Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
kleinbeschrijver
Topic Starter
Berichten: 1
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

Niet voldaan aan voorwaarde meeneembaarheid

#1 , 1 jaar 6 maand geleden (19 dec 2016 21:06)

Dag allemaal

Ik heb zonet een aanslagbiljet registratiebelasting ontvangen - Aanslag jaar 2009. In juli 2009 verkochten mijn vrouw en ik ons huis, en kochten dezelfde dag ons huidige huis. We konden blijkbaar genieten van de meeneembaarheid van de registratierechten van ons eerste huis. Het nieuwe huis hebben we helemaal verbouwd. Maar voor het zover kwam, hebben we bijna een jaar moeten wachten op onze (ver-)bouwvergunning. Nadien hebben we ook nog problemen gehad met onze architect die ons midden de werken in de steek liet, waardoor ikzelf instond voor de werfopvolging, contacteren van de verschillende aannemers etc. Een lijdensweg die ik niemand toewens. Om het met een cliché te zeggen: 'als ik het had geweten, ...' Naast het afbetalen van onze lening, huurden we ondertussen ook een appartement omdat ons huis tot zolang in de steigers stond. November 2011 zijn we kunnen verhuizen.
Nu, 5 jaar na datum, ontvangen we dus een aanslagbiljet registratiebelasting tbv 8.200 euro omdat we niet voldaan hebben aan de voorwaarde meeneembaarheid: hoofdverblijfplaats vestigen op het adres van het verkregen onroerend goed binnen 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na de datum van registratie van de akte van verkrijging. Ik was me hier zelfs niet van bewust ...
Mijn vraag, wat kan ik doen? Ik heb contact gehad met belastingen Vlaanderen maar zij pushen mij te betalen en wijzen op de nalatigheidsinteresten 7%. Ik kan een bezwaarschrift indienen maar de dame aan de telefoon geeft me weinig hoop. Heeft iemand een gelijkaardige ervaring of andere tips?
Alvast bedankt!

Advocaat1992
Berichten: 4
Reputation: 0
Juridisch actief: Ja

#2 , 1 jaar 5 maand geleden (23 dec 2016 18:54)

Beste,

zie Circulaire nr. 3-5 (AFZ/2001/1131 - Dos. 279) dd. 17.01.2002, nr. 8:

Wanneer A2 een gebouwd onroerend goed betreft dat door de verkrijger tot bewoning wordt bestemd maar op het ogenblik van A2 nog niet als dusdanig kan worden aangewend, kan, naargelang van de omstandigheden, dat gebouwd onroerend goed gelijk gesteld worden met een bouwgrond, inzonderheid voor wat de termijn aangaat waarbinnen de verkrijger er zijn hoofdverblijfplaats moet vestigen.
De toegestane termijn van drie jaar (nu 5 jaar) in geval van een bouwgrond of van een gebouwd onroerend goed dat zonder grondige verbouwingswerken niet voor bewoning kan gebruikt worden, is uiteraard bedoeld om op A2 een nieuwe woning te bouwen respectievelijk het gebouwd onroerend goed op A2 om te bouwen tot een voor bewoning geschikt gebouw.

Indien je dus d.m.v. foto's kunt aantonen dat het gebouwd onroerend goed eigenlijk een bouwgrond was, en dat het zonder grondige verbouwingswerken niet voor bewoning kon worden gebruikt, is de termijn van 5 jaar van toepassing en moest je dus pas in juli 2014 er in getrokken zijn.

Moest dit niet lukken kan je altijd overmacht inroepen ivm de termijn van een jaar voor het goedkeuren van de bouwvergunning. Had de bouwvergunning niet zo lang op zich laten wachten, had je de voorwaarden wél na kunnen leven.

Hopende U hiermee voldoende te hebben ingelicht?

Poene
Berichten: 457
Reputation: 1
Juridisch actief: Ja
Locatie: Kandidaat-notaris in West-Vlaanderen

#3 , 1 jaar 5 maand geleden (24 dec 2016 18:20)

Advocaat1992 zijn advies kan ik bijtreden. Het hangt ervan af hoe erg het huis eraan toe was. Als het reeds normaal bewoonbaar was, maar jullie wilden het ombouwen tot een luxevilla dan was het geen 'bouwgrond'.

Zie ook artikel 1.1.0.0.2, laatste lid, 7° VCF:
“Het geheel of het gedeelte van een gebouw dat, pas na de uitvoering van andere werken dan normale herstellings- of onderhoudswerken, kan
dienen tot huisvesting van een gezin of een persoon, met in voorkomend geval de aanhorigheden die tegelijk met het gebouw worden verkregen, wordt met een bouwgrond gelijkgesteld.”

Los daarvan kun je ook overmacht proberen.
Alles goed motiveren en uitschrijven. Correspondentie met de architect die jullie in de steek liet, voeg je er best bij.

De ene ambtenaar van Vlabel is de andere niet. Sowieso zal je bezwaarschrift belanden bij een andere ambtenaar dan die mevrouw die je te woord stond.
7% nalatigheidsinterest is ook het einde van de wereld niet. Dat komt neer op 48 EUR/maand... valt toch nog mee? Zeker als je 8.200 EUR kunt winnen.
Het enige jammere is dat de behandeling van de bezwaarschriften heel traag gebeurt. Een wachttijd van een jaar is niet ongewoon.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”