Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Fortuin
Berichten: 808

Re: rechten bij verkoop ouderlijke woning

#2 , 3 jaar 1 maand geleden (27 jul 2015 13:39)

Registratierechten zijn sowieso betalen op de werkelijke waarde, en niet de verkoopwaarde.

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#3 , 3 jaar 1 maand geleden (27 jul 2015 18:19)

Elke zoon bezit 50 % van de woning bij overlijden van moeder. Indien hij (zoon 2) de woning wenst te behouden moet hij zijn broer uitkopen , aan de op dat moment gangbare prijs. Hij kan echter een schuld op de nalatenschap inbrengen van de kosten aan renovatie die hij - 20 jaar geleden - heeft uitgevoerd. Maar ook 20 jaar huur aan moeder moet verrekend worden, want die zal niet betaald geweest zijn? Om maar te zeggen , het is allemaal niet zo simpel. Ik krijg de 'weubbes' van dergelijke regelingen, die vroeg of laat tot problemen leiden. Er dienen hoedanook , ook door zoon 2 , successierechten betaald te worden op basis van een woning van 250.000 €. De onderlinge afrekening kan verschillen.
Op de aangifte van belastingen hoeft daar niets van vermeld te worden. Allen het KI door de eigenaar(s).
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 3 jaar 1 maand geleden (29 jul 2015 11:00)

Uit ‘wat moet zoon 1 op zijn aanslagbiljet invullen als erfenis ?’ leid ik af dat moeder onlangs overleden is.

“Artikel 2.7.3.2.1.- Het successierecht wordt vastgesteld op basis van de belastbare waarde van alle goederen die toebehoren aan de erflater, waar ze zich ook bevinden, na aftrek van de schulden, vermeld in onderafdeling 4, en met behoud van de toepassing van artikel 2.7.3.2.7 en artikel 2.7.5.0.4.”(13 december 2013 Vlaamse Codex Fiscaliteit)

‘is die woning zeker 250.000 EUR waard’ = belastbare waarde

Beide zonen erven elk de helft van die woning.

‘contract werd opgemaakt dat de woning na overlijden (van de moeder) kon worden gekocht voor 30.000 EUR’. Moeder kon niet (doen) verkopen wat haar zonen toebehoort. Onderzoek die tekst.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”