Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
duivenliefhebber
Topic Starter
Berichten: 52
Juridisch actief: Nee

ERFMASSA. Voordeel verleend door vruchtgebruiker aan blote eigenaar. Woningverzekeringspremie.

#1 , 1 jaar 6 maand geleden (23 feb 2017 12:21)

Volgende situatie doet zich voor.

Dochter heeft de volledige blote eigendom van twee onroerende goederen (woonhuizen) ingevolge eerdere familiale regeling.
De moeder (weduwe) is vruchtgebruikster van die twee woonhuizen ingevolge het overlijden van haar man.
De dochter bewoont zelf één van die twee woonhuizen.
Onlangs overlijdt de moeder (vruchtgebruikster) .

De brandverzekeringspolis stond op naam van de dochter (blote eigenares) met afstand van verhaal tegenover de moeder (vruchtgebruikster).
De afstand was gratis.

Bijgevolg werd er door de brandverzekeringsmaatschappij maar 1 kwitantie opgemaakt voor de beide partijen (vruchtgebruikster & blote eigenares) op naam van de moeder vruchtgebruikster.

Vragen.

1. Wie was tijdens het leven van de moeder "wettelijk" gezien nu eigenlijk de brandverzekeringspremie verschuldigd (de vruchtgebruikster of de blote eigenares ?) en in welke concrete mate ?

Wordt hiervoor een of andere proportionele regel toegepast ?

2. Wat zijn de rechten van de andere erfgenamen wanneer nu blijkt dat de blote eigenares nooit zelf enige brandverzekeringspremie zou hebben betaald, met andere woorden dat de vruchtgebruikster meer dan tien jaar volledig de brandverzekeringspremie van de beide woningen betaald heeft.

De dochter (bewoonster van één woning) heeft dus gedurende meer dan tien jaar nooit zelf enige verzekeringspremie betaalt.

Heeft die dochter periodiek een "voordeel" genoten dat in de "erfmassa" moet worden ingebracht, aangezien zij in wezen jaarlijks een voorschot op haar erfenis heeft genoten omdat de door haar eventueel (wettelijk) verschuldigde premie telkens door de vruchtgebruikster (gedeeltelijk?) ten laste werd genomen ?

Bedankt voor alle nuttige info in dit verband !

Sirkii
Berichten: 2755

#2 , 1 jaar 5 maand geleden (31 mar 2017 20:51)

Uw moeder deed bij leven met haar "vruchten" wat ze wou. Incluis gratis bewoning door een dochter. Normaal betaalt de vruchtgebruiker ook de brandverzekering (en de dochter haar verzekering doch dit was gecovered door de afstandsclausule). Deze "gunsten" kan je niet verekenen in de erfmassa.

Nu de dochter volle eigenaar van de 2,huizen en zijn alle inkomsten ervan voor haar. Zij betaalt vanaf nu ook alle lasten (onroerende voorheffing, brandverzekering etc)

Heeft de dochter broers of zussen ? Als ze enige dochter is is alles immers voor haar tenzij er een testament is.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”