Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
jcjab
Topic Starter
Berichten: 14

Overlijden binnen 6 maanden/jaar

#1 , 4 jaar 6 maand geleden (07 mar 2014 18:26)

Mijn schoonouders zijn beide in 2013 overleden. Mijn schoonmoeder in mei, mijn schoonvader in november. Beide dus in minder dan 6 maanden.
Zij hadden geen testament, wel een schenking aan de langstlevende (1/4ve en 3/4vg aan lle, 1/4be aan elk van de 3 kinderen).
In oktober hebben wij successierechten betaald. Het geld is gebleven op de rekeningen van mijn schoonvader die ondertussen op zijn naam waren gezet in plaats van op beide namen.
Bij het opstellen van de aangifte van nalatenschap van mijn schoonmoeder meende de notaris dat art. 57 (overlijden binnen jaar) van toepassing was, en heeft hij het actief berekend met een coëfficiënt van 5/8.
Toen wij de successierechten ontvingen van het Registratiekantoor bleek dat zij geen rekening gehouden hadden
met art. 57.
De notaris heeft gewoon de brief van registratie doorgestuurd naar de familie hoewel die aan geen kant klopte met zijn aangifte.
Uiteindelijk konden wij de argumentatie van de bevoegde adviseur van Oostende II kennen, en volgens hem is art. 57 alleen geldig op de successierechten betaald door de langstlevende, en niet op de successierechten betaald door de kinderen. De erfenis van de kinderen die gebleven was op de rekeningen zou dus 2 maal belast worden. Wij hadden pech dat wij niet snel genoeg geweest waren om dit geld te versassen zei de adviseur.
Onze verrassing begon nog maar.
Dezelfde dag, maar in een tweede brief van onze notaris kregen wij, opnieuw zonder een woord uitleg behalve de berekening van "verschuldigd bedrag/3=1/3bedrag", een rechtzetting van de successierechten voor mijn schoonmoeder. In een bijgevoegde brief van registratie nota bene gedateerd 27 februari werd ons gemeld dat wij bijkomende successierechten voor mijn schoonmoeder "uiterlijk op 26/11/2013" moesten betalen, met de gebruikelijke dreiging voor boetes als wij te laat zouden betalen. Als uitleg werd slechts in kleine letters gerefereerd nar art. 67.
Bij navraag bleek dat het overlijden van mijn schoonvader binnen 6 maanden na zijn vrouw voor gevolg had dat het vruchtgebruik van het huis op nul gebracht werd, wat een verhoging van de successierechten met zich meebracht.
Om boetes te vermijden hebben wij onmiddellijk betaald.
Is dit allemaal normaal?
:shock:

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 4 jaar 6 maand geleden (08 mar 2014 20:45)

Volgens mij is dit normaal verlopen.
Indien de twee partners van een gehuwd koppel na elkaar overlijden binnen de 6 maanden ,
- is er een vermindering van successierechten voor het deel dat twee maal wordt vererfd. Dat is hier enkel van toepassing op het 1/8 deel ( 1/4 van moeders deel)dat vader erft van moeder .
- wordt het vruchtgebruik als niet bestaande beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat de successierechten na het eerste overlijden herzien worden. Vader heeft het vruchtgebruik op 3/8 geerfd. Met vrijstelling van de gezinswoning. De kinderen werden belast op blote eigendom. Na herziening is dat op volle eigendom, misschien aan hoger tarief.

De roerende goederen , de banktegoeden , zijn zonder verdeling allemaal op naam van de overlevende partner gezet. Bij diens overlijden worden die beschouwd als behorende tot diens vermogen. De kinderen betalen dus nog eens successierechten op hun eigen geld.
Ik heb hier op dit forum al meermaals gewezen dat de Registratie veronderstelt dat de wettelijke regeling uitgevoerd wordt. Namelijk dat de gelden geblokkeerd worden op naam van de erfgenamen. Het vruchtgebruik van vader zou gestopt zijn bij diens overlijden , waardoor dat geld kosteloos volle eigendom wordt van de kinderen. U wordt nu zwaarder belast door dit achterwege te hebben gelaten.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 4 jaar 6 maand geleden (09 mar 2014 07:55)

“Art.57.Indien de goederen die belast zijn met het successierecht ... het voorwerp uitmaken,binnen het jaar na het overlijden van de afgestorvene,van een of meer andere overdrachten bij overlijden worden de wegens bewuste overdrachten verschuldigde rechten met de helft verminderd,zonder dat...“(31 maart 1936 Wetboek Successierechten=W.Succ.).

‘Mijn schoonouders zijn beide in 2013 overleden. Mijn schoonmoeder in mei, mijn schoonvader in november‘.

Bij schoonmoeders overlijden waren de onverminderde successierechten van toepassing op haar nalatenschap. Bij schoonvaders overlijden binnen het jaar na het overlijden van schoonmoeder,worden de verschuldigde rechten op de goederen die reeds belast waren(=schoonmoeders nalatenschap) met de helft verminderd. Die vermindering is niet van toepassing op het overige van schoonvaders nalatenschap.

Bovendien geldt : “Art.67.Voor het verrekenen van de rechten van successie...komt niet in aanmerking hetgeen in vruchtgebruik...wordt verkregen,indien de verkrijger binnen de zes maanden na het afsterven van de overledene sterft.”(W.Succ.).
“Art.747bis. § 1.Wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen van deze achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap.”(Burgerlijk Wetboek).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

jcjab
Topic Starter
Berichten: 14

#4 , 4 jaar 6 maand geleden (12 mar 2014 09:48)

Bedankt voor de reacties en de verduidelijkingen.
Voor de toepassing van art. 57 heb ik echter nog twijfels. In menselijke taal lees ik dit art. als "voor goederen die 2 maal binnen 1 jaar vererfd worden, worden de verschuldigde successierechten met de helft verminderd".
Hierbij lees ik niets over door wie die goederen vererfd worden. Het art. is dus evengoed van toepassing voor de successierechten betaald door de overlevende partner, als voor de successierechten betaald op het vererfd goederen van de andere erfgenamen, meer bepaald hier, de 3 kinderen.
Dat geen successierechten betaald werden door de overlevende doet er niet toe.
Graag had ik jullie standpunten gelezen over mijn interpretatie.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#5 , 4 jaar 6 maand geleden (12 mar 2014 12:37)

Welke goederen zijn binnen de gestelde periode 2 x vererfd , en zijn er successierechten op betaald? Dat gaat enkel over 1/8 van het totaal aan roerende goederen , die vader van moeder heeft geerfd. De rest van die 5/8 die aan vader worden toebedeeld komen slechts een eerste maal in een nalatenschap. Maar ik geloof niet dat het geld van de erfenis van de kinderen dat bij vader is gebleven , beschouwd gaat worden als tweede erfenis.
Laatst gewijzigd door wanton op 12 mar 2014 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!

Toet-anch-Amon

jcjab
Topic Starter
Berichten: 14

#6 , 4 jaar 6 maand geleden (12 mar 2014 16:39)

Het geld vererfd door de 3 kinderen dat gebleven is op de rekeningen van de vader en waarop successierechten betaald werd in oktober, wordt een tweede maal belast binnen het jaar.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”