Pagina 1 van 1

late schenking/laattijdige uitvoering bank

Geplaatst: 3 jaar 3 maand geleden (29 jan 2016 09:55)
door johanny
Op 24 november gaf mijn vader (via een gevolmachtigde) omstreeks 9u aan een bank de opdracht om een overschrijving te doen naar elk van zijn erfopvolgers. De gevolmachtigde ontving van deze opdracht en de datum daarvan (niet het uur) een kopie.
Volgens het bankreglement worden overschrijvingen dezelfde dag uitgevoerd indien ingegeven ten laatste om 15.45u.
Op 25 november om 11u werd een verklaring van schenking door overschrijving geregistreerd. Ook hiervan is een bewijsstuk voorhanden, althans van de datum, niet van het uur. Het registratiekantoor sluit wel om 12u.
Twee uur later, om 13u, overleed mijn vader.
Ondertussen leverde de bank een fiscale lijst af, waarop echter geen melding is gemaakt van de op 24 november gevraagde overschrijving ! Uit de bankuittreksels van de ontvangers van de schenking blijkt inderdaad dat de overschrijving pas een dag later is uitgevoerd.
Protest bij de bank levert uiteindelijk enkel op dat we 'het moeten regelen met de fiscus'.
Hoe kunnen we vermijden dat bij de aanslag in de erfbelasting met de gedane schenking geen rekening wordt gehouden ? En, indien dit niet mogelijk is, wat met de registratierechten op de schenking door overschrijving ? worden die verrekend in de erfbelasting ?

Re: late schenking/laattijdige uitvoering bank

Geplaatst: 3 jaar 3 maand geleden (29 jan 2016 10:11)
door k.b.
Als ik het dus goed begrijp is de overschrijving door de bank uitgevoerd op 25/11 en is de fiscale lijst ook van deze datum ... ( met saldi van de ochtend) ...

Volgens mij is de fiscale lijst "wettelijk correct" ...
Ik vermoed dat de laattijdigheid van uw bank tot gevolg zal hebben dat u deze zaak dient toe te lichten bij de aangifte van de SSR ...

Of je daar mee "wegkomt" lijkt mij "koffiedik" kijken ... maar ik begrijp tevens dat u schade hebt geleden door het feit dat uw bank "nalatig" was en/of haar contractuele verplichtingen niet nakwam ...

Ik vermoed dan ook dat de fiscus de mening zal toegedaan zijn dat u dit bij uw bank moet regelen ...

k.b.

Re: late schenking/laattijdige uitvoering bank

Geplaatst: 3 jaar 3 maand geleden (29 jan 2016 11:04)
door WP002
Is dit eigenlijk relevant? Immers, een schenking gedaan in de periode van 3 jaar voor het overlijden, moet in de nalatenschap worden opgenomen. Die paar uur zullen m.i. niet relevant zijn voor het bepalen van de successie.

Re: late schenking/laattijdige uitvoering bank

Geplaatst: 3 jaar 3 maand geleden (29 jan 2016 13:20)
door k.b.
Ik zou toch opmaken uit wat TS schrijft dat men op 25 november om 11 uur bij de registratie "in persoon" is langsgeweest om de noodzakelijke schenkingsrechten te betalen ?? ( vermoedelijk cash) en dat deze registratie dus om 11 uur de schenking als "bevrijdt van SSR heeft geregistreerd" ...

Anders moet TS deze link eens lezen ... er lijkt mij bijzonder weinig ruimte voor interpretatie ...
http://www.belgium.be/nl/belastingen/schenking/betaling

Bovendien spreekt TS over "meerdere erfopvolgers" en in rechte lijn tussen een ouder en zijn kinderen ...
werd de transactie uitgevoerd door een gevolmachtigde ...
als je dan weet dat er in rechte lijn toch een aantal "milderende" factoren gaan spelen die beperkend werken op de omvang van de SSR dan denk ik toch dat TS best eens praat met iemand die wat "onderlegd is in die materie" ...

k.b.

Re: late schenking/laattijdige uitvoering bank

Geplaatst: 3 jaar 3 maand geleden (29 jan 2016 13:40)
door wolf2
De betaling van de schenkingsrechten speelt geen rol in dit verhaal (die worden na de feiten door Vlabel gevraagd).

Registratie van een document (wat alleen kan bij een federaal registratiekantoor) vermeldt nooit een uur (in tegenstelling tot bvb. beslagberichten); enkel de datum telt.

Een lijst met tegoeden door een bank opgemaakt geeft de toestand om 00u00 's morgens van de overlijdensdag.

Sowieso geeft U de geregistreerde schenkingen aan in de aangifte. U moet een kopie van de akte bijvoegen.

Bij het roerend actief voegt U zelf een kopie bij van de lijsten van de bank (de dossierbehandelaar van de aangifte kreeg ze misschien nog niet allemaal; en dan zit hij uiteraard vast - zorg er dus voor dat hij het dossier kàn verwerken) maar U geeft minder aan op de aangifte zelf: aftrek van de geschonken bedragen (schrijf het rekensommetje er voluit bij). Voeg een kopie bij van de betalingsopdracht en van de uitvoering er van, in een bijlage met een weinig uitleg (niet te veel... allemaal tijdverlies voor de bestemmeling). De fiscus zal niet tussenkomen in het geschil met de bank. Maar ik zie niet in waarom ze, met de bijgevoegde bewijzen, het bestaan van de schenking niet zou aanvaarden. Ik heb gevallen gekend waar de uitvoering van de schenking pas maanden later is gebeurd.

Ik zou me geen zorgen maken.
Als de schenkingsrechten eerst komen (normaal gezien wel), betaal die dan in elk geval zonder meer.

Vermeld zeker een telefoonnummer en een mailadres bij Keuze woonplaats: ook dat maakt een dossierbehandelaar altijd happy.

Re: late schenking/laattijdige uitvoering bank

Geplaatst: 3 jaar 3 maand geleden (06 feb 2016 09:10)
door johanny
Hartelijk dank aan wie een bijdrage geleverd heeft voor dit item. Ik ben alvast wat wijzer.