Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
dirk11
Topic Starter
Berichten: 5

VLABEL erfbelasting op schenkingen ?

#1 , 2 jaar 5 maand geleden (11 apr 2016 18:14)

Volgens De Tijd van zaterdag 9 april 2016, blz 9 "Schenken met behoud van vruchtgebruik voortaan belast" zou VLABEL een nieuw standpunt hebben ingenomen. Er zou nu, in tegenstelling tot de algemeen gangbare praktijk, toch erfbelasting moeten betaald worden op schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik (die niet zijn geregistreerd) zelfs als de schenker niet binnen de drie jaar overlijdt. Deze maatregel zou worden ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2013.
Kan iemand dat standpunt vinden op VLABEL ? Ik kan het niet vinden: zie http://belastingen.vlaanderen.be/

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 2 jaar 5 maand geleden (11 apr 2016 23:29)

Ik vermoed dat Vlabel hier het poortje sluit van aktes via een Nederlandse notaris. Schenking van roerende goederen met voorbehoud vruchtgebruik was in principe enkel van kracht via een notariële akte. Bij een Belgische notaris werd tevens de betaling van 3 of 7 % schenkingsrecht verplicht betaalbaar. Dus voor dergelijke zaken verandert er eigenlijk niets. Via een buitenlandse akte werd die schenkingsakte omzeild en moest men 3 jaar in leven blijven. Door deze maatregel wordt die termijn geschrapt en betaalt men steeds erfbelasting. Het heeft mi. dus geen zin meer om degelijke aktes in het buitenland op te maken.
Ik vind verder ook nog geen commentaar. En dit is mijn interpretatie.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

wolf2
Berichten: 2071

#3 , 2 jaar 5 maand geleden (12 apr 2016 07:17)

Heb dat artikel ook gelezen. Zoektocht naar Standpunt bij mij ook vruchteloos; keek onder erfbelasting en schenkbelasting.
Heb het aan enkele andere mensen gevraagd of zij ook willen zoeken.
Als men standpunten van Vlabel wil citeren, is het aangewezen het nummer te gebruiken...

Ik blijf zoeken.

Het ruikt sterk naar artikel 4, 3° WS. Gelijkstellingen met een legaat van schenkingen onder opschortende voorwaarde van overlijden van de schenker; zowel in VL als in BHG. Maar het artikel gaat over de registratieverplichting in België; niet over artikel 4 dat al een jaar of 10 bestaat.

Reclame

wolf2
Berichten: 2071

#4 , 2 jaar 5 maand geleden (12 apr 2016 21:17)

Het blijkt te gaan over artikel 9 WS (nu 2.7.1.0.7 VCF) en het tegenbewijs. Men heeft in een bestaand standpunt een alinea toegevoegd (de allerlaatste hieronder); blijkbaar blijft het oorspronkelijk nummer dan behouden.

Vlabel noemt het artikel onjuist. Het aantal vragen over dit standpunt is ondertussen immens. Wordt hopelijk aangevuld door een actie van Vlabel.


----------------------------

Gesplitste aankoop vruchtgebruik - blote eigendom
Tegenbewijs voor gesplitste aankopen

Standpunt 15004 dd. 21.03.2016

Art. 2.7.1.0.7. VCFHet tegenbewijs van artikel 2.7.1.0.7 VCF kan volgens Vlabel als volgt worden geleverd:

1) voor alle gesplitste aankopen door een voorafgaande schenking wanneer wordt aangetoond dat de begunstigde van de schenking vrij over de gelden heeft kunnen beschikken, wat bijvoorbeeld het geval is als wordt aangetoond dat de schenking door de verkrijger van het vruchtgebruik niet specifiek bestemd was voor de financiering van de aankoop van de blote eigendom in het kader van de gesplitste aankoop. Er mag dus geen causaal verband zijn tussen de schenking en de aankoop.

OF

2) a) voor aankoopakten vanaf 1/9/2013 door een voorafgaande schenking die aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen (periode van 1/9/2013 tot 31/12/2014) of aan de schenkbelasting werd onderworpen (alle aankoopakten vanaf 1/1/2015). De datum van registratie van de schenking is bepalend indien het gaat om aanbieding van onderhandse documenten of van een in het buitenland verleden schenking (en niet de datum van betaling van de Vlaamse schenkbelasting). Die aanbieding ter registratie moet gebeurd zijn vóór het verlijden van de aankoopakte.

b) voor aankoopakten die dateren van vóór 1/9/2013, overeenkomstig de destijds geldende regels, door een voorafgaande schenking ongeacht of die schenking aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen werd onderworpen.

