Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
StijnVandijck
Topic Starter
Berichten: 2

Aangifte van nalatenschap

#1 , 4 jaar 1 maand geleden (28 jul 2014 17:45)

Hallo iedereen,

Mijn vader is een tijdje geleden overleden (als langslevende ouder) en ik had een paar vragen i.v.m. de aangifte van nalatenschap.

1. Mijn vader had het vruchtgebruik van de gezinswoning maar de kinderen hebben een gedeelte (3/8) van het huis in 'naakte' eigendom.
Ik veronderstel dat voor het opstellen van het actief de waarde van het huis maar voor 5/8 moet geteld worden vermits er op de 3/8 van de kinderen al successierechten betaald zijn ?

2. De termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap is 4 maanden.
Als het overlijden op 10 mei plaats vond, mag de aangifte dan op 10 september nog binnengebracht worden of moet het ten laatste op de 9e binnen zijn.

3. Mijn vader stortte elk kind met nieuwjaar zo 'n 1000 euro, dat was dan voor de verjaardagen van de kinderen, Sinterklaas....
Moeten deze bedrage als giften vermeld worden in de aangifte of niet ?

4. Alle inkomsten na het overlijden zoals
- terugbetaling persoonsbelasting (Indien ja, wat met de aangifte van volgend jaar waarvan we het te krijgen bedrag nog niet weten ?)
- terugstorting niet gebruikte dienstencheques
- teruggestorte bedragen van autoverzekering...
- extra maand pensioen als begrafenisvergoeding
, moeten deze meegeteld worden voor het bepalen van het actief ?

5. Kan de roerende voorheffing van het huis die nog betaald moet worden (factuur is na het overlijden toegekomen) proportioneel (5/12 indien het overlijden in mei was)
ingebracht worden in het passief ?

6. Kunnen rekeningen voor water/electriciteit/gas die teruggaan op de periode voor het overlijden ingebracht worden ?

Alvast bedankt !

j.demoor
Berichten: 10362

#2 , 4 jaar 1 maand geleden (30 jul 2014 10:52)

1.De kinderen erven slechts wat ze nog niet bezaten, namelijk 5/8 volle eigendom van de gezinswoning.
2.“Artikel 40. De termijn voor het inleveren van de aangifte van nalatenschap is vier maand, te rekenen van de datum van het overlijden, wanneer dit zich in het Rijk heeft voorgedaan...”(31 maart 1936 Wetboek Successierechten).
10/05/2014(niet inbegrepen) + 4maand =10/09/2014(inbegrepen).
3.“Artikel 7.De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen...”(31 maart 1936 Wetboek Successierechten).
Het is onwaarschijnlijk dat het bestuur dit bewijs zal leveren.
4 +5+6 .Wat de erfgenamen na het overlijden betaald wordt krachtens rechten verworven vóór het overlijden behoort tot de nalatenschap. Dit geldt ook voor de schulden.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#3 , 4 jaar 1 maand geleden (30 jul 2014 11:35)

StijnVandijck schreef:Hallo iedereen,

Mijn vader is een tijdje geleden overleden (als langslevende ouder) en ik had een paar vragen i.v.m. de aangifte van nalatenschap.

1. Mijn vader had het vruchtgebruik van de gezinswoning maar de kinderen hebben een gedeelte (3/8) van het huis in 'naakte' eigendom.
Ik veronderstel dat voor het opstellen van het actief de waarde van het huis maar voor 5/8 moet geteld worden vermits er op de 3/8 van de kinderen al successierechten betaald zijn ?
Slechts het deel dat vader in volle eigendom had moet vermeld worden , want alleen dat komt in de nalatenschap. U moet wel ergens vermelden dat het vruchtgebruik van die 3/8 overgaat op de blote eigendom , die u reeds bezit

2. De termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap is 4 maanden.
Als het overlijden op 10 mei plaats vond, mag de aangifte dan op 10 september nog binnengebracht worden of moet het ten laatste op de 9e binnen zijn.
10 september is de uiterste datum

