Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
MIPRI
Topic Starter
Berichten: 2

erven van naakte eigendom roerend goed

#1 , 3 jaar 1 maand geleden (22 aug 2015 17:19)

Onlangs kwam mijn vader te sterven. Mijn moeder leeft nog en we zijn met drie dochters thuis. Bij het opvragen van de nodige documenten voor de notaris, kregen we een document van een bank waar 4 spaarrekening opstaan op naam van mijn vader en diens zussen en broer. Het gaat over de erfenis van mijn grootmoeder die indertijd verdeeld werd over die spaarrekeningen waarover 1 tante (die niet getrouwd is) het vruchtgebruik heeft. We hebben ook een document gevonden dat alle zussen en broers getekend hebben, waarin staat dat mijn tante het vruchtgebruik heeft zolang ze leeft; dat de intresten haar toekomen en dat bij het overlijden van één van de naakte eigenaars het erfrecht ingaat en de erfgenamen de plaats innemen.
Wat moeten wij nu indienen bij de notaris? Ook het ondertekende document? Maar wat houdt dat in?
Wie erft het deel van mijn vader (mijn moeder of ik en mijn zussen)? En wanneer? Is dit pas bij het overlijden van mijn tante, de vruchtgebruiker?
Moeten er nu al successierechten betaald worden op het deel van mijn vader en door wie? Door de vruchtgebruiker of door de erfgenamen (en wie zijn dat?)
Hoeveel procent moet er eventueel betaald worden als er successierechten moeten betaald worden?
Indien mijn tante (de vruchtgebruiker) successierechten moet betalen, is het dan niet beter om de gelden definitief uit te betalen?
We zijn het spoor wat bijster. Bij het opmaken van het document heeft de bank de familie geholpen. Ik hoop maar dat dit de juiste optie was, anders moet er nu 71000 euro ( successierechten aan 30%) aan de staat betaald worden. Zou dit kunnen verhinderd worden als we het document verscheuren?

MIPRI
Topic Starter
Berichten: 2

#2 , 3 jaar 1 maand geleden (22 aug 2015 17:21)

sorry, 17000 aan successierechten :D

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#3 , 3 jaar 1 maand geleden (22 aug 2015 18:16)

Ik ga er van uit dat uw vader en moeder geen huwelijkscontract hebben.
In dat geval erven alle kinderen van vader in blote eigendom. Uw moeder krijgt vruchtgebruik van hetgeen uw vader in volle eigendom bezat.
Wat uw vader in blote eigendom bezat gaat gewoon in blote eigendom over naar zijn kinderen.

De erfenisrechten moeten berekend en betaald worden in hoofde van de ervende kinderen voor de blote eigendom en voor wat het vruchtgebruik betreft in hoofde van de langstlevende echgenote.

Hoeveel jullie zullen moeten betalen hangt af, enerzijds van de waarde van de blote eigendom, anderzijds van de waarde van het vruchtgebruik.

Documenten verscheuren zal niets helpen! Integendeel...
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Reclame

Mariette
Berichten: 2516

#4 , 3 jaar 1 maand geleden (22 aug 2015 19:11)

Op het gedeelte kapitaal van uw grootouders, naakte eigendom van uw vader, waarop uw tante vruchtgebruik heeft moet U toch geen 30% betalen, vermits het eigendom van uw vader is.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”