Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Paulette
Topic Starter
Berichten: 1

Successierechten Waals Brabant

#1 , 3 jaar 10 maand geleden (16 nov 2014 12:55)

Kan iemand mij het bedrag zeggen wat ik zal moeten betalen bij overlijden van mijn broer ?
Hij is nu woonachtig in Waals Brabant. Ik ben enige begunstigde. Hij heeft 200.000 euro op de bank.
Als hij in Waals Brabant blijft wonen (hij is zeer ernstig ziek) wat betaal ik bij zijn overlijden aan successierechten ? Ik geraak aan die percentages niet uit. 70 % is erg veel toch ?

Ik zou graag mijn broer verzorgen in zijn laatste maanden, daarvoor zou hij eventueel (we bekijken deze optie samen) dicht bij mij komen wonen. Dat is in Oost-vlaanderen. Is dat dan anders ? Of moet je al langer in Vlaanderen wonen voor het een ander tarief is ?

dank u wel

Paulette

basejumper
Berichten: 2758
Locatie: Diest

#2 , 3 jaar 10 maand geleden (16 nov 2014 20:53)

successie Wallonië

0,01 tot 12.500 20 %
12.500,01 tot 25.000 25 %
25.000,01 tot 75.000 35 %
75.000,01 tot 175.000 50 %
Boven de 175.000 65 %

op 200.000 betaal je dus

0 - 12500 aan 20 % = 2500
12501 - 25000 aan 25 % = 3125
25001 - 75000 aan 35 % = 17500
75001 - 175000 aan 50 % = 50000
175001 - 200000 aan 65 % = 16250

In totaal dus 89.375 op 200.000

Voorwaarden om aan Vlaamse successie onderworpen te worden

De laatste fiscale woonplaats van de overledene moet in het Vlaams Gewest liggen. Enkel dan zijn de Vlaamse successierechten van toepassing.

Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

Uw broer kan u wel een schenking doen

Uitsluitend in Wallonië zijn de roerende schenkingen tussen broers/zusters, ooms/tantes en neven/nichten onderworpen aan een tarief van 5 %. In alle andere gevallen van roerende schenkingen zal een tarief van 7 % worden toegepast.

Deze schenkingsrechten liggen dus een pak lager dan successierechten.

raadpleeg uw notaris
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Sirkii
Berichten: 2755

#3 , 3 jaar 10 maand geleden (18 nov 2014 21:24)

Uw broer kan idd het grootste deel of zelfs alles aan u schenken en er op vertrouwen dat jij je woord houdt qua verzorging etc. Deze schenking officialiseer je met de twee aangetekende brieven of een pacte adjoint. Met die documenten en het bewijs van overschrijving ga je naar een registratiekantoor in Wallonië (best met een bankcheque van 5% anders moet je je documenten achterlaten en krijg je ze pas terug na verwerking van je overschrijving) en is de schenking een feit zonder alsnog de hoge rechten te moeten betalen mocht hij binnen de drie jaar overlijden. Een notaris heb je daar niet voor nodig.

Schenkingen onder voorwaarden doet je broer idd wel best bij notaris wegens ingewikkeld want "gegeven is gegeven". Er zijn niet veel mogelijkheden. Je zou de schenking kunnen combineren met een "contractuele" overeenkomst van verzorging voor x euro per maand (een deel van zijn vervangingsinkomen) zelfs als je uitgaven groter zijn. Je zou met je broer een leningsovereenkomst kunnen afsluiten die hem het recht geeft tot de grootte van de schenking na aftrek van de 5% op afroep van jou te ontlenen met terugbetalingskadans op zijn tempo (dus niet). Best een advocaat zo n contract laten opstellen.

Zo n constructie wordt soms gebruikt bij een stervende gescheiden ouder om de roerende erfenis tot meerderjarigheid van de kinderen op waterdichte manier te parkeren bij bv familielid. In deze situatie erven de kinderen bij overlijden weliswaar (met betaling successierechten in rechte lijn) maar kunnen ze niet aan het geld evenmin als de overblijvende ouder die de goederen moet beheren tot de meerderjarigheid. (De voogdij bij overlijden van een ouder werd in 2001 afgeschaft)

Uw broer kan ook een bewindvoeringsverklaring neerleggen bij t vredegerecht waarin hij aangeeft dat hij u wil als bewindvoerder. Formulier invullen. Hij wordt opgeroepen voor een gesprekje en t is gebeurd. De activatie is een procedure bij de vrederechter die start met een medische verklaring. Ook voor wilsbeschikkingen en eventueel euthanasie (specifieke te volgen procedures).

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”