Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
succes-sie
Topic Starter
Berichten: 109

schenkingsrechten of successierechten - discussie

#1 , 4 jaar 8 maand geleden (20 jan 2014 15:01)

Graag volgende vraagstelling :
Dienen hierbij ofwel bijkomende schenkingsrechten ofwel successierechten betaald te worden?

Eind december werden papieren opgesteld i.v.m. een onderhandse schenking.

Hierin werd vermeld :
De schenker verklaart hierbij een schenking te doen van een bedrag t.b.v. 146.859,60 EUR).

Het detail van de schenking doet zich voor als volgt :
.... hierbij het overzicht van kasbons en gelden ...

Evenwel het totaal bedrag van het gedetailleerd overzicht beloopt 36.920,55 EUR meer.

De schenkingsrechten werden berekend op het bedrag t.b.v 146.859,60 EUR.

Op zich speelt hier dus een materiële vergissing een rol (met name de verkeerde optelling van het detail van de geschonken goederen).

De schenker is in 2013 overleden.

Ik dacht dat er bijkomende schenkingsrechten zouden dienen betaald te worden (gezien door het opgegeven detail toch duidelijk blijkt dat die goederen geschonken zijn en deze onderhandse akte ter registratie werd aangeboden).

De ontvanger van de registratie meent evenwel dat artikel 7 W.S.S. van toepassing is.

Dit maakt een groot verschil gezien de schenkingsrechten 7% belopen en de successierechten 65%...

Wie heeft gelijk?

Alvast bedankt.

wanton
Berichten: 8721
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 4 jaar 8 maand geleden (20 jan 2014 17:14)

Ik vrees dat de Registratie gelijk heeft. Er is een schenking gebeurd waarop geen schenkingsrechten betaald zijn. Zo iets wordt verrekend bij de nalatenschap!
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

succes-sie
Topic Starter
Berichten: 109

#3 , 4 jaar 8 maand geleden (20 jan 2014 18:06)

Beste Wanton,

Dank voor Uw antwoord.

Niettegenstaande de schenking toch ter registratie werd aangeboden.

De optelsom was verkeerd, maar de registratie gaat toch ook in de fout?

Reclame

j.demoor
Berichten: 10362

#4 , 4 jaar 8 maand geleden (22 jan 2014 08:25)

“Artikel 7. De goederen, waarover, naar het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten successierechten. De termijn van drie jaar wordt evenwel op zeven jaar gebracht indien het gaat om aandelen en activa bedoeld in artikel 140bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten...”(31 maart 1936 Wetboek Successierechten).

‘(gezien door het opgegeven detail toch duidelijk blijkt dat die goederen geschonken zijn en deze onderhandse akte ter registratie werd aangeboden)’

Indien u kan bewijzen dat de bevoordeling vóór het overlijden van de schenker effectief onderworpen werd aan het registratierecht,dan wordt zij geacht niet deel uit te maken van de nalatenschap.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

succes-sie
Topic Starter
Berichten: 109

#5 , 4 jaar 4 maand geleden (05 mei 2014 15:44)

Enkel ter info :

Antwoord van de directie :

"Wat de schenking daterend van *** betreft waarbij een verkeerde optelsom werd gemaakt zodat slechts 146.859,60 EUR werd belast in plaats van de geschonken 183.780,15 EUR.
De schenking werd aangeboden, geregistreerd en de schenkingsrechten waren betaald voor het overlijden. De registratierechten zijn dus aan de staat verworven voor het overlijden. Zodoende dient enkel een aanvullende heffing registratierechten te gebeuren ingevolge de materiële vergissing (optelfout)."


Oef.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Successie- & Registratierechten”