Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Hendrik Depauw
Topic Starter
Berichten: 20

Keuze omzettingstabel vruchtgebruik (na verkoop huis)

#1 , 3 jaar 1 maand geleden (24 aug 2015 18:22)

De situatie: na een overlijden zijn er vier erfgenamen. Moeder (% volle eigendom + vruchtgebruik) en de twee kinderen (% naakte eigenaar).
Men besluit van een onroerend goed te verkopen dat in de erfenis zit.

Alle erfgenamen zijn het eens over de verkoopprijs, en het huis wordt verkocht aan een derde.

Vervolgens moet de opbrengst van de verkoop verdeeld worden onder de erfgenamen. Bij de berekening van de omzetting van het vruchtgebruik ontstaat onenigheid. De ene erfgenaam wil omzettingstabel A gebruiken, de andere erfgenamen willen omzettingstabel B gebruiken.

Naargelang men de ene of de andere tabel gebruikt is er een voordeel of een nadeel voor erfgenamen. De ene tabel bijvoorbeeld geeft moeder een omzetting van vruchtgebruik berekend aan ongeveer 7%, een andere tabel geeft moeder een omzetting in waarde aan van ongeveer 17%.

Er is een voorstel van berekening door de notaris die de erfenis begeleidt. Die stelt voor om de omzettingstabel van minister Koen Geens te gebruiken, de nieuwste tabel die elk jaar in juli in het Staatsblad wordt gepubliceerd.

De familie komt ondanks het voorstel van de notaris niet tot een akkoord over de verdeling, nét vanwege het ontbreken van een akkoord over de tabellenkeuze. Er was geen akkoord onder de erfgenamen voor het huis verkocht werd welke tabel gebruikt ging worden (niemand had daar aan gedacht).

Mijn vraag: klopt het dat indien er geen akkoord hieromtrent was voor de verkoop van het huis, en indien er nog steeds geen akkoord is na de verkoop, automatisch en bij wet de tabel van minister Koen Geens gebruikt moet en gaat gebruikt worden? Is dit een wet? (die ik niet kan terugvinden.)

Bedankt voor uw mening hieromtrent.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 3 jaar 1 maand geleden (24 aug 2015 18:27)

Men kan onderling overeenkomen over de effectieve waarde van een vruchtgebruik.
Lukt dit niet en komt men bij de rechtbank terecht, zal de rechter zich steeds baseren op de officiële tabel.
Ik moet eens nazien, maar ik meld nog concrete gegevens van publicatie.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Mariette
Berichten: 2516

#3 , 3 jaar 1 maand geleden (24 aug 2015 19:54)

Vroeger was er een groot verschil tussen de bepaling van de waarde van het vruchtgebruik bij het bepalen van de successierechten (laag %) en de bepaling van de AFKOOPwaarde van het vruchtgebruik (veel hoger %).

Welk van beide omzettingstabellen heeft Minister Geens dan nu geactualizeerd?

Reclame

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 3 jaar 1 maand geleden (24 aug 2015 22:07)

Mariette, de tabel van Geens vervangt de tabellen van Ledoux en Schryvers. Er is een waarde per leeftijd , voor man en vrouw apart. Op basis van de sterftetabellen of eigenlijk de levensverwachting. De percentages voor berekening van successierechten zijn niet veranderd

Wet : in Burgerlijk wetboek , art 745sexies §3 :lees hier

Tabel : gepubliceerd 15 januari onder nummer 2015009021 : zie hier

De jaarlijkse herziening heeft vooral te maken met de coëfficiënt of het percentage dat mag gebruikt worden. Ledoux en (minder) Schryvers vertrokken van een rentevoet van 3 à 4 % , maar dat is enkele jaren al niet haalbaar. Vandaar de actie vanwege Geens.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”