Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
ChristophePaus
Topic Starter
Berichten: 310
Juridisch actief: Nee

Voorwaarden verminderde registratierechten op landbouwgrond

#1 , 2 jaar 1 maand geleden (09 aug 2016 19:57)

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om de aankoop van een perceel landbouwgrond te laten registreren aan 5% ipv de normale 10 %?
Het zogenoemd " klein beschrijf".

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 2 jaar 1 maand geleden (09 aug 2016 22:44)

Zo direct : dat is enkel van toepassing voor 'woningen'. Niet voor gronden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Maxime03
Berichten: 167
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 jaar 1 maand geleden (09 aug 2016 23:10)

Voor landbouwgronden is deze vermindering voorzien, indien de gronden persoonlijk door de koper, zijn echtgenoot of afstammelingen worden uitgebaat. Het maximum kadastraal inkomen mag het bedrag van 323 euro niet overschrijden. De koper moet beginnen met de uitbating binnen een termijn van vijf jaar en moet die uitbating gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking voortzetten. Er wordt niet vereist dat de koper landbouwer in hoofdberoep is, hij mag ook landbouwer in bijberoep zijn.

De arbeid moet in hoofdzaak door de koper worden verricht. Het voordeel van de uitbating moet hem volledig ten goede komen. Het landbouwgoed moet voor landbouw worden aangewend. Elke omzeiling van de wet, geeft aanleiding tot het kwijtspelen van de vermindering. Uitbating door de ouders of een ander familielid van de koper, zonder deelneming van deze laatste, volstaat niet. Uitbating door een loontrekkende in dienst van de koper of door een derde volstaat niet.

Reclame

ChristophePaus
Topic Starter
Berichten: 310
Juridisch actief: Nee

#4 , 2 jaar 1 maand geleden (09 aug 2016 23:30)

Zijn er dan geen beperkingen op het reeds bezitten van andere onroerende goederen?

ChristophePaus
Topic Starter
Berichten: 310
Juridisch actief: Nee

#5 , 2 jaar 1 maand geleden (13 aug 2016 07:40)

Ik heb eergisteren de belasting diensten gecontacteerd op het tel. nr 1700 en de vraag nogmaals gesteld. Er werd mij verzekerd dat het bezit van ander onroerend goed ( in casu appartementen ) geen rol speelt.
Toch blijft een notarismedewerker met stellige zekerheid beweren dat dit wel meespeelt.
Is er hier iemand die daar uitsluitsel kan over verstrekken?

Hof van Commerce
Berichten: 47

#6 , 2 jaar 3 weken geleden (29 aug 2016 23:46)

Het decreet (VCF) bepaalt, wat mij betreft zeer dubbelzinnig:

§ 1. In afwijking van artikel 2.9.4.1.1 bedraagt het verkooprecht 5 % voor verkoopovereenkomsten van landgoederen of woningen.
§ 2. Aan de toepassing van het verlaagde tarief, vermeld in paragraaf 1, zijn de volgende voorwaarden verbonden :
de geheelheid van de eigendom wordt verworven;
het kadastraal inkomen bedraagt op de datum van de akte van verkrijging maximaal :
a) 323 euro, als de verkrijging alleen gronden tot voorwerp heeft;
b) 745 euro, als de verkrijging alleen een gebouwd onroerend goed tot voorwerp heeft;
c) 745 euro, als de verkrijging tegelijk een gebouwd onroerend goed en gronden tot voorwerp heeft zonder dat het totaal van de kadastrale inkomens van de in de verkrijging begrepen gronden meer bedraagt dan 323 euro;
3° het kadastraal inkomen van de onroerende goederen waarvan ... eigenaar is, en het kadastraal inkomen van het verkregen onroerend goed zijn niet hoger dan het bedrag, vermeld in punt 2°. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met de onroerende goederen waarvan de verkrijger of zijn echtgenoot blote eigenaar is en die door hen of door een van hen uit de nalatenschap van een bloedverwant in opgaande lijn zijn verkregen... Er wordt evenmin rekening gehouden met ...
4° ...
de verkrijger verbindt zich ertoe :
a) in geval van de aankoop van een landgoed, het goed hetzij zelf uit te baten, hetzij door zijn echtgenoot, hetzij door zijn afstammelingen of die van zijn echtgenoot te laten uitbaten binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de akte van verkrijging, en die uitbating ten minste drie jaar zonder onderbreking voort te zetten;
b) ...
6° ...
7° ...


