Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
eburone1
Topic Starter
Berichten: 1

erven,schenken

#1 , 4 jaar 2 maand geleden (05 jul 2014 13:22)

Ik ben aangeduid als enige erfgenaam van iemand die geen familie is.
Om hoge successierechten te vermijden bij het erven van onroerend goed zou deze persoon zijn huis willen schenken.
Als ik het goed voor heb zou dit nog duurder uit komen dan erven (waarde huis 250000).
Zou de oplossing kunnen zijn om wettelijk samen te wonen? Zouden daar problemen kunnen van komen of wordt dat aanvaard?
Of is het beter om eerst het huis te kopen met eigen middelen en dan het geld van de verkoop terug geschonken te krijgen en daar 7 procent op te betalen?Wat natuurlijk nog altijd duurder is als 0 euro wanneer men samen woont.

Weet er ook iemand of de vermindering die personen met 66 procent handicap krijgen op successie ook geldig is als men erft van vreemden? Hoeveel zou die korting dan bedragen?

Met dank

mava105
Berichten: 15761
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 4 jaar 2 maand geleden (05 jul 2014 16:03)

Ik denk dat je zoiets tussen de 50 en 60 % successierechten zal betalen. Roerend of onroerend maakt niet uit, het is de waarde die in aanmerking genomen wordt.
Hieronder kan je alles zelf uitrekenen.
http://www.deltalloydlife.be/nl/prive/t ... 057tfw_wcB

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#3 , 4 jaar 2 maand geleden (05 jul 2014 23:07)

Dat wettelijk samenwonen , is een goed idee. Je bent geen wettelijk erfgenaam van die andere persoon , dus je kan het huis gratis krijgen.
Hoe groot is het leeftijdsverschil tussen u beiden?
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 4 jaar 2 maand geleden (08 jul 2014 09:09)

Ik ga ervan uit dat het huis in Vlaanderen ligt.

Successierechten : “Art.48...tarief...van 0,01 tot 75000 eur : 45% ;van 75000 tot 125000 eur : 55%;boven 125000 eur : 65%...”(31 maart 1936 Wetboek Successierechten=W.Succ.)

Schenkingsrechten : “Art.131...Tabel IV...tarief...van 0,01 tot 12500eur : 30% ; van 12500 tot 25000 eur :35 % ; van 25000 tot 75000 eur : 50 % ;van 75000 tot 175000 eur 65% ; boven 175000 eur 80%.(30 november 1939 Wetboek Registratierechten=W.Reg.).

Ik ga ervan uit dat het wettelijk samenwonen niet geveinsd zou zijn.

“Art.745octies.§ 1. De langstlevende wettelijk samenwonende verkrijgt, met welke erfgenamen hij ook tot de nalatenschap komt, het vruchtgebruik van het onroerend goed dat tijdens het samenwonen het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende en van het daarin aanwezige huisraad...”(Burgerlijk Wetboek).

“Art.48...§2...In afwijking van het vorige lid wordt het tarief van het recht van successie ...tussen samenwonenden wat de onroerende goederen betreft enkel toegepast op het netto-aandeel van de rechtverkrijgende...samenwonende in de andere goederen dan de woning die de erflater en de...samenwonende tot gezinswoning diende op het ogenblik van het overlijden...”(W.Succ.).

Koopt u het huis met eigen middelen dan geldt :“Art.44.Het recht bedraagt 10 ten honderd voor de verkoop, de ruiling en iedere overeenkomst tot overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.”(W.Reg.).

X.,Geldigheid schenking via overschrijving door Minister erkend,Fiscoloog 2000-776,6,De Fiscale Koerier 2000/518;
De overschrijving van gelden op een bankrekening kan als een handgifte van de opdrachtgever aan de rekeninghouder worden beschouwd,Brussel 27 mei 1986,T.B.B.R. 1988,351,noot DELNOY,P.;

“Artikel 7.De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen...”(W.Succ.).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”