Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Flemings
Topic Starter
Berichten: 1

Bank maakt fout bij uitbetaling erfgenamen

#1 , 4 jaar 1 maand geleden (18 aug 2014 11:04)

Mijn kinderloze tante overlijdt. Volgens haar testament (en de akte van erfopvolging opgesteld door een notaris) zijn er drie wettelijke erfgenamen en twee legatarissen.

Het grootste deel van de nalatenschap bevindt zich op een rekening van KBC. Deze bank belegt een korte vergadering met de erfgenamen om het geld vrij te geven. De legatarissen zijn niet uitgenodigd. Iedereen tekent een document waarin geen bedragen of percentages vermeld staan; het gaat erom dat iedereen akkoord gaat dat het geld wordt vrijgegeven.

Wat blijkt achteraf? De bank betaalt enkel de drie erfgenamen uit, en dan nog verkeerd. De drie erfgenamen krijgen elk 33%, terwijl de verdeling 50-25-25% had moeten zijn. Eén van de erfgenamen is immers de broer van de overledene, en heeft recht op 50% van de nalatenschap. De akte van erfopvolging is heel duidelijk, maar de bank houdt er geen rekening mee en beslist willekeurig over te gaan naar een 33-33-33-verdeling.

De notaris stelt dat vast, neemt eerst mondeling contact op met de bank, en daarna schriftelijk. KBC weigert echter zijn verantwoordelijkheid op te nemen en de fout recht te zetten.

De twee personen die geld teveel ontvingen, weigeren uit eigen beweging de gedupeerde erfgenaam uit te betalen.

KBC argumenteert dat ze geen beeld had op de totaliteit van de nalatenschap, en dan maar elk één derde gaf. Dat klopt niet, want de bank beschikte over de akte van erfopvolging waar alles zeer duidelijk opgesomd staat. Bovendien hoeft de bank geen zicht te hebben op zaken die haar niet aanbelangen.

Verder beweert KBC dat de gedupeerde erfgenaam tijdens die bewuste vergadering akkoord ging met 33-33-33 in plaats van 50-25-25. Dat is niet alleen een grove leugen, het is bovendien absurd te veronderstellen dat iemand akkoord zou gaan om 33% te ontvangen, terwijl hij recht heeft op 50%. Heel merkwaardig is dat er van de alternatieve, door de KBC gekozen verdeling nergens iets op papier staat, laat staan getekend is door de erfgenamen. Wie in een bankkantoor de kleinste verrichting doet, moet daar een document voor ondertekenen, maar hier (en we spreken over enkele tienduizenden euro's) hoefde dat om één of andere reden niet.

KBC werd via een advocaat in gebreke gesteld, maar heeft zijn fout niet rechtgezet tegen de vooropgestelde termijn.

Via het bankkantoor van de gedupeerde erfgenaam werd de ombudsdienst van de KBC ingeschakeld, maar die heeft zich nog niet uitgesproken.

Is zoiets nog al gebeurd? Beschikken banken niet over een verzekering om dergelijke fouten op te vangen (mochten de mensen die teveel ontvingen, niet over de brug willen komen)?

Is het normaal dat de bank enkel de erfgenamen, en niet de legatarissen uitbetaalt?

caroline1234
Berichten: 114

#2 , 4 jaar 4 weken geleden (22 aug 2014 06:21)

even naar boven brengen want ben ook geinteresseerd in een antwoord

Bematix
Berichten: 19

#3 , 4 jaar 1 week geleden (12 sep 2014 12:38)

Als uw verhaal volledig klopt lijkt het me dat KBC volledig in de fout is gegaan.

Mijn inziens moeten de banken bij de verdeling van tegoeden uit een nalatenschap een zeer voorzichtige houding aannemen. D.w.z. dat zij niets mogen vereffenen zonder hiervoor de expliciete instructies te hebben ontvangen van ofwel ALLE erfgenamen ofwel de notaris, met ontslag van iedere aansprakelijkheid.

Indien de bank op de hoogte was wie de erfgenamen waren én hoe de nalatenschap verdeeld moest worden, dan moeten zij dit zo uitvoeren. Tenzij niemand hen heeft ontslagen van iedere aansprakelijkheid, zijn zij mijn inziens verantwoordelijk voor de foute verdeling.

Reclame

johanb1977
Berichten: 117

#4 , 4 jaar 2 dagen geleden (18 sep 2014 08:34)

Wij hebben hetzelfde voor maar bij ons is de verdeling nog niet gedaan.
Het geld staat nog steeds geblokkeerd.

Kan deze berekening nog worden rechtgezet zodat de berekening correct is?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”