Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
edk003
Topic Starter
Berichten: 29

successie op geld dat er (nog) niet is?

#1 , 4 jaar 7 maand geleden (11 feb 2014 12:13)

mijn vader heeft een aantal weken voor zijn overlijden een akte ondertekend waarin hij een stuk grond verkoopt aan een bouwpromotor.
de akte omschrijft de uitbetaling van de verkoop en deze zal gebeuren per verkocht appartement en volledig na oplevering van bepaalde appartementen of het verstrijken van het recht van opstal na 10 jaar...

m.a.w. de verkoopsom is er dus nog een hele tijd niet, want er moet nog met de bouw begonnen worden.
wat met de successie op deze som?
de medewerker van de notaris zegt dat hiervoor uitstel kan gevraagd worden omdat de gelden er nog niet zijn.
maar volgens de uitleg op de website van de overheid, zou uitstel wel kunnen maar blijf je wel met de nalatigheidsintresten zitten...
is dat zo?
ook al krijg je geldig uitstel, moet je dan toch nalatigheidsintresten betalen op die som?

roharro
Berichten: 13074
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 4 jaar 7 maand geleden (11 feb 2014 13:09)

Jullie zullen alleszins intresten moeten betalen.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

edk003
Topic Starter
Berichten: 29

#3 , 4 jaar 7 maand geleden (12 feb 2014 10:28)

dat was wel te verwachten...
enig idee welke intrestvoet daarvoor gebruikt wordt?

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 4 jaar 7 maand geleden (13 feb 2014 08:06)

De verkochte grond behoort niet meer tot de nalatenschap. Uw schuldvordering op de koper wel en daarop zijn nu successierechten verschuldigd.

“Art.77...De directeur-generaal van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen kan, indien de erfgoederen voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid worden gebruikt of wanneer zij niet voor een onmiddellijke tegeldemaking vatbaar zijn zonder aan de belastingplichtigen een aanzienlijk nadeel te berokkenen, deze, tegen waarborg, toelaten hun schuld bij gedeeltelijke betalingen te voldoen binnen een tijdsbestek dat vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het overlijden of van de tot de belasting aanleiding gevende gebeurtenis, niet mag overschrijden.”(Wetboek Successierechten).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”