Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
willyke
Topic Starter
Berichten: 3

testament + "langst-leeft-al"

#1 , 2 jaar 7 maand geleden (20 feb 2016 15:29)

Geachte,

Gehuwd in 1962 en "een langst-leeft-al" beding bij de notaris, onroerend eigendom, geen kinderen, geen ouders wel broer en zuster.

Ik (wij elk apart) hebben een duo testament eigenhandig geschreven.

Nu heb ik eens gelezen maar vind het niet terug dat bij overlijden de partner successie moet betalen op de woning waar er een vrijstelling is bij het normale erf-recht.

Dank bij voorbaat

Willyke

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 2 jaar 7 maand geleden (20 feb 2016 18:46)

Een langst leeft, al heeft- clausule via huwelijkscontract heeft betrekking op de gemeenschappelijke goederen; ia testament - en dat is een goede beslissing- heeft u de persoonlijke goederen ook aan de partner geschonken in de nalatenschap.
Hoedanook, de langstlevende bekomt , na het overlijden van de partner , de gezinswoning in volle eigendom zonder successierechten te hoeven betalen. Het doet eer niet toe of dit het gevolg is van contract, testament of wettelijk erfrecht. Indien er ander onroerend goed is , dienen er wel rechten betaald te worden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

wolf2
Berichten: 2071

#3 , 2 jaar 7 maand geleden (20 feb 2016 20:56)

1) Wanton heeft gelijk

2) ik denk dat U misschien iets gelezen heeft als volgt en dat U twee zaken door elkaar haalt. 't Is maar een gok.
In het geval van een verblijvingsbeding (zo noemt een "langst leeft al") krijgt de langstlevende een halve woning omdat het huwelijkscontract dat zo oplegt (eerst wordt het huwelijksvermogensrecht toegepast; nadien pas het erfrecht). De langstlevende erft dus niets van hetgeen gemeenschappelijk was en dus ook geen halve woning (hij krijgt ze wel, maar uit het huwelijksvermogensrecht). Men zou dan denken: geen erfenis = geen erfenisrechten! Helaas, in het wetboek heeft men een zestal bijzondere regels ingeschreven om dergelijke niet-erfenissen toch als een erfenis te kunnen belasten.
Maar ook bij een dergelijke "fictie" (een fictieve erfenis dus; men doet alsof het een erfenis is) geldt de vrijstelling voor de gezinswoning, alsof het een gewone erfenis zou zijn.

Reclame

willyke
Topic Starter
Berichten: 3

#4 , 2 jaar 7 maand geleden (21 feb 2016 13:00)

Allebei fel bedankt voor het duidelijke antwoord.

met vriendelijke groeten
willyke

j.demoor
Berichten: 10362

#5 , 2 jaar 6 maand geleden (23 feb 2016 11:28)

“Art.1451...Zij(=de echtgenoten) kunnen met name overeenkomen :...- dat in geval van ontbinding van het huwelijk door het overlijden van een der echtgenoten, het gemeenschappelijk vermogen in ongelijke delen zal worden verdeeld of geheel aan een der echtgenoten zal verblijven.(=langst leeft al heeft).Art.1464.Het beding van ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijke vermogen worden niet beschouwd als schenkingen, maar als huwelijksvoorwaarden.”(Burgerlijk Wetboek).

“Art.2.7.1.0.4.De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen,meer dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.”(13 december 2013 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Art.2.7.4.1.1. § 1. De erfbelasting wordt berekend volgens het tarief, vermeld in de onderstaande tabellen :...§ 2. Tabel I, vermeld in paragraaf 1, bevat het tarief voor een verkrijging in rechte lijn en tussen partners. Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op de nettoverkrijging in de onroerende goederen enerzijds en op de nettoverkrijging in de roerende goederen anderzijds, volgens de overeenstemmende gedeelten in kolom A. In afwijking van het tweede lid wordt het tarief van de erfbelasting voor de onroerende goederen tussen partners alleen toegepast op de nettoverkrijging van de rechtverkrijgende partner in de andere goederen dan de woning die de gezinswoning was van de erflater en zijn partner op het ogenblik van het overlijden. Die afwijking geldt evenwel niet als de partner die een deel verkrijgt in die gezinswoning, een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater is of een rechtverkrijgende is die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn wordt gelijkgesteld.”(13 december 2013 Vlaamse Codex Fiscaliteit).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”