Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
nanonoko123
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Herziening KI na aankoop OG

#1 , 2 jaar 1 maand geleden (19 aug 2016 10:52)

Ik heb al aardig wat liggen rondzoeken maar heb niet meteen een antwoord gevonden op onderstaande:

Het KI dat als basis genomen wordt voor de registratierechten die te betalen zijn op een aankoop, is het KI dat van toepassing was op het moment van aankoop. Indien het werkelijke KI niet overeenstemt met het geregistreerde KI, kan het geregistreerde KI aangepast worden middels een herschatting, en kan het voorvallen dat er alsnog groot beschrijf betaald dient te worden.

Nu is mijn vraag concreet of er een termijn is waarbinnen dit dient te gebeuren? Met andere woorden, tot hoe lang na de aankoop kan er vanuit de overheid een herschatting gedaan worden, en aanspraak gemaakt worden op het feit dat het werkelijke KI hoger is, en er dus hogere registratierechten betaald dienen te worden? (bvb 800 ipv 450 -> groot beschrijf)

Ik heb gevonden dat een termijn van 2j in acht dient genomen te worden indien de geschatte verkoopprijs van het OG niet overeenstemt met de eigenlijke verkoopprijs van het OG (150K in akte, werkelijke waarde is 200K). In voornoemd geval kan er dus op het verschil van 50K nog tot 2j na aankoop extra registratierechten gehoffen worden. Geldt deze termijn van 2j ook voor de herschatting van het KI en de eventueel resulterende hogere registratierechten?

Alvast bedankt!

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 2 jaar 1 maand geleden (19 aug 2016 11:41)

Hetgeen u vermeldt is de herziening van de waarde van het onroerend goed , niet het KI. Bij een verkoop controleert de Registratie of de aangegeven waarde overeenstemt met de werkelijke waarde. Deze wordt bepaald door vergelijking met andere verkopen in de buurt en/of vergelijkbare woningen. U zegt : prijs in akte 150 K , waarde van Registratie 200 K. Hiervoor heeft de Registratie idd 2 jaar de tijd om die herschatting , met bijbetaling, te officialiseren. De koper kan tegenargumenten aanbrengen. In principe kan men kopen aan eender welke prijs, alleen moeten rechten betaald worden op de reële waarde.
Wat betreft wijziging en herziening KI. Omdat er geen algemene perequatie is geweest sinds 1981, moet bij elke verkoop vaan een woning een herschatting gebeuren van het KI van de betreffende woning. De notaris moet dat vragen, hetgeen natuurlijk van belang is voor al dan niet klein beschrijf. Maar die herschatting is meestal rond binnen de 2 maand. Zodat bij de akte geweten is hoe het zit.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

nanonoko123
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 jaar 1 maand geleden (19 aug 2016 12:55)

Dag Wanton, bedankt voor uw snelle reactie.

Met betrekking tot de herziening van het KI, in vele gevallen gebeurt die herschatting bij verkoop niet. Mijn vraag is dan, indien dit niet gebeurt is, tot hoe lang na het verlijden van de akte kan er vanuit de overheid een herschatting ingeleid worden die als resultaat heeft dat het KI van 450 naar 800 zou gaan. En dat er dus retroactief in plaats van klein beschrijf, groot beschrijf dient betaald te worden?

Reclame

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 2 jaar 1 maand geleden (19 aug 2016 16:42)

Een herschatting van het KI bij verkoop van een woning moet eigenlijk gevraagd worden. Maar ik begrijp dat de Registratie soms toch voor voldongen feiten gesteld worden. Zij kunnen op elk moment, als er reden toe is, overgaan tot herschatting. Bij elke serieuze verbouwing moeten zij verwittigd worden. In teveel gevallen worden verbouwingen niet gemeld. Men kan tot herschatting overgaan en de ingangsdatum met terugwerkende kracht bepalen bij het einde van de uitgevoerde werken. Een garage bijgezet, een kamer meer, een veranda, centrale verwarming, allemaal elementen die een aanpassing van het KI rechtvaardigen. Ik denk niet dat je de herschatting op zich kan aanvechten , alleen de aanvangsdatum. Als er werken uitgevoerd zijn na de aankoop, kan je resultaat hebben. Anders zie ik het negatief in. Eigenlijk moeten zij idd het KI vaststellen op datum van uw aankoop.
Deze affaire bewijst nogmaals dat een algemene herziening ( is niet = verhoging) van de KI's nodig is. Een algemene aanpassing , soms omhoog, soms omlaag , aan de reële toestand. Volgens de statistieken zijn ong. 90 % van de woningen voorzien van een badkamer, volgens het kadaster is dat minder dan 70 %.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

wolf2
Berichten: 2071

#5 , 2 jaar 1 maand geleden (21 aug 2016 11:58)

In het Vlaams Gewest; drie jaar. In geval van fraude: verlenging van die drie jaar met vier jaar.
Het zijn dezelfde termijnen als bvb. in de personenbelasting (alle bepalingen over het K.I. staan dan ook in dat wetboek).

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”