Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Slyke
Topic Starter
Berichten: 22

Nalatenschap in een nalatenschap

#1 , 2 jaar 4 weken geleden (23 aug 2016 21:56)

Stel, volgende situatie:

Grootvader
|
Vader - Moeder (gehuwd zonder contract - wettelijk stelsel)
|
Zoon


Grootvader komt te overlijden.
Erfenis voor een aantal kinderen (waaronder vader), maar de kinderen geraken er niet uit en treden niet onmiddellijk uit onverdeeldheid.

Intussen komt ook vader te overlijden.
In zijn nalatenschap (die in bovenstaande tekening voor de moeder en zoon zou zijn) komt dus ook de onverdeelde nalatenschap te zitten van de grootvader.

Wat betekent dit voor successierechten?
Is hier een generatie skipping mogelijk?

Klopt het dat in dit geval de erfenis van de grootvader integraal naar de zoon gaat en de moeder niks erft van de grootvader?

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 2 jaar 4 weken geleden (23 aug 2016 23:34)

Vader is reeds een hele tijd eigenaar van een zoveelste deel van de woning. Daar zijn successierechten op betaald. Nu vader zelf is overleden, wordt zijn zoon de blote eigenaar van dat deel, terwijl de moeder het vruchtgebruik daarvan heeft. Beiden betalen hierop de voorzien successierechten. Generation skipping is niet aan de orde.
Men erft niet meer van de grootvader, wel van vader, die van zijn vader heeft geërfd.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Slyke
Topic Starter
Berichten: 22

#3 , 2 jaar 3 weken geleden (24 aug 2016 13:08)

In mijn voorbeeldje was er nog onverdeeldheid over de nalatenschap van de grootvader, dus nog niks opgetekend.
Successierechten dus ook nog niet geïnd.

Stel nu dat vader van grootvader 60.000 euro zou erven.
Vader is er echter ook niet meer, klopt het dan dat die 60.000 integraal naar zoon gaat?

Bestaat er bijvoorbeeld geen manier dat zowel moeder en zoon elk de helft krijgen, te weten 30.000?

Reclame

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 2 jaar 3 weken geleden (24 aug 2016 14:33)

De onverdeeldheid is ontstaan op de dag van overlijden van grootvader. Dat één en ander nog moet afgehandeld worden via een aangifte van nalatenschap, verandert daar niets aan.
Die 60.000 € die vader zou erven , gaan nu naar de zoon. Maar moeder heeft daarvan het vruchtgebruik. Afhankelijk van die haar leeftijd kan die 60.000 verdeeld worden, zodat ieder een deel heeft. Komt men overeen : 50-50 , OK. Weet dat er een vermindering is van successierechten als binnen die periode iets 2 x vererfd wordt.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Slyke
Topic Starter
Berichten: 22

#5 , 2 jaar 3 weken geleden (24 aug 2016 16:44)

Dank je wel voor de toelichting, Wanton.

Leeftijd moeder is 65+.
Huwelijk, maar zonder contract, dus gewoon wettelijk stelsel.
Moeder is aangetrouwde familie (in dit voorbeeld is grootvader dus haar schoonvader).

Ik kan eigenlijk nergens terugvinden op basis waarvan de verdeling 50-50 mogelijk zou zijn (voor die erfenis van grootvader).
Als zoon akkoord is om 50% af te staan, dan kan het deel rechtstreeks naar moeder gaan?

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 2 jaar 3 weken geleden (24 aug 2016 21:54)

De Registratie zal de wettelijke regeling volgen. Dwz. zoon blote eigendom, moeder vruchtgebruik.
De effectieve verdeling volgens de ministeriële barema's geeft moeder 25.78 % ( indien 65 jaar). Minder als zij ouder is.
Als de voorziene rechten betaald zijn en jullie verdelen daarna 50-50 maakt zich niemand druk.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Slyke
Topic Starter
Berichten: 22

#7 , 2 jaar 3 weken geleden (24 aug 2016 22:08)

OK, dus als ik het goed begrepen heb zal de zoon in dit verhaal dus 'officieel' wel degelijk het integrale bedrag erven en dus ook op dat bedrag successierechten betalen (waardoor hij dus, gezien de grote som, ook al in een hogere schijf terecht komt).

Mocht het bedrag vooraf al gesplitst kunnen worden, zouden beide erfgenamen (moeder/zoon) slechts 3% betalen op hun gedeelte, wat uiteraard voordeliger is...
Een splitsing zal dus blijkbaar niet mogelijk zijn, gezien het bedrag van 60.000 euro eigenlijk een erfenis is van de grootvader (die dus niet tot de gemeenschap vader-moeder behoort)?

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#8 , 2 jaar 3 weken geleden (25 aug 2016 13:19)

Wat betreft de successierechten is er wel een splitsing : zoon betaalt op blote eigendom , moeder op vruchtgebruik. Die verdeling geschiedt op basis van de leeftijd van moeder.

van 65 tot 70 jaar : 32 %
van 70 tot 75 jaar : 24 %
van 75 tot 80 jaar : 16 %
meer dan 80 jaar : 8 %

Is moeder 72 jaar , betaalt zij (voor erfenis van 60.000 € ) successierechten op 24 % of 14400 €
De zoon betaalt SSR op het saldo of 45.600 €. Hierdoor zitten beiden aan tarief 3 %.

Deze verdeling - voor de berekening van de SSR - is louter fictief. De effectieve verdeling kan anders.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Slyke
Topic Starter
Berichten: 22

#9 , 2 jaar 3 weken geleden (26 aug 2016 18:34)

Bedankt, wanton.

Ik dacht dat de erfenis van grootvader volledig langs de kant grootvader-vader-zoon bleef, wegens dezelfde familietak en geen huwelijkscontract.
Het is dan ook goed te lezen dat ook de moeder, in dit verhaal, een stuk vruchtgebruik krijgt op het totaal bedrag.

Dat maakt de berekening van de successierechten toch al iets voordeliger...

Slyke
Topic Starter
Berichten: 22

#10 , 1 jaar 10 maand geleden (23 okt 2016 21:26)

Nog even aansluitend op bovenstaand voorbeeld:

Stel dat er naast het "eigen vermogen" van 60.000 EUR ook nog eens een bedrag van 100.000 EUR gemeenschappelijk vermogen was (wettelijk stelsel).
Hiervan blijft 50.000 sowieso van moeder, want gemeenschappelijk en dus vrijgesteld van SSR.

Wordt voor de overige 50.000 terug de splitsing blote eigendom/vruchtgebruik gedaan of is het hier gewoon nog eens fifty/fifty?
M.a.w. gesteld dat moeder nog steeds 72 jaar is, betaalt zij dan terug op 24% van het gedeelte van 50.000 of betaalt zij gewoon SSR op de helft van die 50.000 EUR (dus de helft naar moeder en de helft naar zoon)?

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#11 , 1 jaar 10 maand geleden (24 okt 2016 12:16)

Die 50.000 €, vaders deel van de gemeenschap, wordt op dezelfde manier vererfd : zoon blote eigendom, moeder vruchtgebruik. Moeder is 72 jaar : zij betaalt 3 % op 24 % van die 50.000 €, zijnde 12.000 €. De zoon betaalt op 38.000 €. Die worden samengevoegd met het andere bedrag. Die betaalt 1500 € ( = 3 % op 50.000) plus 9 % op het deel boven die 50.000 €.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”