Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
bijloke
Topic Starter
Berichten: 12

welke bijlages bij aangifte van nalatenschap

#1 , 4 jaar 5 maand geleden (18 apr 2014 09:49)

in ben de aangifte aan het afronden, maar welke bijlages stuur je nu best mee? Zijn er ook welke je best niet meestuurt?

Ik twijfel aan:

-schattingsverslag waardebepaling gezinswoning?
-overzicht van de tegoeden per bankinstelling?
-schattingsverslag gezinswagen? ( wagen is beschadigd )
-rekeninguittreksels van handgiften?

Waarschijnlijk zeker wel ( bewijzen PASSIEF) ?:

-facturen ziekenhuis,begrafenisondernemer,zorgwinkel...enz

Het lijkt wel een dikke "envelop" te worden.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 4 jaar 5 maand geleden (18 apr 2014 10:33)

In eerste instaantie dienen enkel bewijzen van het passief meegestuurd te worden. Andere gegevens , vb. tegoeden bij de bank , weten zij reeds.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 4 jaar 5 maand geleden (20 apr 2014 08:31)

“Artikel 42. De aangifte van nalatenschap vermeldt:...”(31 maart 1936 Wetboek Successierechten=W.Succ.).

Deze bepaling legt niet op die vermeldingen met bijlagen te staven. Indien de ontvanger die bijlagen niet zelf bezit of verkrijgt dan zal hij die aan u vragen. U kan hierop vooruitlopen.

“Art.42,VIIIbis. De aangifte vermeldt of de overledene ten bate van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden schenkingen onder levenden heeft gedaan die vastgesteld werden door akten, welke dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum van het overlijden en vóór dezelfde datum tot de formaliteit der registratie aangeboden werden...”(W.Succ.).

Deze bepaling betreft dus niet de ‘handgiften’.
Echter : “Artikel 7.De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen...”(W.Succ.).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#4 , 4 jaar 5 maand geleden (20 apr 2014 20:41)

Ik vrees dat bijloke niet veel snapt van art. 42.

Het komt er op neer dat handgiften binnen de drie jaar voor het overlijden , die niet werden geregistreerd én schenkingsrechten op werden betaald , dat die moeten vermeld worden. Wanneer , hoeveel , door wie , aan wie!
Voor de waardebepalingen mag u zich baseren op schattingsverslagen , maar die moeten niet meegeleverd worden. U kan die wel gebruiken indien de Administratie een ander bedrag hanteert.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

Sammael
Berichten: 11

#5 , 4 jaar 5 maand geleden (23 apr 2014 22:43)

Het is moeilijk te antwoorden zonder meer details te kennen i.v.m. de aangifte.

De passiefstukken moet u zeker in bijlage voegen.

Daarnaast bestaan er een aantal vrijstellingen en verminderingen die u enkel kan genieten indien u bepaalde stukken toevoegt. Ik denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van de gezinswoning tussen echtgenoten of samenwonende (uittreksel bevolkingsregister), vrijstelling voor goederen gelegen in VEN-gebied (attest Vlaamse overheid), vermindering voor familieonderneming etc.

Ook in andere gevallen kan u best stukken toevoegen, bijvoorbeeld indien er een vervreemding van onroerend goed heeft plaatsgevonden binnen de 3 jaar voor overlijden, zal u moeten aantonen wat met de opbrengst daarvan is gebeurd, zoniet zal men het actief verhogen met die opbrengst. Indien er naakte eigendom-vruchtgebruik constructies opgezet geweest zijn, zal u ook één en ander moeten aantonen om niet onder toepassing van artikel 9 W. Succ. te worden belast.

Indien het een omvangrijke nalatenschap betreft of indien er bij leven één en ander is gebeurd qua successieplanning, contacteert u best uw notaris of overloop uw dossier minstens eerst even met een ambtenaar van het registratiekantoor alvorens u de aangifte effectief indient. Het is niet altijd zo eenvoudig als men denkt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”