Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Marie-Anne
Topic Starter
Berichten: 2

aangifte nalatenschap: graag tips

#1 , 3 jaar 4 maand geleden (29 apr 2015 22:39)

Beste,

Recent is mijn vader overleden en ik ben ik samen met mijn moeder begonnen met het invullen van de formulieren van de nalatenschap. Dit blijkt echter een hele klus te zijn. Na wat info bij de bank en de plaatselijk maatschappelijk werkster van het OCMW geraken we er helemaal niet meer uit.
Er zijn 2 kinderen.

De situatie is al volgt:
- ouders waren getrouwd met een huwelijkscontract waarin stond dat indien er geen kinderen zouden komen alles naar de langst levende zou gaan,
- indien er kinderen uit het huwelijk voortvloeiden zou het verdeeld worden in de helft.

Vraag 1:
Veronderstel ik nu dat dit het wettelijk stelsel is?
Betekent dit dat er gemeenschappelijk vermogen is en eigen vermogen?
Zo ja wat is dat het gemeenschappelijk vermogen en wat is het eigen vermogen.
gemeenschappelijk vermogen= gezinswoning, spaarrekening op beide namen, effectenrekening op beide namen?
eigen vermogen van vader: ???
eigen vermogen van moeder: ???

Vraag 2:
Betekent dit concreet
- dat moeder de helft van het huis krijgt (naakte eigendom + hele vruchtgebruik)
- 2 kinderen: naakte eigendom, dus elk 1/4

En voor de roerende goederen:
- ook te delen door 2 waarvan moeder de helft krijgt en de kinderen de helft (dus elk kind 1/4)?


Vraag 3:
Op het formulier van de nalatenschap moet ook vermeld worden het aandeel in het onroerend goed/roerend goed. Is dat deze verdelingssleutel?

Alvast bedankt, als iemand me een beetje op weg kan helpen.
Marie-Anne

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 3 jaar 4 maand geleden (29 apr 2015 22:42)

Aangezien er een huwelijkscontract is dient u zich te wenden tot een notaris die een akte van erfopvolging moet opstellen.
Daarin zal u in detail zien wie wat erft.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

wolf2
Berichten: 2071

#3 , 3 jaar 4 maand geleden (30 apr 2015 07:52)

Laten we beginnen bij het begin (maar het is wel duidelijk dat U iets doet waar U geen kaas van gegeten heeft)

U vermeldt een huwelijksontract.
Daar moet U uit halen:
1 welk stelsel is van toepassing (u zegt dat niet)
2 hoe gebeurt de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen (als er één is)
3 hebben de echtgenoten elkaar een voordeel gedaan wat de nalatenschap betreft (wat men een Gifte tussen Echtgenoten noemt)?

Hetgeen U vermeldt "alles, behalve bij kinderen, dan de helft" lijkt me véél meer een bepaling over 3 dan over 2.

Dus typ maar een beetje over; meer dan 25 lijnen zullen het wel niet zijn.
Met die informatie zullen we dan weer verder doen.

--------------------------------

Let op dat U het allerlaatste formulier gaat gebruiken op de site voor de aangifte: rechts boven in kleine lettertjes VLABEL-01-150401; anders spreken we later naast elkaar.

Reclame

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 3 jaar 4 maand geleden (30 apr 2015 17:54)

Dergelijke huwelijkscontracten kwamen vroeger veel voor, misschien wel de standaard. Ik ben er al een aantal zo tegengekomen. Indien er geen kinderen zijn, is alles voor de langstlevende (LLE). Als er kinderen zijn , behoudt de LLE zijn deel en bekomt enkel het vruchtgebruik van de nalatenschap. De kinderen verdelen de blote eigendom. Dit maakt uit dat , als er kinderen zijn, dit thans overeenkomt met het wettelijk stelsel.
Wat is gemeenschappelijk : alles wat aan lonen, pensioenen en derg. door beide partners is verworven, de woning die samen werd aangekocht , alles wat niet aan één partner kan worden toegewezen. Hierbij alle (spaar)rekeningen en effectenrekeningen.
Wat is eigen vermogen : waarschijnlijk alleen maar het onroerend goed dat elke partner geerfd heeft en nu nog als zodanig heeft.
Wat komt in de nalatenschap : de helft van de gemeenschap plus eventueel een eigen vermogen. De LLE bekomt hierop het vruchtgebruik , de kinderen verdelen de blote eigendom gelijkmatig.
De verdeling van onroerende goederen wordt genoteerd door het Registratiekantoor. Voor roerende goederen ( rekeningen en effecten) moet men dat zelf regelen. Vraag medewerking van uw bank.
De bank zal idd een akte van erfopvolging vragen. Wegens het huwelijkscontract moet een notaris dat afleveren. De aangifte kan je zelf wel doen.
Waarom de Registratie in dit geval geen attest mag afleveren vind ik eigenaardig. Dit ruikt naar monopoly. De Registratie kan dat evengoed, zelfs als er een huwelijkscontract is.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Marie-Anne
Topic Starter
Berichten: 2

#5 , 3 jaar 4 maand geleden (30 apr 2015 18:55)

