Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
willyke
Topic Starter
Berichten: 3

Duo testament

#1 , 2 jaar 6 maand geleden (23 feb 2016 10:28)

Hallo,
mag ik een voorbeeld van mijn testament voorleggen ter verbetering, aanpassing of goede raad?
ik ben gehuwd, zonder kinderen, geen ouders noch schoonouders, wel broer en zus met neven en nichten.
familie mag/moet niets erven.

TESTAMENT
Ik, ondergetekende WS, geboren te xxx op xxx,
nationaal n° xxx wonende te xxx, verklaar hierbij mijn testament als volgt op te maken.
Bij leven van mijn echtgenote OB, laat ik al mijn bezittingen, eigen goederen, gemeenschap roerende en onroerende goederen aan haar in volle eigendom. Een “langst-leeft-al” beding ligt bij de notaris.
Mocht ik na mijn echtgenote overlijden dan: Stel ik vzw AA, te xxx, xxx Tel: xxx, aan tot algemeen legataris.
De algemeen legataris is gehouden aan regeling en de uitbetaling van de hierop volgende beschikkingen en staat eveneens in voor de betaling van de bijhorende successierechten:
BB: mag vrij kiezen uit de inboedel. Waarde 5000€
Van de totale roerend en onroerend restwaarde, elk 18%:
1. BB geboren te xx op ,
2. CC geboren te xx op ,
3. DD geboren te xx op
!! indien vzw netto minder dan 75000 € ontvangt, het percentage proportioneel verminderen.
Aldus eigenhandig geschreven, bij volle verstand, gedagtekend en ondertekend te
Tongeren op 22 februari 2016, door mijzelf.


WS

In bijlage: alle adressen & identificatie
Volmachten voor BB om mijn woning te betreden/beheren, begrafenis te regelen en rekeningen te vereffenen tot de erfenis vrijkomt

Hartelijke dank bij voorbaat
willyke

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”