Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Sint-Joris
Topic Starter
Berichten: 30

Huurder overleden; geen erfgenamen

#1 , 3 jaar 4 maand geleden (06 mei 2015 11:48)

Bij het overlijden van een huurder wordt de huur niet automatisch ontbonden, maar wordt overgeërfd door de erfgenamen.
Wanneer een huurder zonder erfgenamen overlijdt, zit men dus een tijd geblokkeerd kan niet onmiddellijk opnieuw verhuurd worden.

Ik vond hierover het volgende: http://www.bespaarbelastingen.be/algemeen/wat-moet-u-doen-als-de-huurder-overlijdt-en-geen-familie-nalaat/
Men zou aan de Vrederechter kunnen vragen dat hij het sterfhuis verzegelt. Dit gebeurt op mondelinge vraag aan de griffie bij voorleggen van een overlijdensattest. De Vrederechter moet dan binnen de 24u ter plaatse komen, inventaris opstellen en curator aanstellen. De curator moet min. 40 dagen wachten vooraleer hij de inboedel kan verkopen, maar de Vrederechter kan deze termijn verkorten.

  • Waar vind ik de wetsartikelen hierover? In welke wetsartikelen staat dat men de vrederrechter hiertoe kan verzoeken?
  • Waar kan men als verhuurder een overlijdensattest van de overleden huurder aanvragen?

Alvast bedankt!

Franciscus
Berichten: 31671

#2 , 3 jaar 4 maand geleden (06 mei 2015 11:54)

Algemene bevoegdheden vrederechter:

http://www.infogerechtsdeurwaarder.be/f ... recht.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... e_name=wet

Met huurcontract gemeente plaats woning ( woonplaats overledene)

Is er geweten of er politie is bij geweest .. deze stellen nl PV op dat o.a. naar vrederechter wordt gezonden.

Sint-Joris
Topic Starter
Berichten: 30

#3 , 3 jaar 4 maand geleden (11 mei 2015 14:35)

Dank voor de snelle reactie.

Er is gelukkig geen dode gevallen. De vragen kaderen louter in een case-studie op avondschool. De problematiek interesseert mij des te meer omdat mijn ouders verhuren aan een bejaard iemand: enig kind, geen vrouw of kinderen en weinig of niet vermogend. Een erfenis zal hoogstwaarschijnlijk door alle erfgenamen verworpen worden. Waarschijnlijk krijgen we dus ooit zelf met deze problemen te maken.

1148 GW stelt dat alle schuldeisers van de nalatenschap, dus ook de verhuurder, een verzegeling van de nalatenschap kan vorderen.
Volgens 1151 GW 2° kan de verzegeling ook ambtshalve geschieden als o.a. echtgenoot en/of (één van de) erfgenamen vermoedelijk afwezig of niet tegenwoordig is.

Ben ik correct in mijn redenering dat de Vrederechter dus zelf - ambtshalve - het initiatief kan nemen tot verzegeling?
Kan een verhuurder de Vrederechter verzoeken om deze beslissing ambtshalve te nemen of wordt dergelijk verzoek automatisch aanzien als een vordering zoals bedoeld in 1148 GW?

Om een huurgoed zo snel mogelijk vrij te krijgen, lijkt het me immers interessanter om te vragen art. 1154 GW toe te passen: aanwijzen van een curator, 40 dagen wachten en de inboedel uit de hand of openbaar verkopen.
Dergelijke procedure lijkt echter enkel mogelijk wanneer de Vrederechter besluit om niet te verzegelen. Dit is op zijn beurt enkel mogelijk wanneer de huisraad volgens de Vrederechter niet meer dan € 1.240 bedraagt en art. 1151, 2° van toepassing is.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”