3. Mijn vader stortte elk kind met nieuwjaar zo 'n 1000 euro, dat was dan voor de verjaardagen van de kinderen, Sinterklaas....
Moeten deze bedrage als giften vermeld worden in de aangifte of niet ?
cadeaus van die orde voor verjaarag en derg. moeten niet vermeld worden
4. Alle inkomsten na het overlijden zoals
- terugbetaling persoonsbelasting (Indien ja, wat met de aangifte van volgend jaar waarvan we het te krijgen bedrag nog niet weten ?)
- terugstorting niet gebruikte dienstencheques
- teruggestorte bedragen van autoverzekering...
- extra maand pensioen als begrafenisvergoeding
, moeten deze meegeteld worden voor het bepalen van het actief ?
Belastingen waarvan nog geen inkohiering is gebeurd niet vermelden. Andere bedragen ook niet. Begrafenisvergoeding wordt in principe aan de erfgenamen betaald
5. Kan de roerende voorheffing van het huis die nog betaald moet worden (factuur is na het overlijden toegekomen) proportioneel (5/12 indien het overlijden in mei was)
ingebracht worden in het passief ?
De onroerende voorheffing 2014 kan idd voor 5/12 worden ingebracht
6. Kunnen rekeningen voor water/electriciteit/gas die teruggaan op de periode voor het overlijden ingebracht worden ?
Dergelijke sommen kunnen afgetrokken worden à rata temporis : voor het aantal dagen van vorige betaling tot dag van overlijden

Alvast bedankt !


Indien gewenst , bezorg ik een voorbeeld. Graag dan email via PB.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Reclame

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#4 , 4 jaar 1 maand geleden (30 jul 2014 12:36)

@Wanton: Als een alleenstaande overlijdt en er nog geen inkohiering is gebeurd van de belastingen met betrekking tot de inkomsten van het aanslagjaar dat het jaar van overlijden voorafgaat (en volgens simulatie van de aangifte blijkt dat een substantieel bedrag aan belastingen zal moeten worden betaald) + idem voor jaar waarin het overlijden plaatsvond, hoe kan de som van die twee grote bedragen uit de erfenis worden gehouden?
Anders betaalt men erfenisrechten op een deel van het passief.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

StijnVandijck
Topic Starter
Berichten: 2

#5 , 4 jaar 1 maand geleden (31 jul 2014 15:57)

Ik had nog een paar extra vragen :

- Op de aangifte moet je ook de waarde van kleding, auto & inboedel zetten.
Ik las ergens dat de 5/8 factor (zie boven) ook toegepast mag worden op de geschatte waarde van de inboedel, klopt dit ?
Ik veronderstel al zeker niet voor de kleding & wagen....of wel ?

- Als de teruggave van de belastingen aanslagjaar 2014 vermeld zou moeten worden : dit bedrag kan ik toch nooit te weten komen (mijn vader stortte veel aan het goede doel, had dienstencheques ....)

- Ik heb ook ergens gelezen dat erfenissen bestemd voor de overledene gedurende de laatste 3 jaar vermeld moeten worden. Mijn vader heeft twee jaar geleden 1500 euro geërfd van een nicht maar dat geld zit toch al in het actief vermits hij het gewoon op zijn spaarboekje heeft bijgezet ?

- Ik stel de aangifte op voor mij en mijn twee broers, is het voldoende om hen de aangifte te laten tekenen om moeten ze een expliciete volmacht geven ?

laureyli
Berichten: 9

#6 , 4 jaar 3 weken geleden (02 sep 2014 21:36)

Mijn vader is recent overleden en ik heb de aangifte van nalatenschap ingediend.
Mijn ouders waren getrouwd met algemene gemeenschap van goederen en met keuzebeding.
De notaris heeft een attest van erfopvolging gemaakt en daarin wordt beschreven dat voor een bepaalde bankrekening er een bedrag in naakte eigendom gaat naar de 2 kinderen gaat en vruchtgebruik voor de langstlevende echtgenote.
Nu is dat bedrag dat vermeld wordt in de akte van erfopvolging praktisch gelijk aan het saldo dat er bij overlijden van mijn vader was op die rekeningen.
Bv. er stond 100 000 Euro op één van die rekeningen, waarvan 95000 Euro naar de 2 kinderen zou gaan in naakte eigendom (dus 47500 Euro per kind).
Volgens het registratiekantoor wordt de opsplitsing per bankrekening gemaakt, dus in dit geval kan er maar max 50000 Euro totaal naar de 2 kinderen gaan (25000 Euro voor elk kind), alhoewel dat de totale erfenis roerende goederen op de verschillende bankrekeningen veel meer bedraagt.

Klopt dit ?

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#7 , 4 jaar 3 weken geleden (02 sep 2014 22:05)

Is 'algemene gemeenschap' weel correct? Ik heb eerder een vermoeden van gemeenschap van aanwinsten. Het zou dus kunnen dat dit bedrag afkomstig is van zijn ouders en buiten de gemeenschap is gebleven. De intresten zijn wel gemeenschappelijk. Was er een gift met clausule ' buiten de gemeenschap houden.'?
Misschien toch eens eerst uitleg gevraagd aan de notaris?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”