Je kunt perfect aan punten 1°, 2°, 4°, 5°, 6° en 7° voldoen, het dubbelzinnige ligt in punt 3°:
- koop je nu enkel gronden dan wordt er eerst gekeken naar het KI van de gronden die je nu al hebt. Als dat samen met de te verkrijgen gronden minder is dan 323 euro dan voldoe je aan de voorwaarde van 2°;
- als je er 3° bijneemt dan spreekt men opeens over "onroerende goederen", en dus ruimer dan enkel de gronden. Als je na de aankoop van bijvoorbeeld voor 150 euro KI gronden, 300 euro KI gronden hebt, doch ook een woning van 500 euro KI, voldoe je m.i. niet aan 3° en kan je dus niet van klein beschrijf genieten.

Wat men via 1700 zegt mag u alleszins met een korrel zout nemen. Mocht u schriftelijke bevestiging ontvangen van de Vlabel kan je verder natuurlijk, alleen is het tegen dan al maart 2017.

ChristophePaus
Topic Starter
Berichten: 310
Juridisch actief: Nee

#7 , 2 jaar 3 weken geleden (30 aug 2016 20:05)

Beste Hof van Commerce,
Bedankt voor je info, die in ieder geval al heel wat vollediger is dan datgene waarover ik thans beschik.

To the point:
ki van te kopen landbouwgrond = 167 €, ki van mijn huidig appartement = 546 €. Ook bezit ik de naakte eigendom van een appartement in opbouw (mijn echtgenote heeft hiervan het vruchtgebruik). Uiteraard is het ki van dit gebouw in oprichting nu nog niet gekend.
Alle andere voorwaarden zullen door mij probleemloos vervuld worden.
Wat is jouw standpunt terzake?

Hof van Commerce
Berichten: 47

#8 , 1 jaar 11 maand geleden (28 sep 2016 21:14)

Iets te laat antwoord... Mijn standpunt ter zake is eerlijk gezegd het door de notaris die jouw aankoopdossier behandelt laten vragen aan de Vlaamse Belastingdienst.

Alles samen zit je natuurlijk onder de 745 euro en de gronden apart zitten ook onder de 323 euro...

ChristophePaus
Topic Starter
Berichten: 310
Juridisch actief: Nee

#9 , 1 jaar 11 maand geleden (28 sep 2016 21:46)

Dit is intussen gebeurd en de notaris kreeg bevestiging van hetgeen ik altijd beweerde.
Dus eind goed, al goed!
Toch bedankt HvC

Hof van Commerce
Berichten: 47

#10 , 1 jaar 11 maand geleden (28 sep 2016 22:02)

Ik moet zeggen dat ik het wel dacht :P. Voelt eerlijk gezegd wel altijd wat onrechtvaardig aan. Eentje om te onthouden!

ChristophePaus
Topic Starter
Berichten: 310
Juridisch actief: Nee

#11 , 1 jaar 11 maand geleden (28 sep 2016 23:06)

Onrechtvaardig?

Hof van Commerce
Berichten: 47

#12 , 1 jaar 11 maand geleden (28 sep 2016 23:26)

ChristophePaus schreef:Onrechtvaardig?


Zoals de eerste reactie hier luidde wordt klein beschrijf vooral gezien als van toepassing zijnde bij een woonhuis. Meer bepaald bij de eerste en enige woning.

Je beschrijft je situatie en dit is niet het geval, maar de wet is er nu eenmaal voor landbouwgronden ook. Om aan de voorwaarden te voldoen moet je er uiteindelijk ook je activiteit uitoefenen. Het is dus meer een gevoel dan wat anders hoor, ik wil je zeker niet voor het hoofd stoten: de wet geeft duidelijk de mogelijkheid en dan moet je die natuurlijk nemen. Anderzijds is 10% registratierechten op landbouwgrond immers ook te veel, zeker als je vaak stukjes land ziet verkocht worden waarvoor de aktekosten inclusief registratierechten hoger zijn dan de werkelijke prijs voor het stuk grond.

ChristophePaus
Topic Starter
Berichten: 310
Juridisch actief: Nee

#13 , 1 jaar 11 maand geleden (29 sep 2016 19:42)

Van voor ik een compromis ondertekende, was het de bedoeling om op het bewuste perceel landbouwactiviteiten uit te oefenen en was ik wel degelijk op de hoogte van de 3/5 jaar regel. Het was enkel de ki-regel die door de notaris verkeerd werd geïnterpreteerd... Daarom informeerde ik mij zo goed mogelijk, ook via dit forum.
Ter info; ik volg zelfs een -voor mijn leeftijd- zware cursus als theoretische en later ook praktijkgerichte voorbereiding op mijn beoogde landbouwactiviteiten.
Dit wou ik nog even verduidelijken.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”