat uw ouders erven.
Het is een kleine moeite en in een testament kan je niet duidelijk genoeg zijn, heb ik inmiddels wel geleerd.

Wij hebben net 4 jaar miserie achter de rug met de ex van onze vader omdat hij precies deze zinsnede niet in zijn testament had opgenomen.

Hij was op hoge leeftijd hertrouwd met een buitenlandse en had bij zijn overlijden een rechtszaak tegen haar lopen wegens schijnhuwelijk.
Het huwelijk was dus nog niet ontbonden, maar de situatie was zodanig dat hij haar bij testament wettelijk kon onterven.
Hij meende dat hij dat had gedaan door een eerder testament in haar voordeel ongedaan te maken en er een nieuw op te maken waarin stond:
"Ik laat al mijn bezittingen roerend en onroerend na aan mijn kinderen"

Welnu, omdat hij daarbij niet letterlijk had geschreven "ik onterf x", werd geoordeeld dat zij toch reservataire rechten had als echtgenote. Het feit dat hij haar niet (meer) als erfgenaam noemde, volstond niet als bewijs dat hij haar werkelijk wenste te onterven!

Gelukkig kon ik aantonen dat onze vader alle roerend en onroerend bezit reeds voor dat huwelijk bezat (was wel geen sinecure). Zij erfde uiteindelijk de helft om te zetten vruchtgebruik en werd voor de omzetting geacht 20 jaar ouder te zijn dan ik :)
Vervolgens heeft ze 4 jaar lang alles uit de kast gehaald, van intimidatie tot bedrog en vals bewijs, om (een aanzienlijke) inkorting te krijgen op ons erfdeel. Is niet gelukt, maar we hebben daar veel tijd en energie in moeten steken die we liever aan iets anders hadden besteed.

asperger
Berichten: 5453
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#6 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jun 2017 16:32)

In een testament zet men wie erft.
Niet wie niet erft, want dan zou de lijst heel lang kunnen worden!!!!

ps: echtgenote kan men niet volledig onterven:
-de langstlevende echtgenoot heeft minimum recht op het vruchtgebruik van de
helft van de goederen van de nalatenschap (art. 915bis , § 1 B.W.). Dit noemt men
de abstracte reserve;
-de langstlevende echtgenoot heeft eveneens minimum recht op het vruchtgebruik op
het onroerend goed dat, op de dag van het openvallen van de nalatenschap, bestemd is
tot gezinswoning en op de huisraad die aanwezig is in dat goed (art. 915bis, § 2 B.W.).
Dit wordt de concrete reserve genoemd. Indien de concrete reserve meer bedraagt dan
de abstracte reserve, dan wordt de concrete reserve in aanmerking genomen zonder
vermindering hiervan.

Een clausule "ik onterf mijn echtgenote" is dan ook zinloos.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

wanton
Berichten: 8898
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jun 2017 17:35)

Als beide echtgenoten terzelfdertijd overlijden, erven telkens de familieleden. Zelfs in een testament kan men de ouders niet onterven: elke levende ouder erft minstens 1/4. Deze erven echter niets indien het de echtgenoot/ote is die erft. Daar is geen ontervingstestament voor nodig.

@ iota : heeft er u niemand verteld wat te doen bij langdurige feitelijke scheiding?
Na een feitelijke scheiding van 6 maanden, kan men via een speciale procedure de partner onterven - volledig.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

iota
Berichten: 372

#8 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jun 2017 20:31)

Na een feitelijke scheiding van 6 maanden, kan men via een speciale procedure de partner onterven - volledig.
Ja, maar één van de voorwaarden is: een ontervend testament opmaken. Dat van mijn vader werd niet als volledig ontervend beschouwd omdat hij niet letterlijk had geschreven: "ik onterf x". Haar gewoon niet (meer) vernoemen als erfgenaam, volstond niet.

Dus vreesde ik naar analogie dat er in het geval van TS misschien ook bepaalde onvermoede formele vereisten zouden kunnen zijn, aangezien je het erfrecht ontneemt aan de ouders, die normaal erfgenaam zijn.
Maar volgens jou dus sowieso niet in het geval de echtgenoot als erfgenaam wordt aangeduid.

asperger
Berichten: 5453
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#9 , 1 jaar 7 maand geleden (27 jun 2017 20:42)

Neen voor ouders is dat niet nodig.
Het is wat ik reeds schreef en verder werd uitgelegd door Wanton: "Zelfs in een testament kan men de ouders niet onterven: elke levende ouder erft minstens 1/4. Deze erven echter niets indien het de echtgenoot/ote is die erft."

Dus een formule in testament "ik onterf mijn ouders" is niet nodig. Men moet enkel schrijven dat de echtgenote alles erft.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

wanton
Berichten: 8898
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#10 , 1 jaar 7 maand geleden (29 jun 2017 11:52)

Na een feitelijke scheiding van 6 maanden , kan men een ontervend testament to. de ex-partner maken. Men moet tevens wel via de vrederechter een gescheiden woonst vragen, en het samenwonen mag natuurlijk niet hervat worden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

arthemis
Topic Starter
Berichten: 17
Juridisch actief: Nee

#11 , 1 jaar 7 maand geleden (30 jun 2017 13:25)

Dank voor uw reacties.

Uiteindelijk hebben mijn echtgenoot en ik elk een testament opgemaakt waarbij we de andere echtgenoot aanduiden als 'enige algemene legataris'.

Plus: in geval van vooroverlijden van de andere echtgenoot of van ons gelijktijdig overlijden: alles naar een goed doel.

Plus: in geval van ontstentenis of verzaking van/ door goed doel : alles aan de Staat.

Kan iemand bevestigen dat met dit testament al onze doeleinden bereikt zijn, nl dat:

1) de langstlevende echtgenoot ALLES in volle eigendom erft

2) goed doel alles erft bij vooroverlijden echtgenoot of gelijktijdig overlijden van beide echtgenoten

3) indien goed doel erfenis verwerpt of niet meer bestaat, Staat alles erft

Achterliggend doel is dat mijn familie en familie van mijn echtgenoot NOOIT iets kunnen erven van ons, wat er ook gebeurt.

Terug naar “Successie- & Registratierechten”