Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Diverguy
Topic Starter
Berichten: 8

volmacht op rekening ook bij in successie?

#1 , 2 jaar 9 maand geleden (27 nov 2015 16:41)

Ik doe mijn bankzaken online op mijn pc en omdat mijn moeder (weduwe) al wat ouder is en niet met een pc overweg kan,heeft ze mij enkele jaren geleden een volmacht gegeven op haar zicht en spaarrekening.

Ook van mijn 2 dochters (meerder jarig) heb ik een volmacht op hun rekeningen.

Als mijn moeder nu komt te overlijden, worden mijn rekeningen en van mijn kinderen dan mee geblokkeerd om bij in de successie te tellen omdat ik hier een volmacht op heb en ik dit gelijktijdig in mijn online bankoverzicht (allemaal dezelfde bank) kan zien?

Of omgekeerd als er mij iets overkomt worden mijn tegoeden van alle rekeningen bij hen mee gerekend?

Iemand vertelde me dit, maar op de bank hebben ze me dit nooit verteld wanneer ze de volmacht afhandelde.

Of waar kan ik hier meer info over vinden zo dat dit wel voorkomen kan worden.

Dank u

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 2 jaar 9 maand geleden (27 nov 2015 17:43)

Als uw moeder overlijdt, worden al haar tegoeden geblokkeerd waarvan zij titularis of co-titularis is. Ook andersom, bij uw overlijden worden enkel uw rekeningen - niet waar u volmachthebber bent - geblokkeerd.
Weet wel dat, als uw moeder overlijdt, u zelf ook niet meer over die rekening kan beschikken. Een volmacht stopt automatisch bij het sterven van de volmachtgever.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Diverguy
Topic Starter
Berichten: 8

#3 , 2 jaar 9 maand geleden (27 nov 2015 18:12)

Bedankt!
Het stelt me toch gerust van als zij te sterven komt mijn bezittingen niet mee belast worden om omgekeerd.
Hopelijk duurt het nog wel enkele jaren, maar als ze op leeftijd zijn kan het soms snel gaan.

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 2 jaar 9 maand geleden (29 nov 2015 09:48)

‘Als mijn moeder nu komt te overlijden, worden mijn rekeningen en van mijn kinderen dan mee geblokkeerd’

“Art.2003.Lastgeving eindigt :...Door de dood,de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen, hetzij van de lastgever, hetzij van de lasthebber.”(Burgerlijk Wetboek).
De dood van uw moeder heeft geen effect op de lastgeving van uw dochters. Zij blokkeert alleen haar banktegoeden en alleen haar nalatenschap wordt erfbelast. Bij uw overlijden geldt eenzelfde regeling.

“Art.1240bis. § 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geeft een schuldenaar(=de bank) te goeder trouw bevrijdend tegoeden van een overledene vrij, indien dit gebeurt aan of op instructie van de personen aangewezen in een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van de aangifte van nalatenschap van de overledene, of in een attest of in een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris. Het attest of de akte van erfopvolging wordt op verzoek van een belanghebbende afgeleverd met het oog op de in het eerste lid bedoelde vrijgave van tegoeden...§ 4. Zowel de akte als het attest van erfopvolging vermelden op duidelijke wijze wie de erfgerechtigden zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de overledene...”(Burgerlijk Wetboek).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”