Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
philels
Topic Starter
Berichten: 3

Erfenisrecht afhankelijk van samenlevingsvorm.

#1 , 3 jaar 8 maand geleden (15 jan 2015 14:43)

Hallo,

Heb hier reeds een beetje rondgelezen om te trachten een beeld te krijgen van de mogelijkheden die we hebben, maar wou toch graag even bevestiging vragen (of correctie indien ik het verkeerd geinterpreteerd zou hebben) van het volgende.

Mijn partner en ik zijn feitelijk samenwonend met 3 kinderen (van ons beiden) en in het bezit van een gezinswoning opgericht onder beding van aanwas. Daarnaast zijn er tevens roerende bezittingen gemakshalve in gemeenschappelijk bezit verondersteld. Kloppen dan de volgende scenarios ?

1) stel dat we niks doen, dan gaat bij sterven van één van ons beiden, de woning in volle eigendom (VE) naar de langstlevende (mits betaling van de
registratierechten op de vererfde helft). Het roerend vermogen wordt gesplitst in 2, en de helft gaat in VE naar de kinderen.

2) we gaan wettelijk samenwonen (en zeggen het beding van aanwas op) en maken geen testament, dan gaat de helft van de woning in naakte eigendom (NE)
naar de kinderen en in vruchtgebruik (VG) naar de langstlevende. Het roerend vermogen blijft idem als in punt 1)

3) wettelijk samenwonen + testament : idem als 3 behalve dat het roerend vermogen tot in totaal 5/8sten aan de langstlevende kan toebedeeld worden (3/4den
van de helft reservatair aan de kinderen) ?

4) huwen wettelijk stelsel : idem aan 2 behalve dat de helft van het roerend vermogen in VE en de helft in VG naar de langstlevende gaat ; de kinderen krijgen de
helft van het roerend vermogen enkel in NE.

5) huwen met contract : alles is mogelijk ?

Klopt dit ? Kan ik door te huwen volgens wettelijk stelsel en nadien een testament op te maken hetzelfde bereiken als huwen met een contract of zijn daar verschillen tussen ? En tenslotte : moet ik voor punten 2 tot en met 5 altijd het beding van aanwas opzeggen of wordt het in 1 of meerdere van de bovenstaande scenarios automatisch overruled ?

Alvast bedankt voor jullie input.

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 3 jaar 8 maand geleden (15 jan 2015 17:21)

[quote="philels"]Hallo,


1) stel dat we niks doen, dan gaat bij sterven van één van ons beiden, de woning in volle eigendom (VE) naar de langstlevende (mits betaling van de
registratierechten op de vererfde helft). Betaling registratierechten op de volledige waarde van de woning in dit geval!Het roerend vermogen wordt gesplitst in 2, en de helft gaat in VE naar de kinderen.Neen. Het is het roerend vermogen van de overledene dat naar de kinderen gaat. Dat is niet noodzakelijk de helft van de som van jullie roerende waarden.

2) we gaan wettelijk samenwonen (en zeggen het beding van aanwas op) en maken geen testament, dan gaat de helft van de woning in naakte eigendom (NE)
naar de kinderen en in vruchtgebruik (VG) naar de langstlevende. Klopt Het roerend vermogen blijft idem als in punt 1)Mits inachtname van mijn opmerking daaromtrent.

3) wettelijk samenwonen + testament : idem als 3 behalve dat het roerend vermogen tot in totaal 5/8sten aan de langstlevende kan toebedeeld worden (3/4den
van de helft reservatair aan de kinderen) ?Ieder van de samenwoenden behoudt zijn eigen roerend vermogen. Eén vierde daarvan kan hij/zij nalaten aan wie hij/zij wil.

4) huwen wettelijk stelsel : idem aan 2 behalve dat de helft van het roerend vermogen in VE en de helft in VG naar de langstlevende gaat ; de kinderen krijgen de
helft van het roerend vermogen enkel in NE. Klopt

5) huwen met contract : alles is mogelijk ?Neen. Vermits er kinderen zijn moet die hun reservatair erfdeel steeds gerespecteerd worden.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

philels
Topic Starter
Berichten: 3

#3 , 3 jaar 8 maand geleden (15 jan 2015 17:46)

Bedankt voor je antwoord.
Onder punt 1 : je zegt dat registratierechten over de totale woning verschuldigd zijn ? Maar indien we beiden voor de helft eigenaar zijn, dient de overlevende dan ook op zijn eigen helft
registratierechten te betalen ? Aan zijn eigendom verandert er toch niks ?

Gemakshalve had ik gesteld dat de globale roerende bezittingen gemeenschappelijk waren (bv. rekeningen op beider naam). Dus in zo'n geval neem ik aan dat de helft van dat
gemeenschappelijk vermogen naar de kinderen gaat ?

Onder punt 5 : kan men niet in een huwelijkscontract de volledige eigendom (ook roerend) aan de langstlevende overlaten. Of bedoel je dat men via contract geen derden kan doen erven en zijn
kinderen uitsluiten ?


Alvast bedankt voor de moeite !!

En indien iemand nog zou kunnen helpen met de onderstaande vragen (laten we gemakshalve uitgaan van de eenvoudige situatie dat we enkel elkaar (partners) en eigen kinderen in de erfenis willen betrekken) :

Kan ik door te huwen volgens wettelijk stelsel en nadien een testament op te maken hetzelfde bereiken als huwen met een contract of zijn daar verschillen tussen ?
En tenslotte : moet ik voor punten 2 tot en met 5 altijd het beding van aanwas opzeggen of wordt het in 1 of meerdere van de bovenstaande scenarios automatisch overruled ?

Reclame

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#4 , 3 jaar 8 maand geleden (15 jan 2015 18:44)

Betreft de tontine/beding van aanwas: inderdaad enkel registratierecht op de helft (heb verward met uit onverdeeldheidtreding).
Indien de rekeningen op beider naam staan dan is het inderdaad de helft daarvan die wordt vererfd.
Enkel een beding dat de langstlevende alles (wat tot het gemeenschappelijk bezit behoort) erft maakt dat mogelijk maar is af te raden indien er kinderen zijn omdat men dan bij het tweede overlijden een tweede maal erfenisrechten betaalt op hetzelfde.
Via testament moet u steeds het reservatair deel van de kinderen respecteren. Antwoord is dus neen.
Bij mijn weten stopt een tontine niet automatisch tenzij ze een beperkte duur heeft.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

philels
Topic Starter
Berichten: 3

#5 , 3 jaar 8 maand geleden (16 jan 2015 11:43)

Ok, is me nu al veel duidelijker.
Hartelijk bedankt !

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”