Het federale standpunt in RJ S 9.06.07 wordt gevolgd.

Artikel 2.7.1.0.7 VCF is eveneens van toepassing op gesplitste inschrijvingen van effecten of geldbeleggingen. Het tegenbewijs tegen het vermoeden van bevoordeling kan hier worden geleverd op dezelfde wijze als hierboven werd beschreven voor een gesplitste aankoop.---------

oorspronkelijk standpunt dd. 19.01.2015, publicatie op 19.06.2015
gewijzigd op 06.07.2015, publicatie op 11.08.2015
aangevuld met een laatste alinea op 21.03.2016, publicatie op 04.04.2016

dirk11
Topic Starter
Berichten: 5

#5 , 2 jaar 5 maand geleden (13 apr 2016 19:12)

Bedankt Wolf 2 ! Ik heb het nu ook gevonden.
SP 15004 staat onder de hoofding "Tegenbewijs voor gesplitste aankopen", dus het lijkt erop dat men gesplitste aankopen van onroerend goederen heeft willen viseren, maar onderaan wordt er dan, heel nonchalant, bij vermeldt "Artikel 2.7.1.0.7 VCF is eveneens van toepassing op gesplitste inschrijvingen van effecten of geldbeleggingen. Het tegenbewijs tegen het vermoeden van bevoordeling kan hier worden geleverd op dezelfde wijze als hierboven werd beschreven voor een gesplitste aankoop".
Art 9 W. Succ / Artikel 2.7.1.0.7 VCF gaat niet om een vermoeden van bevoordeling maar om een vermoeden van bedekte bevoordeling.
Op deze link heb ik nog een bespreking gevonden: http://www.cazimir.be/juridisch-nieuws/item/schenkingen-met-voorbehoud-van-vruchtgebruik-onder-vuur
De kwestie is in 2014 blijkbaar ook al eens opgedoken, zie:
http://www.tiberghien.com/fr/publications/memosetpublications/2014/06/26/toepassing-van-artikel-9-w-succ-op-een-in-belgie-niet-geregistreerde-schenking-van-de-blote-eigendom-van-een-effectenportefeuille-uitgevoerd-voor-buitenlands-notaris-een-storm-in-een-glas-water/

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 2 jaar 5 maand geleden (14 apr 2016 23:20)

Men begint hier een item over schenkingen onder voorbehoud van vruchtgebruik nav. een artikel in de Tijd. Waarom komt men uit op gesplitste aankoop? Dat is toch een heel andere procedure.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

dirk11
Topic Starter
Berichten: 5

#7 , 2 jaar 5 maand geleden (15 apr 2016 12:19)

Het gaat hier wel degelijk over schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik.
De verwarring komt van de administratie zelf. De beslissing wordt immers gepubliceerd onder de hoofding "Tegenbewijs voor gesplitste aankopen" .

wolf2
Berichten: 2071

#8 , 2 jaar 5 maand geleden (15 apr 2016 19:40)

Vlabel publiceerde een jaar geleden een standpunt met een bepaalde titel, een nummer en een datum. Het ging over tegenbewijs.
Toen ze vond dat dat tegenbewijs ook kon dienen in een andere materie, heeft ze dat één alinea toegevoegd aan dat bestaand standpunt. Met behoud van de oude titel en van het oorspronkelijk nummer. Dat is de reden waarom niemand het vond... en later ook moeilijk zal vinden.
Afgezien van de inhoud, of het dus "juist" is dat tegenbewijs daar ook te gebruiken, is het een flater om dat zo te communiceren. Een standpunt dat wijzigt zou een nieuw nummer moeten krijgen en een nieuwe datum.

dirk11
Topic Starter
Berichten: 5

#9 , 2 jaar 5 maand geleden (19 apr 2016 12:30)

Hoe groot achten jullie de kans dat deze beslissing zal standhouden ? De kans is toch groot dat dit zal worden aangevochten voor de rechtbank ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”