Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
meesje
Topic Starter
Berichten: 425

opnemen erfenis

#1 , 3 jaar 7 maand geleden (18 feb 2015 16:52)

Ouders waren gehuwd zonder contract. Mijn vader is overleden.
Ik ben de enige erfgenaam van mijn moeder.

Toen vader overleed heb ik het spaargeld dat ik erfde in blote eigendom niet opgevraagd.
Dat deed ik doelbewust omdat moeder in prima gezondheid verkeert terwijl mijn eigen gezondheid minder goed is.
Het valt niet uit te sluiten dat moeder mij zal overleven.

Zelf heb ik twee kinderen. Aangezien mijn "vermogen" veel groter is dan dat van mijn moeder was het in het voordeel
van mijn kinderen dat ik mijn erfdeel niet opvroeg omdat ze bij mijn overlijden veel meer successierechten zouden moeten betalen op dat bedrag
dan wanneer zij dit later rechtstreeks van hun grootmoeder zouden erven (steeds in de veronderstelling dat ik eerst overlijd).

Nu vraag ik me af:

1. Indien de gezondheidstoestand van mijn moeder plots zou verslechteren, kan ik dan nu nog mijn erfdeel in bezit nemen zonder problemen te krijgen met de fiscus (ik beschik over alle rekeninguittreksels van mijn moeder, voor de hele periode vanaf het overlijden van mijn vader, ondertussen bijna vijf jaar geleden)?
2. Kan mijn moeder een testament opstellen waarbij ze als enige erfgenamen mijn twee kinderen aanduidt (wat ik een goede oplossing zou vinden; ik verlang er niet naar om mijn reservatair deel te krijgen).
Waar een weg is is een wil.

wanton
Berichten: 8719
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 3 jaar 7 maand geleden (18 feb 2015 19:08)

1. Dit kan eigenlijk niet zonder tussenkomst van uw moeder. Maar jij hebt recht op de helft van het bezit op datum van overlijden van uw vader. Dat moet niet effectief gebeurd zijn in dezelfde periode.
2. Uw moeder kan , mits uw goedvinden, via testament al haar tegoeden overmaken aan uw kinderen. U kan desnoods haar erfenis weigeren ten gunste van uw kinderen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

meesje
Topic Starter
Berichten: 425

#3 , 3 jaar 7 maand geleden (18 feb 2015 19:26)

1. mijn moeder laat het initiatief vrijwillig aan mij over, gaat zeker akkoord indien ik voor deze oplossing zou kiezen
2. is het niet zo dat indien ik de erfenis van mijn moeder weiger door mijn kinderen hetzelfde bedrag aan successierechten moet worden betaald (als zou ik alles erven) en niet het lagere als gevolg van de opsplitsing van diezelfde erfenis tussen twee kleinkinderen (degressiviteit)?
Waar een weg is is een wil.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”