Hierbij dan de info uit het huwcontract:
art. 1:... het regiem der algemene gemeenschap zoals deze vastgesteld is bij artikel 1526 van het Burgerlijk Wetboek. Deze gemeenschap zal begrijpen alle roerende en onroerende goederen die zij tegenwoordig bezitten en die zij durende het huwelijk ten welken titel ook zullen verkrijgen. De gemeenschap zal gehouden zijn tot alle persoonlijke schulden van de echtgenoten zowel deze die het huwelijk voorafgaan als deze die de goederen zullen belasten dewelke door de echtgenoten gedurende het huwelijk zullen verkregen zijn. En bijgevolg zal er geen aanleiding bestaan tot vergoeding noch wederneming ten welken titel ook.
art. 2: Ten titel van overeenkomst en tussen vennoten en bij afwijking van de verdeling per helft bepalen partijen dat die gehele algemene gemeenschap van rechtswege en in vollen eigendom zal toekomen aan de overlevende van hun beiden, ieder echtgenoten de kans hebbende het langst te leven. Ingeval er kinderen uit dit huwelijk bestaan zal die gemeenschap voor de helft vollen eigendom en de helft vruchtgebruik toebedeeld worden aan de overlevende echtgenoot en de overblijvende helft naakte eigendom aan de wettelijke erfgenamen.

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#6 , 3 jaar 4 maand geleden (30 apr 2015 20:04)

Is contract met algehele gemeenschap van goederen.
Dus echtgenoten kunnen geen enkel persoonlijk goed bezitten.
En aangezien er kinderen zijn is van artikel 2 enkel de laatste zin van toepassing.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 3 jaar 4 maand geleden (30 apr 2015 20:18)

Ja , alles is gemeenschap. Er is geen eigen vermogen. De uitwerking van art. 2 stemt dus nu overeen met het wettelijk stelsel.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

wolf2
Berichten: 2071

#8 , 3 jaar 4 maand geleden (30 apr 2015 21:33)

Inderdaad, om de bankrekeningen vrij te krijgen heeft U een akte nodig die alleen een notaris kan opstellen.
Dat moet U niet beletten om toch zelf de aangifte van nalatenschap op te stellen.

Het huwelijkscontract is niet hetzelfde als het huidige wettelijk stelsel.

In het huidige wettelijk stelsel zou uw moeder krijgen:
- de helft van de gemeenschap op grond van het huwelijksvermogenrecht
- en het vruchtgebruik op de andere helft en het vruchtgebruik op het volledige eigen vermogen op grond van het erfrecht.
De kinderen verdelen onder elkaar de blote eigendom van de helft van de gemeenschap en de blote eigendom van het volledige eigen vermogen, beide op grond van het erfrecht.

In dit huwelijkscontract krijgt uw moeder:
- de helft van de gemeenschap en het vruchtgebruik op de andere helft, beide op grond van het huwelijksvermogenrecht
- het vruchtgebruik op het volledige eigen vermogen op grond van het erfrecht.
De kinderen verdelen onder elkaar de blote eigendom van de helft van de gemeenschap en de blote eigendom van het volledige eigen vermogen, beide op grond van het erfrecht.

Zoals U ziet is het resultaat hetzelfde; en aangezien er alleen gemeenschappelijke kinderen zijn waarvan geen enkele een inkorting vraagt (bvb. omdat er te grote levensverzekeringen zijn aangegaan) doet het er niet toe op grond van welke spelregels uw moeder het vruchtgebruik krijgt op de andere helft van de gemeenschap.

Bovenaan blz. 3 van de aangifte zet U (bij gedetailleerde beschrijving van de toebedeling): (LLE is een geijkte afkorting voor de Langstlevende echtgenoot/ote)
1/2 VE + 1/2 VG aan de LLE

En onderaan blz. 3, bij aangever 1 (moeder), bij aandeel in de erfenis:
1/1 VG

bij aangever 2 en 3 zet U telkens:
1/2 BE

Deze korte lijntjes volstaan.

------------------------------

Er wordt dikwijls gezegd dat bij een stelsel van algehele gemeenschap, er geen eigen goederen zijn of kunnen zijn.
Meestal zijn die er niet, maar als één van de echtgenoten ooit een schenking kreeg of een legaat met verbod tot het in de gemeenschap brengen er van, dan blijft dat een eigen goed.
Maar laten we aannemen dat dat niet het geval is.
Dan geeft U alle goederen aan bij Gemeenschappelijk vermogen; en vult U de kolom raming volle eigendom in, maar laat U de twee laatste kolommen leeg.

Bij eigen vermogen geeft U enkel het passief aan (eventueel 1 of 2 forfaits).

--------------

Vraag 2:
Betekent dit concreet
- dat moeder de helft van het huis krijgt (naakte eigendom + hele vruchtgebruik)
- 2 kinderen: naakte eigendom, dus elk 1/4

En voor de roerende goederen:
- ook te delen door 2 waarvan moeder de helft krijgt en de kinderen de helft (dus elk kind 1/4)?

U moet geen onderscheid maken tussen huis en andere goederen.
Moeder krijgt de 1/2 in volle eigendom + het VG op de andere 1/2 van alles.
Elk kind krijgt 1/4 in blote eigendom.

------------------------------------------

OK ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”