Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Laura50
Topic Starter
Berichten: 4

Onverdeeldheid verkopen ouderlijk huis

#1 , 3 jaar 2 maand geleden (24 jul 2015 21:25)

Vader gestorven. Moeder opgenomen in rusthuis. Het ouderlijk huis staat leeg sedert October 2014.
Twee dochters.
Mijn moeder heeft vruchtgebruik. Mijn zuster en ik de blote eigendom van het pand.
Het huis is nog niet vervallen, maar het wordt niet meer onderhouden.

Zuster wil het huis "voorlopig" niet verkopen maar geeft geen valabele reden op.
Mijn moeder weet niet welke kant op, maar heeft me al te kennen gegeven dat ze zou akkoord gaan om het te verkopen.
Ik wil het pand verkopen vooraleer het verloedert.

Wat zijn mijn rechten ?
Ik woon in het buitenland.


Alle info welkom ! :)

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 3 jaar 2 maand geleden (24 jul 2015 22:09)

Indien uw moeder akkoord gaat kan u de verkoop van het huis eisen.
Dus ook als uw zus tegen is.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Laura50
Topic Starter
Berichten: 4

#3 , 3 jaar 1 maand geleden (25 jul 2015 21:30)

:? Dus, mijn zus zou mijn inspraak/akkoord ook niet van doen hebben, moest zij dan plots toch en in samenspraak met moeder, het huis willen verkopen ? Of heb ik het mis voor ?

Reclame

chantika
Berichten: 963

#4 , 3 jaar 1 maand geleden (25 jul 2015 21:59)

U zus kan ook de verkoop eisen net als U.

Dan komt er een plakbrief op gedwongen openbare verkoop.

Gaat via de vrederechter.

Maar waarom samenspraak is zoveel beter.

Zouden jullie niet beter het huis in orde stellen en verhuren? Een onderhouden huis is stukken meer waard dan een leegstaande krot.
De opbrengst kan gebruikt worden voor de kosten van het rusthuis. Sommige kosten voor het huis in orde te stellen, zoals isolatie zijn wel ten laste van de kinderen.

j.demoor
Berichten: 10362

#5 , 3 jaar 1 maand geleden (26 jul 2015 10:07)

“Art.745quater.§ 1. Wanneer de blote eigendom behoort aan de afstammelingen van de vooroverleden echtgenoot...kan de langstlevende echtgenoot of een van de blote eigenaars vorderen dat het vruchtgebruik geheel of ten dele wordt omgezet, hetzij in de volle eigendom van met vruchtgebruik belaste goederen, hetzij in een geldsom, hetzij in een gewaarborgde en geindexeerde rente...§ 4. Het vruchtgebruik van het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning diende, en van het daarin aanwezige huisraad, kan niet worden omgezet dan met instemming van de langstlevende echtgenoot.”(Burgerlijk Wetboek = B.W.).

Met instemming van moeder kan u dus de totale omzetting in een geldsom van haar vruchtgebruik realiseren door de verkoop van het ouderlijk huis.

Bij weigering van uw zuster kan u toepassing maken van : “Art.815. Niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven;en de verdeling kan te allen tijde worden gevorderd niettegenstaande enige hiermee strijdige verbodsbepaling of overeenkomst...“(B.W.).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Laura50
Topic Starter
Berichten: 4

#6 , 3 jaar 1 maand geleden (26 jul 2015 19:09)

Chantika...je bedoet waarschijnlijk moest mijn zus en mijn moeder alleen handelen zonder met mij rekening te houden ?

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#7 , 3 jaar 1 maand geleden (26 jul 2015 19:14)

Sommige kosten voor het huis in orde te stellen, zoals isolatie zijn wel ten laste van de kinderen.
Ik vermoed dat de helft van het huis in volle eigendom toebehoort aan de moeder.
In dat geval moet ze de helft van die kosten dragen.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Turaki
Berichten: 6873

#8 , 3 jaar 1 maand geleden (27 jul 2015 00:46)

Eerste stap is altijd de omzetting van het vruchtgebruik, anders is er geen onverdeeldheid, en deze stap moet gezet worden door uw moeder. Ze kan dit zonder uw toestemming (of die van uw zuster, wat hier belangrijker is). Omzetting kan in een geldbedrag (dat u en uw zuster dan moeten betalen aan uw moeder), of in een deel van de woning in volle eigendom (waardoor u en uw zuster een deel van uw eigendom moet afstaan aan uw moeder).

Pas dan is er sprake van onverdeeldheid, en kan iedere mede-eigenaar verkoop eisen, desnoods openbaar via de rechtbank.

Laat dus uw zuster weten dat indien nodig u deze weg zal bewandelen, en dat de mogelijke opbrengst hierdoor mogelijks kleiner is dan bij een verkoop uit de hand.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”