Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
JPDT
Topic Starter
Berichten: 30

Erfbelasting op Tak 21 verzekeringen

#1 , 3 jaar 1 week geleden (08 sep 2015 20:35)

Situatie ;

*Vader onlangs overleden .
*Moeder 86 jaar is langstlevende echtgenote : toebedeling GV = toebedeling van de volle eigendom van de helft van het gemeenschappelijk vermogen en het levenslang vruchtgebruik van de andere helft van alle roerende en onroerende goederen van het GV .
*Er zijn 5 in leven zijnde kinderen : aandeel in de erfenis van 1/5 é deel onverdeeld in blote eigendom .

Vader was o.a. titularis van :

1) verzekering TAK 21 met als begunstigde bij overlijden : " de nalatenschap van de verzekerde "
2) verzekering TAK 21 met als begunstigde bij overlijden in 1ste rang ; zijn echtgen(o)te

De verzekeringen werden betaald met gemeenschapsgeld .

Kan iemand van de kenners % gewijs de te verwachten erfbelasting uitleggen voor beide verzekeringen .

Op welke wijze geef ik dit aan in de aangifte ?

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 3 jaar 1 week geleden (08 sep 2015 21:01)

Antwoord hangt af van:

- wat betreft %: de hoogte van de bedragen
- het huwelijkscontract
- oorsprong geld TAK beleggingen
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

JPDT
Topic Starter
Berichten: 30

#3 , 3 jaar 1 week geleden (08 sep 2015 21:29)

*Wat de oorsprong van de gelden betreft zijn het gemeenschapsgelden .

*In de akte van erfopvolging heeft moeder gekozen voor : toebedeling van de volle eigendom van de helft van het gemeenschappelijk vermogen en het levenslang vruchtgebruik van de andere helft van alle roerende en onroerende goederen van het GV . Bijgevolg komt de " nalatenschap van vader " voor de geheelheid in vruchtgebruik toe aan moeder en de 5 kinderen voor elk 1/5 é deel onverdeeld in blote eigendom .

* hiermee bedoel ik hoeveel % van nalatenschap of GV zal als maatstaf dienen voor de erfbelasting .

Reclame

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 3 jaar 1 week geleden (09 sep 2015 00:50)

Voor de tak-belegging aan de nalatenschap : moeder heeft vruchtgebruik, kinderen blote eigendom.
Voor de tak-belegging aan echtgenote : moeder volle eigendom. Zij betaalt successierechten op de helft wegens betaling premie met gemeenschapsgelden. In principe is de helft van haar.
Moeder is 86 jaar = de waarde van het vruchtgebruik voor de successierechten is 8 %. Voor de eerste post wordt de waarde van 92 % verdeeld tussen de kinderen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

JPDT
Topic Starter
Berichten: 30

#5 , 3 jaar 1 week geleden (09 sep 2015 15:38)

Dus Wanton als ik het goed begrijp :

Tak 21 met nalatenschap als begunstigde ;

Van het bedrag is 50% van moeder en 50 % Ne kinderen( 92%) / VG moeder( 8%)
- Erfbelasting moeder :
= 25% (erfbelasting moeder) + 2 % ( 1/4 van 8 % ) = 27 %
25% ( afkomstig uit eigen vermogen moeder ) + 2% (1/4 van 8 % ) = 27 % is vrijgesteld n.a.v. GV
-Erfbelasting Kinderen = 46 % ( te verdelen in 5 gelijke delen ) .

Tak 21 met moeder als begunstigde ;

50 % is vrijgesteld en 50 % wordt belast in hoofde van moeder .

Hoe dient dit aangegeven in de aangifte ? Gaat de " controle " dit op deze wijze uitrekenen of is het best daar een bijlage bij te voegen indien bovenstaande redenering correct is .

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#6 , 3 jaar 1 week geleden (09 sep 2015 18:21)

Neen. Het bedrag 'aan nalatenschap' , daarvan heeft moeder enkel het vruchtgebruik , waarde 8 %. De kinderen verdelen 92 %.
Stel dat deze polis 50.000 € uitkeert. Moeder wordt belast op 4.000 € , kinderen ieder op een gelijk deel van 46.000 €.
Bij de afhandeling moet zeker gezorgd worden dat dit bedrag op naam van de kinderen, ieder voor zijn deel, gezet wordt.
Voor de polis 'aan echtgenote' komen de kinderen niet tussen. Moeder ontvangt het hele bedrag, maar wordt slechts belast op de helft.

