Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
LUVEM
Topic Starter
Berichten: 5

Aandeel in de erfenis

#1 , 2 jaar 7 maand geleden (24 jan 2016 10:40)

1) Bij het invullen van de aangifte van nalatenschap (van mijn overleden vader - mijn moeder leeft nog) komt er op verschillende plaatsen de vraag :
"aandeel in de erfenis".

Ik vul dit in voor mijn moeder (andere aangevers en erfgenamen zijn mijn broer mijn zuster en ik).
Moet ik "het aandeel in de erfenis" invullen per aangever ?

2) zelfde situatie maar nu voor het gemeenschappelijk vermogen - onroerende goederen.
Hier vragen ze de raming volle eigendom. Dus ik geef hier de waarde op van het onroerende goed in zijn staat dat het zich bevind.
Maar bij "aandeel in het onroerende goed" ... moet ik daar iets invullen ?


Alvast bedankt.

wolf2
Berichten: 2071

#2 , 2 jaar 7 maand geleden (24 jan 2016 12:42)

Ja, je moet bij elke aangever of erfgenaam zijn aandeel vermelden in de erfenis.
Voor uw moeder zal dit zijn:
- 1/1 vruchtgebruik
- of eventueel 1/4 volle eigendom + 3/4 vruchtgebruik (indien er een gifte tussen echtgenoten staat in het huwelijkscontract (waarvan we de inhoud blijkbaar niet mogen kennen)

Voor de kinderen zal dit zijn:
- elk 1/3 blote eigendom
- of eventueel elk 1/4 BE

------------

Uw moeder komt dus twee keer op de planken: eerst bij het huwelijk (waar U de verdeling moet zetten van het gemeenschappelijk vermogen, volgens het huwelijkscontract); dan als erfgenaam.

------------

Ja, bij aandeel in het onr. goed vermeldt U 1/1 en herhaalt U de geschatte waarde nog eens.
De kans is zéér, zéér klein dat hun gemeenschappelijk vermogen niet de volle eigendom zou hebben van het huis. Maar het zou altijd kunnen van niet.

LUVEM
Topic Starter
Berichten: 5

#3 , 2 jaar 7 maand geleden (25 jan 2016 10:42)

Huwelijkscontract is geen geheim hoor. :-)
Hierbij ..

Wettelijk Huwelijksstelsel gewijzigd naar keuzebeding een paar jaar geleden.

Huis en roerende goederen blijven bij mijn moeder.
Een paar landbouwgronden worden aan kinderen gelaten.
Dus daar is het 1/2 van mijn moeder... En de helft van mijn vader gaat naar de kinderen. Dus 1/6 per kind (in geval van 3 kinderen).

Juist ?

Reclame

wolf2
Berichten: 2071

#4 , 2 jaar 7 maand geleden (25 jan 2016 21:06)

Ja en nee.

Ik doe eerst eens de oefening zonder huwelijkscontract en met 3 kinderen.
Er is een huis, geld en enkele gronden in het gemeenschappelijk vermogen. Er zijn geen eigen vermogens.

Om te weten wat er in een erfenis zit, moeten we het gemeenschappelijk vermogen verdelen (dit is een vereenvoudiging): de 1/2 "blijft" bij moeder en de andere 1/2 valt in de erfenis. Daar komt nog het eigen vermogen bij van uw vader, maar dat is nul.
Waar men vraagt naar de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, schrijf je: bij helften.
Waar men vraagt naar de verdeling van de erfenis (dat is bij elke erfgenaam), schjrijf je:
moeder 1/1 vruchtgebruik
elk kind 1/3 blote eigendom
(is het dan fout om te zeggen dat elk kind 1/6 erft van het gemeenschappelijk vermogen? Rekenkundig niet, maar wettelijk wel. Ze erven 1/3 van de erfenis; ze erven NIET van het gemeenschappelijk vermogen. Het gemeenschappelijk vermogen wordt verdeeld; en de erfenis wordt verdeeld: elk volgens zijn principes).

Als je nu het huw.contract van je ouders er bij betrekt heb je:
A) verdeling gem. vermogen:
verblijving 1/1 VE van het huis en het geld aan de langstlevende; en verdeling bij helften van de overige goederen
B) en voor de erfenis:
moeder 1/1 vruchtgebruik
elk kind 1/3 blote eigendom
Maar... dat is hetzelfde als zonder huwelijkscontract! Natuurlijk; het mandje wordt verdeeld op dezelfde manier, maar er ligt minder in.
Je moet echter bij de verdeling van het mandje niet vertellen wat er in zit; daarvoor dient het vervolg van de aangifte (waar je gem. vermogen aangeeft en eigen vermogen). Merkwaardig genoeg moet je nergens vertellen wat de e r f e n i s exact omvat: dat wordt bepaald door de verdelingsregels (van gem. vermogen en eigen vermogens) toe te passen op de aangegeven vermogens.

Maar heel veel mensen snappen deze principes niet.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”