Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
meesje
Topic Starter
Berichten: 425

erfenis weg!

#1 , 4 jaar 5 maand geleden (24 apr 2014 15:30)

Hoe moet dit worden rechtgezet:

Een persoon overlijdt kinderloos. Hij heeft één broer.
De broer maakt enkele dagen na het overlijden het huis volledig leeg en verkoopt aan dumpingprijs een kostbare postzegelverzameling en de bijna nieuwe auto van de overledene.
Bij opvraging van het attest van erfopvolging blijkt dat er een testament is, waaruit blijkt dat die broer niets erft maar dat alles naar een derde persoon gaat.

Hoe dit nu oplossen? Wat zijn hiervan de gevolgen?
Waar een weg is is een wil.

Sirkii
Berichten: 2756

#2 , 4 jaar 5 maand geleden (25 apr 2014 20:04)

Broer is z n boekje te buiten gegaan door impliciet de erfenis te aanvaarden door het leegmaken van het huis en het verkopen van waardevolle spullen zonder eerst de akte van erfopvolging opgevraagd te hebben. Wat te doen ? Procederen als t sop de kool waard is ...

meesje
Topic Starter
Berichten: 425

#3 , 4 jaar 5 maand geleden (25 apr 2014 20:21)

Sirkii schreef:Broer is z n boekje te buiten gegaan door impliciet de erfenis te aanvaarden door het leegmaken van het huis en het verkopen van waardevolle spullen zonder eerst de akte van erfopvolging opgevraagd te hebben. Wat te doen ? Procederen als t sop de kool waard is ...

Als enige erfgenaam heeft die derde nu de ziekenhuisrekening en de rekening van de begrafenisonderneming gekregen aangezien hij de enige erfgenaam is.
Er is geen onroerend goed en op de spaarrekening staat bijna geen geld.
Ook de notaris heeft een rekening gestuurd voor het opstellen van de akte van erfopvolging.
Aangezien het huis leeg is gehaald en de auto verkocht kan de erfenis niet meer worden verworpen.
Waar een weg is is een wil.

Reclame

Sirkii
Berichten: 2756

#4 , 4 jaar 4 maand geleden (30 apr 2014 12:46)

De bij testament aangeduide erfgenaam heeft toch nog geen daden "als eigenaar" gesteld. Hij kan dus toch nog verwerpen (of aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving). Dit doe je ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg. De erfenis (en de kosten) gaan dan naar de broer (als wettelijke erfgenaam) die niet meer kan weigeren daar hij daden "als eigenaar" gesteld heeft. Zo zie ik dat toch.

Sammael
Berichten: 11

#5 , 4 jaar 4 maand geleden (30 apr 2014 13:20)

De broer is duidelijk in de fout gegaan en heeft dingen gedaan die hij niet mocht doen, zoveel is duidelijk.

Ik ga ervan uit dat de algemene legataris nog geen daad van aanvaarding heeft gesteld. Vermits hij beroep heeft gedaan op een notaris, kan hij daar best even contact mee opnemen, zeggen wat hij al gedaan heeft en dan zal de notaris hem ongetwijfeld kunnen antwoorden of hij al dan niet reeds daden van aanvaarding heeft gesteld.

Maar ik ga er dus voor mijn antwoord van uit dat het niet zo is.

Is de nalatenschap behoorlijk, dan zou hij kunnen procederen.

Indien er echt niet meer was dan een wagen en wat oude meubelen (maar controleer toch voor de veiligheid eens bij de bank waarde overledene klant was en probeer via het registratiekantoor bevoegd voor de aangifte te weten te komen of er écht geen onroerend goed was), dan weegt de kost van een procedure daar echter niet tegen op. In dat geval kan hij best verwerpen. Na de verwerping, wordt de broer, die blijkbaar de enige wettelijke (dus niet-testamentair) erfgenaam is, de erfgenaam. Zoals Sirkii al zei, zal in dat geval de broer dan moeten opdraaien voor de schulden van de nalatenschap, vermits deze wel al daden van aanvaarding heeft gesteld.

De notaris zal wel door de legataris moeten betaald worden, vermits die op verzoek van de legataris heeft gewerkt en een akte heeft afgeleverd. De factuur van de notaris is geen schuld van de nalatenschap.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”