Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
christine2209
Topic Starter
Berichten: 11

Hoe lang heb ik tijd om erfenis te aanvaarden of verwerpen ?

#1 , 4 jaar 1 maand geleden (28 jul 2014 14:33)

Ik heb een halve blote eigendom geërfd van mijn vader waarop vruchtgebruik is door zijn tweede echtgenote.

De notaris wil alles zo snel mogelijk afhandelen ... en dwingt mij om te tekenen voor aanvaarding of verwerping binnen 1,5 maand na overlijden.

Hoe lang heb ik de tijd om te aanvaarden of eventueel te verwerpen ? Mijn vader is op 25 juni overleden.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 4 jaar 1 maand geleden (28 jul 2014 15:59)

Christine , graag iets meer detail over de toestand. Van wie was het huis oorspronkelijk? Was uw vader weduwnaar voor dit huwelijk of gescheiden van uw moeder?

Men heeft in principe veel meer tijd om een erfenis te aanvaarden of verwerpen. Maar de notaris wenst tijdig de aangifte te beeindigen.
Interpelleer hem eventueel over de gevolgen van één en ander.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

christine2209
Topic Starter
Berichten: 11

#3 , 4 jaar 1 maand geleden (28 jul 2014 17:31)

Huis was van mijn vader. Hij heeft zijn tweede vrouw ( was gescheiden van mijn moeder en was hertrouwd ) ook de helft nagelaten van de woonst + natuurlijk vruchtgebruik.
Zij waren gehuwd met scheiding der goederen en ik ben enigste kind van mijn vader, zij heeft geen kinderen.
In principe heeft mijn vader mij onterfd via testament ...

Op 25 juni is hij overleden en zijn notaris wil alles afgehandeld hebben voor midden augustus. Hij was vrij kordaat ...

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 4 jaar 1 maand geleden (30 jul 2014 10:48)

“Art.789.Het recht om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen verjaart door verloop van de tijd die voor de langste verjaring van onroerende rechten is vereist.”(31 maart 1936 Wetboek Successierechten)
Echter :
“Artikel 40. De termijn voor het inleveren van de aangifte van nalatenschap is vier maand, te rekenen van de datum van het overlijden, wanneer dit zich in het Rijk heeft voorgedaan...”(Wetboek Successierechten).Impliciet aanvaardt of verwerpt u daarin reeds de nalatenschap.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 4 jaar 1 maand geleden (30 jul 2014 11:25)

Ik zou zo maar niet weigeren. U erft eigenlijk een half huis , maar ook de helft van zijn roerende goederen (geld, banktegoeden). U betaalt successierechten op de blote eigendom = dat is afhankelijk van de leeftijd van zijn vrouw. Hou oud is die? Waarschijnlijk valt één en ander nog mee. Successierechten worden in principe betaald met de gelden die in de nalatenschap aanwezig zijn.
Dat de notaris aandringt op een vlugge beslissing is begrijpelijk en normaal. Aanvaarding onder boedelbeschrijving moet hij afhandelen binnen de drie maand.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

christine2209
Topic Starter
Berichten: 11

#6 , 4 jaar 1 maand geleden (30 jul 2014 14:58)

Zijn vrouw is 74 jaar en mijn vader heeft zelfs niet voldoende geld nagelaten om zijn crematie te kunnen betalen.
Ondertussen heeft zijn vrouw alle crematiekosten al betaald omdat zij de opdrachtgeefster was.
Volgens zijn vrouw was alle inboedel op haar naam en niets van mijn vader.
Zij zei me ook dat de kosten voor crematie enz. moeten worden verrekend met de successierechten die ik moet betalen.
Weet u daar iets meer over, wetende dat er geen geld was voor de crematie en zij het al heeft betaaald ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”