Waar komt die 25 % vandaan? Er is geen tarief van 25 %.

De vermelding van deze polissen moet je op de aangifte doen op de laatste pagina van invulling :'FICTIEBEPALING'

Dit is een voorbeeld.

Fictiebepaling

Vermeld hieronder alle verrichtingen die belast worden in kader van de erfbelasting, met toepassing van artikel 2.7.1.0.3 en 2.7.1.0.5 tot en met 2.7.1.0.9 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

 VOORBEELD : LEVENSVERZEKERINGSCONTRACTEN

De echtgenote en de kinderen zijn begunstigde van een Levensverzekeringspolis “Life Capital 12345678”
onderschreven door overledene op 14/06/2004 bij KBC Bank. Aan begunstigden werd een bedrag van 75.000 EUR
uitgekeerd, aan elk van hen voor een gelijk deel.
De premies werden gefinancierd met gemeenschappelijke gelden

Polis Lief Leven 225225225 AG Verzekeringen : verzekeringnemer – verzekerde – begunstigde bij leven : de echtgenote – begunstigde bij overlijden : de kinderen.
Afkoopwaarde op datum overlijden : 43.850 EUR
De premies werden betaald met gemeenschappelijke gelden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

JPDT
Topic Starter
Berichten: 30

#7 , 3 jaar 1 week geleden (09 sep 2015 19:27)

Neen. Het bedrag 'aan nalatenschap' , daarvan heeft moeder enkel het vruchtgebruik , waarde 8 %. De kinderen verdelen 92 %.
Stel dat deze polis 50.000 € uitkeert. Moeder wordt belast op 4.000 € , kinderen ieder op een gelijk deel van 46.000 €.


Wanneer deze polis aangekocht is met gemeenschapsgeld gaat dan niet 1/2 naar moeder met vrijstelling omdat zij bij de toebedeling opteert voor de volle eigendom van de helft van het GV en de andere helft voor de levenslang vruchtgebruik ? M.a.w. behoort het uitgekeerde bedrag volledig tot de nalatenschap ook al is dit aangekocht met gemeenschapsgeld , ook al is vader de verzekeringsnemer ?

Stel dat de polis 50.000 e uitkeert is dan niet 1/2 =25 000 € voor moeder ( haar gemeenschapsgeld =vrijstelling ) en van de andere 1/2 = 25 000 € ( gemeenschapsgeld vader = nalatenschap ) 8 % vruchtgebruik en de rest 92 % verdeeld over 5 kinderen ?

lijk mij allemaal zo ingewikkeld :( , maar betaal niet graag tévéél

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#8 , 3 jaar 1 week geleden (09 sep 2015 20:09)

De aanduiding van begunstigden in het verzekeringscontract heeft voorrang op de normale devolutie.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#9 , 3 jaar 1 week geleden (09 sep 2015 20:26)

Polis had als verzekeringsnemer vader, met als begunstigde ' de nalatenschap'. Zijn nalatenschap - met daarin die polis - heeft voor de totaliteit moeder( zijn echtgenote) als vruchtgebruiker en de kinderen als blote eigenaars.
Waarom is bij de andere polis moeder niet als verzekeringsnemer genomen?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

JPDT
Topic Starter
Berichten: 30

#10 , 3 jaar 1 week geleden (09 sep 2015 21:31)

De aanduiding van begunstigden in het verzekeringscontract heeft voorrang op de normale devolutie.
dit maakt alles duidelijk. Is je daar soms ook wetgeving , rechtspraak van bekend ?

[i]Waarom is bij de andere polis moeder niet als verzekeringsnemer genomen?[i] ,

weet ik niet maar op het moment van intekening wordt daar wellicht niet bij stil gestaan , zelfs niet bij de begunstigden .

Wat ik ook vreemd vind is dat één van de verzekeringen niet opgenomen in op de fiscale lijst die de bank/ uitgever ons bezorgde . De andere Tak 21 , van andere instelling is wel vermeld op de lijst .

Zal dit ook maar best aangeven zeker . Hoe zet/definieer ik dit nu best in de successie aangifte ?

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#11 , 3 jaar 1 week geleden (10 sep 2015 10:58)

Elke verzekering met de overledene als verzekeringsnemer en die uitbetaald wordt wegens een overlijden, dient aangegeven te worden.
Neem wel contact op met die maatschappij. Weten zij dat vader is overleden?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”