Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
wolf2
Topic Starter
Berichten: 2071

enorme boetes in successierecht/overgang Vlaams Gewest

#1 , 3 jaar 7 maand geleden (10 feb 2015 11:39)

Tot nieuwjaar werd de volgende boete opgelegd als een aangifte in de SR te laat werd ingediend: 25 euro per maand per erfgenaam (met een mildering als men nog in de eerste maand indiende: 2,50 euro per erfgenaam).

Sinds nieuwjaar bedraagt de boete 5% van de verschuldigde rechten (per erfgenaam) als men maximum 5 maand te laat is (dus van 1 dag tot 5 maand), in de gevallen waar men geen uitstel heeft aangevraagd.

Wie dus 10.000 euro SR moet betalen en 2 dagen te laat is, betaalt ... 500 euro boete. Slik.

Vraagt men uitstel, dan is het 1%.

Maar nu straft men dus mensen met terugwerkende kracht: de gevolgen van het niet vragen van uitstel waren niet gekend. Er is geen enkele overgangsmaatregel voorzien in de VCF. Dit krijgt nog een staartje.

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 3 jaar 7 maand geleden (10 feb 2015 12:41)

Dit is de uiting van medeleven met onderdanen op een ogenblik dat hun hoofd niet in de eerste plaats bij administratieve pesterijen staat.
Zeer sociale maatregel....gebrek aan empathie? Men gaat in de goede richting, nog meer regelneverij.......doe zo verder arm Vlaanderen dan kom je in het book of records.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#3 , 3 jaar 7 maand geleden (10 feb 2015 12:45)

Iedere sprookjesverteller heeft recht op het vlees dat bij zijn verhaal past.
OK zolang men er niet geïnteresseerden niet mee lastig valt.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 3 jaar 7 maand geleden (12 feb 2015 11:54)

“Art.124.Elke persoon die de aangifte te laat inlevert,loopt individueel per maand vertraging een boete op van 25 EUR,vertraging waarbij elke begonnen maand voor een gehele maand wordt aangerekend.Het totaal dezer boeten mag het tiende van de door de overtreder verschuldigde rechten niet te boven gaan...”(31 maart 1936 Wetboek Successierechten).

“Art. 3.18.0.0.6. (http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Docum ... ref=search)
§ 1. Als de aangifte niet binnen de aangiftetermijn, vermeld in artikel 3.3.1.0.5, § 2, of 3.3.1.0.6, is ingediend, is elke persoon die tot de aangifte gehouden is, een belastingverhoging verschuldigd, conform de onderstaande tabel :

blik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn
belastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaf tot en met de laatste dag van

dag 1 maand 5 5

maand 6 maand 11 10

maand 12 maand 17 15

maand 18 20

‘Verlenging’ uit art.41 Wetboek Successierechten (= art.3.3.1.0.7 Vlaamse Codex Fiscaliteit) is geen ‘Uitstel‘. ? Wat bedoelt u dan met ‘uitstel’ ?

“Art.2. De wet beschikt alleen voor het toekomende;zij heeft geen terugwerkende kracht.”(Burgerlijk Wetboek)
De "Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013" verscheen in het Staatsblad van 23-12-2013
“Art.7.0.0.0.1.Titel 1, 3, 4, 5, 6 en 7 van dit decreet treden in werking op 1 januari 2014
Ik zie aan art.3.18.0.0.6. geen wijzigingen na 1 januari 2014.Art.2 Burgerlijk Wetboek lijkt dus in acht genomen,ook al is de sanctie zwaarder.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

sirrush
Berichten: 6

#5 , 3 jaar 5 maand geleden (05 apr 2015 10:16)

@wolf2

VLABEL doet moeilijk op meerdere dingen.

Zoals u hier aanhaalt is er geen overgangsmaatregel voorzien en werken ze met terugwerkende kracht.

Dit is net hetzelfde als bij mij voor terugbetaling van de registratierechten (groot naar klein beschrijf).
Federale overheid heeft mijn dossier oktober 2014 doorgestuurd naar VLABEL, die vanaf 01/01/2015 verantwoordelijk is.

VLABEL weigert de uitbetaling mits in VCF staat dat er maximaal 1 jaar tussen aankoop nieuwe woonst en verkoop oude woonst mag zitten.
Raar dat de VCF pas vanaf 01/01/2015 in voege is voor dit(Vlaamse codex, dus geen federale dus tot 31/12/2014 kan men niet verwijzen naar de VCF) en dat mijn dossier aangevraagd dis in 2014.

Mijn notaris zelf is al uit zijn dak gegaan en naar de orde van notarissen geweest maar VLABEL houd been stijf.
Zo zullen ze wel besparen, op kap van de werkende mens.


Groetjes

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”